Urząd miejski zbierał propozycje inwestycji przez miesiąc. „Napłynęło ponad 100 wniosków, większość dotyczy niewielkich inwestycji, kosztujących do 500 tys. zł” – powiedziała w poniedziałek rzeczniczka prezydenta Lublina Beata Krzyżanowska.

Powtarzają się wnioski dotyczące budowy parkingów, placów zabaw, wielofunkcyjnych boisk, siłowni na świeżym powietrzu, a także sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych w różnych punktach miasta – dodała Krzyżanowska.

Mieszkańcy chcą budowy ogrodu jordanowskiego i zagospodarowania brzegu Bystrzycy w dzielnicy Tatary, doprowadzenia elektryczności do amfiteatru w dzielnicy Czuby, budowy kładki dla pieszych nad powstającą ulicą Zelwerowicza. Natomiast uchodźcy z ośrodka dla cudzoziemców przy ul. Wrońskiej wnioskują o remont tej ulicy.

Zgłoszono też potrzebę kupienia „dentobusu”, czyli mobilnego punktu badań jamy ustnej, urządzenia do selektywnego punktu zbierania odpadów zwanego „ekośmietnikiem”, a także sfinansowania zajęć muzycznych w jednym z przedszkoli.

Do końca sierpnia wnioski będą analizowane przez urzędników pod względem formalnym i merytorycznym. Urzędnicy ocenią, czy są one zgodne z zadaniami własnymi samorządu, możliwe do realizacji w ciągu jednego roku i zlokalizowane na gruntach miejskich. Potem zaopiniuje je specjalna komisja rady miejskiej, a ostateczną listę prezydent skieruje do głosowania.

Pula 10 mln zł budżetu obywatelskiego w Lublinie podzielona została na dwie części: 5,5 mln zł przeznaczone zostało na sfinansowanie projektów „małych” o wartości do 500 tys. zł, a reszta, 4,5 mln zł – na projekty „duże” kosztujące od 500 tys. zł do 1,5 mln zł. Zgłoszenie projektu „małego” wymagało poparcia 20 mieszkańców Lublina, a „dużego” – przez 40.

Z listą projektów będzie można zapoznać się w internecie oraz miejskich bibliotekach. Głosowanie rozpocznie się 24 września i będzie trwało 14 dni. Będzie odbywało się w bibliotekach, a także za pośrednictwem internetu. Każdy mieszkaniec Lublina, który ukończył 16 lat będzie mógł wskazać do realizacji trzy projekty „duże” i pięć „małych”. (PAP)