To pilotaż większego projektu koordynowanego przez Związek Miast Polskich. Całe zaplanowane do jesieni br. przedsięwzięcie – pod hasłem „Przygotowania ukraińskich samorządowców do wdrożenia reform decentralizacyjnych i stowarzyszeniowych z UE” - ma objąć przedstawicieli kilkudziesięciu ukraińskich miejscowości, również z innych obwodów.

Ukraińscy goście mają do piątku poznawać pracę 10 samorządów woj. śląskiego – ich strukturę, zadania i sposoby ich realizacji. Zagoszczą w Cieszynie, Chorzowie, Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Sosnowcu, Tarnowskich Górach, Tychach, Wodzisławiu Śląskim oraz Żorach. W sobotę - w dzień Industriady, czyli corocznego święta Szlaku Zabytków Techniki Woj. Śląskiego - odwiedzą Zabrze. W niedzielę pojadą do południowej części regionu – Żywca, Ślemienia i Wilamowic.

Jak zaznaczył podczas rozpoczynającego projekt spotkania w Katowicach Jarosław Dobriański, reprezentujący obwód kijowski, prezydent Petro Poroszenko w sobotnim orędziu do parlamentu mówił m.in., że Ukraina wraca do rodziny narodów europejskich.

„Wierzę, że pokonamy tę drogę. Tą drogą przeszła już Polska i znajdowała się na niej reforma samorządowa. My dziś musimy wybrać skuteczny model reformy organów samorządu” - podkreślił Dobriański. Wskazał, że doświadczenie polskie pozwala mieć nadzieję na pozytywne przeprowadzenie podobnej reformy na Ukrainie. „Widzimy, jakie dobre skutki ma sytuacja, gdy gminy – dysponujące własnym finansowaniem - niezależnie wybierają drogę swojego rozwoju” - ocenił.

Tomasz Potkański ze Związku Miast Polskich zaznaczył m.in., że Polsce zależy, aby Ukraina się rozwijała, w czym znaczny udział będą miały samorządy. Wraz ze zbliżaniem się Ukrainy do Unii Europejskiej na tamtejsze samorządy spadną nowe wyzwania, związane np. ze standardami unijnymi czy zarządzaniem projektami UE. Stąd potrzeba m.in. nabycia przez tamtejsze kadry nowych kompetencji.

Projekt, w ramach którego Ukraińcy przyjechali do woj. śląskiego, jest finansowany ze środków programu Study Tours to Poland. Jego przedstawiciel Mirosław Skórka akcentował, że projekt jest ważnym dla Polski przedsięwzięciem – pozwalającym zweryfikować powtarzaną od lat tezę, że Ukraina i Polska to państwa sobie potrzebne, którym zależy na bliskiej współpracy. Podkreślił też, że projekt przygotowano bardzo szybko – w obliczu potrzeb zapoczątkowanych przez wydarzenia na Majdanie.

Dobriański przekonywał w poniedziałek, że do śląskich miast przyjechali najbardziej czynni reprezentanci lokalnych władz z obwodu kijowskiego. Przedstawiciele m.in. Kijowa, Boryspola, Obuchowa, Rzyszczowa, Ukrainki, Mironówki, Wysznewa, Tetyjowa czy Kocubyńskich opowiadali w poniedziałek o swoich miejscowościach, założeniach ich rozwoju, a także ofercie inwestycyjnej. Swoje prezentacje przygotowali w języku polskim. Pytani przez polskich samorządowców np. o źródła finansowania ich przedsięwzięć infrastrukturalnych wskazywali m.in., na różne korzyści płynące z bliskiego sąsiedztwa Kijowa.

W połowie stycznia br. w Częstochowie podpisano deklarację woli współpracy między Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów oraz kijowskim oddziałem regionalnym Związku Miast Ukrainy, który zrzesza w całym kraju 574 jednostki. W ostatnich miesiącach trwały prace nad wypełnieniem programu współpracy treścią. Ma on dać formalne ramy dla właściwych kontaktów np. na szczeblu gmin, szkół, związków sportowych czy przedsiębiorców.

Śląski Związek Gmin i Powiatów jest największą regionalną organizacją samorządu lokalnego w Polsce. Zrzesza 115 gmin, w tym wszystkie 19 miast woj. śląskiego na prawach powiatu, a także 8 powiatów ziemskich tego regionu.

Program Study Tours to Poland jest częścią działań Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - koordynuje go Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Wrocławia.(PAP)