Wyróżnienia "Za Zasługi dla Województwa Pomorskiego" w postaci odznaczenia to najwyższe laury przyznawane przez pomorski samorząd. Wręczane są raz w roku.

„Czuję się tu trochę jak na własnym pogrzebie, bo moje zasługi się wyolbrzymia. Nie mam zasług indywidualnych, zawsze działałam we wspólnocie ludzi, którzy byli uczuleni na te same wartości i w latach 80. podjęli walkę o kształt ojczyzny (…). To wyróżnienie jest tak naprawdę dla całej słupskiej opozycji antykomunistycznej” – powiedziała Bogucka-Skowrońska.

„Dziękuję za to wyróżnienie nie dlatego, że tak wypada. Czuję się zobowiązany to zrobić nakazem serca. Takie wyróżnienie dodaje otuchy. Praca historyka jest trochę samotna, ale widać, że jest doceniana” – powiedział po odebraniu wyróżnienia prof. Szultka.

Anna Bogucka-Skowrońska urodziła się 23 lutego 1942 r. w Radomiu. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1970 r. wykonuje zawód adwokata w Słupsku. Należała do Stronnictwa Demokratycznego. Była członkiem Solidarności tworząc struktury związkowe w regionie słupskim. Internowana w stanie wojennym jako jedyna kobieta w tym regionie.

Po zwolnieniu przewodniczyła ośrodkowi Słupskiego Biskupiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom, współpracującym z Komitetem Prymasowskim. Brała udział w kilkudziesięciu procesach politycznych, broniąc takich działaczy opozycji jak Lech Wałęsa, Zbigniew Romaszewski, Anna Walentynowicz i Bogdan Lis.

Od 1989 r. zasiadała w Senacie przez trzy kadencje, najpierw z ramienia Komitetu Obywatelskiego, a następnie Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Pełniła funkcję sędziego Trybunału Stanu. W latach 2002-2006 przewodniczyła Radzie Miasta Słupska. Bogucka-Skowrońska wielokrotnie jako adwokat bezinteresownie udzielała pomocy prawnej potrzebującym.

Zygmunt Szultka jest kierownikiem Zakładu Historii XIX wieku w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się m.in. na dziejach Pomorza Zachodniego, historii państwa brandenbursko-pruskiego w tym samym okresie, szeroko pojętej kaszubszczyzny na Pomorzu Zachodnim oraz edycji źródeł historycznych.

W 2004 r. Szultka wydał odnalezione, dotąd nieznane, rękopisy więzienne twórcy regionalizmu i kaszubskiego języka pisanego Floriana Ceynowy: „Florian Ceynowa. Teksty więzienne”. Naukowiec od wielu lat zaangażowany jest w działalność Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Odznaczenie "Za Zasługi dla Województwa Pomorskiego" jest wręczane od 2004 r. Przyznawane jest zarówno osobom, jak i instytucjom.

W poprzednich latach laureatami byli m.in.: Lech Wałęsa, abp Tadeusz Gocłowski, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, scenograf Marian Kołodziej, pisarz Stefan Chwin, prof. Brunon Synak, Politechnika Gdańska, Stacja Morska Uniwersytetu Gdańskiego w Helu i Caritas Archidiecezji Gdańskiej. (PAP)