Fundusz sołecki to forma budżetu partycypacyjnego, który jest wykorzystywany głównie na terenach wiejskich. Składają się na niego wyodrębnione w budżecie gminy środki, stanowiące ustandaryzowany system wsparcia inicjatyw lokalnych. Decyzja o tym, czy utworzyć fundusz sołecki pozostaje w gestii rad gmin. Obliczane na podstawie ustawy środki są przekazywane do dyspozycji poszczególnym sołectwom.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka prasowa wojewody podkarpackiego Małgorzata Oczoś-Błądzińska, gminy otrzymają zwrot części poniesionych wydatków do 31 sierpnia br.

Dodała, że na terenie sołectw z pieniędzy z funduszu najczęściej remontowano drogi, budowano chodniki i place zabaw. „Pieniądze przeznaczano także na modernizację boisk sportowych, organizację imprez kulturalnych i edukacyjnych” - zaznaczyła rzeczniczka.

O inwestycjach, które są realizowane w ramach funduszu sołeckiego decydują mieszkańcy.

W tym roku weszła w życie ustawa, która ułatwia gminom korzystanie z tego funduszu i zwiększa wsparcie dla nich z budżetu państwa. Przed tegoroczną nowelizacją gminy dostawały – w zależności od zamożności – zwrot 10 proc., 20 proc. lub 30 proc. kosztów inwestycji. Obecnie jest to odpowiednio 20 proc., 30 proc. lub 40 proc.

Nowe przepisy umożliwiają też realizację wspólnych przedsięwzięć przez sołectwa z terenu danej gminy. Każde z sołectw ma uchwalać oddzielnie wniosek dotyczący wspólnego przedsięwzięcia. Umożliwi to kumulowanie środków funduszu na realizację większych inwestycji. (PAP)