Jak podaje rudzki magistrat, wielki piec hutniczy Huty Pokój jest ostatnim tego typu obiektem na terenie woj. śląskiego i jednym z trzech podobnych w kraju.

Pod koniec 2012 r. piec został wpisany do rejestru zabytków. Śląski konserwator zabytków uznał wówczas, że ma on cenne walory z punktu widzenia rozwoju myśli technicznej, jest świadectwem minionej epoki, a jednocześnie – górując nad jedną z głównych ulic - jest ważnym wyróżnikiem miasta.

Choć w ostatnich latach pojawiały się pomysły na przystosowanie pieca do nowych funkcji (na przykład punktu widokowego), władze miasta przypominają, że właścicielem obiektu jest spółka Stalmag i to od niej zależą jego dalsze losy. Na razie trzeba przeprowadzić prace zabezpieczające, na które w czwartek rudzcy radni przekazali 50 tys. zł miejskiej dotacji.

„Z uwagi na bardzo zły stan techniczny obiektu konieczne jest wykonanie zabezpieczenia oraz remont elementów konstrukcyjnych pieca. Ma to zapobiec dalszemu pogarszaniu się jego stanu technicznego” - wskazał miejski konserwator zabytków w Rudzie Śląskiej Łukasz Urbańczyk.

Objęty ochroną konserwatorską wielki piec powstał w latach 60. ub. stulecia. Sama Huta Pokój została uruchomiona w 1840 r. pod nazwą Friedenshuette. Wtedy znajdował się tam jeden wielki piec opalany koksem. W 1858 r. działały tam już cztery takie jednostki. Rozmiary i pojemności tych instalacji pozwalały wtedy na zaliczenie huty do największych zakładów na Górnym Śląsku.

Rozwój hutnictwa w tym okresie miał duże znaczenie dla powstania Rudy Śląskiej w jej dzisiejszym kształcie. Działalność huty silnie wpłynęła na proces tworzenia się miasta, szczególnie dzisiejszej rudzkiej dzielnicy Nowy Bytom, na terenie której znajduje się zakład.

Najwięcej, siedem pieców, działało w tamtejszej hucie w 1937 r., kiedy wybudowano tam najnowocześniejszy w kraju wielki piec typu europejskiego. W 1968 r. na terenie huty stanął do dziś górujący nad Nowym Bytomiem „kolos”, który zastąpił jeden z wcześniejszych pieców.

Funkcjonowanie tego pieca zawieszono w 1997 r. Podjęto wtedy kolejne etapy unowocześniania obiektu oraz przystosowywanie go do wymogów ochrony środowiska. Ponowny rozruch nastąpił w maju 2004 r. Produkcja nie trwała jednak długo – ze względów ekologicznych i ekonomicznych piec wygaszono ostatecznie w lutym 2005 r.

Dziś wielki piec w Nowym Bytomiu inspiruje wielbicieli architektury przemysłowej. Władze miasta mają nadzieję, że w przyszłości mógłby on stać się jednym z obiektów Szlaku Zabytków Techniki Woj. Śląskiego.

W innej czwartkowej uchwale radni Rudy Śląskiej umożliwili przekazanie 50 tys. zł na prace konserwatorskie budynku portierni tzw. bramy II Huty Pokój. Całość prac kosztować ma ponad 500 tys. zł. W tym roku w ich ramach obiekt zostanie zabezpieczony. Na kolejne lata właściciel zaplanował wzmocnienie fundamentów, wymianę dachu wraz ze stolarką, przeprowadzenie prac murarskich i remont elewacji.(PAP)