Projekty dotyczą głównie remontów lub budowy boisk przy szkołach i miejsc rekreacji na osiedlach. Szczegóły dotyczące przedsięwzięć – m.in. szacowane koszty proponowanych inwestycji, ich dokładną lokalizację – można znaleźć na portalu internetowym kieleckiego magistratu. Tam też zamieszczono uzasadnienie odrzucenia część projektów zgłoszonych wcześniej przez mieszkańców.

Z 48 zgłoszonych projektów do głosowania dopuszczono 42. To 13 tzw. dużych projektów (których szacunkowa wartość przekracza 150 tys. zł) i 29 małych (mogą mieć wartość maksymalnie 150 tys. zł). W ramach 5 mln zł zarezerwowanych na budżet obywatelski, łączna wartość małych projektów ma wynieść 1,5 mln zł, a dużych - 3,5 mln zł.

Wśród inicjatyw są m.in.: zagospodarowanie na cele rekreacji i rewitalizacja zieleni terenów osiedla Czarnów, budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Bukówce, modernizacja placów zabaw przy kilku przedszkolach, budowa ekologicznego placu zabaw na osiedlu Ślichowice, wykonanie miniparku na osiedlu Uroczysko, budowa trasy dla rolkarzy wzdłuż rzeki Silnicy, budowa boisk wielofunkcyjnych przy kilku szkołach, instalacja w kilku punktach miasta inteligentnych ławek solarnych, instalacja map tyflograficznych, ułatwiających orientację w terenie osobom niewidomym i widzącym.

„Kielczanie zdecydowanie coraz lepiej z roku na rok przygotowują projekty. W tym roku znacznie wydłużyliśmy możliwość konsultowania projektów z urzędnikami – jeśli nie spełniały one jakiś błędów formalnych, projekty poprawiano” – podkreślił w rozmowie z PAP wiceprezydent Kielc Tadeusz Sayor.

Powody odrzucenia kilku projektów to m.in. fakt, iż planowane lokalizacje inwestycji nie obejmowały miejskich gruntów, czy znacząco przeszacowano koszty realizacji inicjatyw.

W tym roku ograniczono wcześniej obowiązującą zasadę głosowania na dowolną liczbę projektów. Jedna osoba będzie mogła zagłosować najwyżej na jeden duży projekt i trzy małe. Głosy dotyczące większej liczby projektów będą nieważne.

„Przez to, że można było głosować na dowolną liczbę inicjatyw, zaciemniał się trochę obraz budżetu obywatelskiego. Powstawały +spółdzielnie+, w których ludzie wzajemnie popierali swoje projekty” – opisywał Sayor.

Głosowanie – listowne, internetowe pod adresem www.budzetobywatelski.kielce.eu lub polegające na wrzuceniu karty do urny w magistracie - zaplanowano pomiędzy 2 a 18 września. Rezultaty zostaną ogłoszone najpóźniej 2 października. Głosować mogą mieszkańcy, którzy najpóźniej w dniu głosownia ukończą 16 lat.

„Zachęcam mieszkańców do głosowania, szczególnie przez internet, bo łatwiej jest w ten sposób głosować, a nam liczyć głosy. Ale też szanujemy tych, którzy wolą przyjść do magistratu, gdzie będziemy przyjmowali głosy, albo wyślą kartę pocztą” – podkreślił Sayor.

Na poprzednią edycję budżetu obywatelskiego władze Kielc przeznaczyły 5 mln zł. Po ogłoszeniu wyników zdecydowano o poszerzeniu kwoty o 950 tys. zł. W głosowaniu uczestniczyło ponad 52 tys. osób, które wybierały inwestycje spośród 78 dopuszczonych pod głosowanie (ze 127 zgłoszonych). Zwyciężyły projekty dotyczące m.in. budowy wielofunkcyjnych boisk przy szkołach, instalacji monitoringu na Osiedlu Podkarczówka, budowy 30-metrowego krzyża na Bruszni, budowy parku zabaw dla psów. Większość inwestycji jest już po przetargach, a ich realizacja ma się zakończyć w tym roku.

W latach 2014-2016 w Kielcach w ramach budżetu partycypacyjnego zrealizowano przedsięwzięcia za ponad 16 mln zł. Dzięki inicjatywom i głosom mieszkańców zbudowano lub wyremontowano boiska szkolne, siłownie zewnętrzne, place zabaw, ścieżki rowerowe i bezpieczne przejścia dla pieszych.

Na projekty budżetu obywatelskiego oddano dotąd w mieście ponad 480 tys. głosów.(PAP)