Jedną ze zmian jest przeznaczenie dodatkowych 76 mln zł na wypłatę odszkodowań z tytułu roszczeń wynikających z tzw. dekretu Bieruta. 50 mln zostało zabezpieczonych na mocy uchwały ws. zmian w budżecie i 26 mln zł na mocy autopoprawki do tej uchwały.

To dodatek do środków, jakimi będzie dysponować miasto na wypłatę odszkodowań, ponieważ Warszawa otrzymała już 200 mln zł na ten cel z budżetu centralnego.

"200 mln to pieniądze, które dostajemy z budżetu państwa, do tego przeznaczamy 50 mln, które przekazujemy do Biura Gospodarki Nieruchomościami, ponieważ musimy mieć wkład własny, czyli część pieniędzy, które przeznaczamy na odszkodowania, muszą być z budżetu miasta. I dzisiaj przeznaczamy jeszcze 26 mln zł na wypłatę odszkodowań" - powiedział PAP rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk.

Wyjaśnił, że 26 mln zł to zwrot za odszkodowania wypłacone w zeszłym roku. "Jeżeli nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa i my wypłacamy odszkodowanie z kasy miasta, to dostajemy zwrot i dostaliśmy jeszcze 26 mln zł zwrotu za wypłacone odszkodowania za zeszły rok. Czyli budżet (na wypłaty) będzie wynosił w sumie 276 mln zł - dzisiaj przekazujemy 76 mln zł, 200 mln zł już jest" - powiedział Milczarczyk.

Skutkiem wejścia w życie dekretu Bieruta było przejęcie wszystkich gruntów w granicach miasta przez gminę miasta stołecznego Warszawy, a w 1950 r. przez Skarb Państwa - w związku ze zniesieniem samorządu terytorialnego. Dekretem uzasadnianym "racjonalnym przeprowadzeniem odbudowy stolicy i dalszej jej rozbudowy zgodnie z potrzebami narodu", objęto około 12 tys. ha gruntów, w tym ok. 20-24 tys. nieruchomości.

Zmiany w budżecie stolicy na 2015 r. objęły także zmniejszenie o ponad 570 mln zł wydatków majątkowych. W uzasadnieniu uchwały napisano, że związane jest to przede wszystkim ze "zmianą harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych" tzn z przeniesieniem na 2016 r., m.in. budowy Trasy Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej) - ponad 186 mln zł; modernizacji ciągu ulic Marsa-Żołnierska - 66 mln zł; budowy Szpitala Południowego - ponad 43 mln zł.

Milczarczyk zapewnia, że mimo tych przesunięć nie zmienia się termin wykonania tych inwestycji. "W przypadku Trasy Świętokrzyskiej wynika to z wprowadzania poprawek, o które postulowali mieszkańcy, co wymaga przeprojektowania fragmentu tej trasy. To sprawi również, że w tym roku nie będzie nam potrzebnych aż tak dużo pieniędzy na wykupy gruntów pod tę inwestycję. Pieniądze, które przesuwamy w zasadzie w całości są przeznaczone na wykup gruntów niezbędnych do budowy trasy" - wyjaśnił Milczarczyk.

Wiceprzewodniczący klubu radnych PiS Dariusz Figura powiedział, że wprowadzone zmiany oznaczają najniższy od kilkunastu lat procent dochodów przeznaczonych przez miasto na inwestycje. "Powodem takich zmian są opóźnienia dużych inwestycji, takich jak budowa Trasy Świętokrzyskiej i budowy Szpitala Południowego" - stwierdził radny PiS. (PAP)

kos/mok/