Inicjatywy mają realizować gminy i stowarzyszenia prowadzące szkoły oraz fundacje podejmujące edukacyjne przedsięwzięcia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W poniedziałek przedstawiciele instytucji i regionalnego samorządu podpisali umowy na dofinansowanie projektów.

Przedsięwzięcia przewidują m.in. wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych - językowych, matematyczno-przyrodniczych, w zakresie technologii informatycznych, a także postaw niezbędnych na rynku pracy, takich jak: kreatywność, innowacyjność i praca zespołowa. Wsparcie będzie realizowane podczas dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz podczas spotkań z psychologami i pedagogami.

Unijne wsparcie jest też dedykowane projektom opartym na metodzie eksperymentu - w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych lub matematyki. Będzie można też indywidualnie wspomóc uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym - wybitnie zdolnych, jak i posiadających problemy w nauce. Projekty umożliwiają też doskonalenie nauczycieli – w przedmiotach związanych z kompetencjami kluczowymi - oraz zakup wyposażenia dla szkół.

Inicjatywy będą realizowane przez rok lub dwa lata.

Projekt „Kuźnia wiedzy i talentów” Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie (gm. Łopuszno) obejmie 86 uczniów. Zakłada on zajęcia pozalekcyjne z technologii informatycznych, wyrównawcze i w formie kół zainteresowań z matematyki, przyrody i języka angielskiego. Będą też wyjazdy edukacyjne, a uczniowie będą objęci doradztwem zawodowym oraz wsparciem psychologiczno-pedagogicznym. W Ruszczy i Połańcu (szkoły w gm. Połaniec) 140 uczniów będzie uczestniczyło m.in. w dodatkowych zajęciach z matematyki, informatyki, języka angielskiego i przyrody.

Przedstawiciel zarządu województwa świętokrzyskiego Piotr Żołądek powiedział PAP, że działanie ma charakter wspierający i uzupełniający dla programów nauczania w szkołach podstawowych. „To jest bardzo komplementarne podejście (…) Jeżeli na tym etapie rozwoju intelektualnego czy edukacyjnego zdiagnozujemy pewne problemy, odkryjemy potrzeby, to takie wsparcie zdecydowanie ułatwia później dziecku konfrontację z niełatwą rzeczywistością, z jaką spotka się w globalizującym się świecie” – ocenił.

Z 29 projektów skorzysta 3708 świętokrzyskich uczniów i 830 nauczycieli. Koszt przedsięwzięć, które w maksymalnie 90 proc. będą finansowane z UE to ponad 10,2 mln zł. Kwota dofinansowania to ponad 9 mln zł. (PAP)