Jak podkreślił w uzasadnieniu uchwały o przyznaniu tytułu przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz, prof. Legocki należy do najwybitniejszych poznańskich uczonych. W swych badaniach zajmuje się biochemią i biologią molekularną roślin.

Urodził się w 1939 roku w Rychwale, uczył się w Poznaniu. Po studiach na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, rozpoczął pracę naukową i dydaktyczną w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy).

W 1977 roku otrzymał tytuł profesora nauk przyrodniczych. W 1985 roku został profesorem zwyczajnym. W latach 1988–2003 kierował Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. W latach 2003–2006 był prezesem PAN. Jest członkiem licznych organizacji naukowych. Został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Honorowy doktor kilku polskich uczelni.

Prof. Legocki jest 28. honorowym obywatelem Poznania. Wśród dotychczasowych laureatów tytułu znaleźli się m.in.: papież Jan Paweł II, Stefan Stuligrosz, Gerard Labuda, Margaret Thatcher, Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki i Hanna Suchocka.

Ceremonia wręczenia tytułu będzie miała miejsce 29 czerwca podczas uroczystej sesji rady miasta, zwoływanej w imieniny świętych Piotra i Pawła, patronów Poznania. (PAP)