Były wicewojewoda i były szef PSL w Podlaskiem Wojciech Dzierzgowski - tak jak w śledztwie - nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Dzierzgowskiemu(zgadza się na podawanie danych osobowych i publikację wizerunku) grozi do pięciu lat więzienia.

Dzierzgowski mówił, że "nie przyznaje się, nie czuje, że wyrządził jakiemukolwiek bankowi krzywdę". "Zwracam też uwagę na pojednanie się z bankami" - mówił w sądzie Dzierzgowski i dodał, że to banki wystąpiły o umorzenie postępowania. "Żaden z banków nie został przeze mnie poszkodowany ani nie doznał żadnej krzywdy, w związku z tym ja nie przyznaję się do winy" - mówił także Dzierzgowski dziennikarzom. W jego ocenie społeczna szkodliwość tych czynów jest znikoma i postępowanie powinno zostać umorzone.

"Przyznaję, że fakty opisane w zarzutach mogły mieć miejsce, ale nie miałem świadomości popełnienia przestępstwa (…) Jeśli chodzi o oświadczenia majątkowe to zawsze starałem się je wypełniać uczciwie, według wiedzy, którą posiadałem w dniu ich wypełnienia. Mogła być sytuacja, że w dniu wypełniania oświadczenia mogłem nie pamiętać wszystkich zobowiązań, które należało wymienić na dzień 31 grudnia danego roku" - odczytywał sąd wyjaśnienia byłego wicewojewody składane w postępowaniu przygotowawczym. "Jeżeli nie wymieniłem jakiś zobowiązań, to zrobiłem to nieświadomie" - wyjaśniał w odczytywanych przez sąd zeznaniach Dzierzgowski.

Oskarżony tłumaczył też w tych wyjaśnieniach, że nawet nie żądał od banków umów przy zaciąganiu kredytów, bo bankom "ufał", a nawet nie dostawał tych umów, tylko harmonogram spłat, z braku czasu z powodu licznych obowiązków "wypełniał bardzo szybko i niedokładnie analizował", a pożyczane pieniądze były mu potrzebne do zachowania płynności finansowej. Wyjaśniał też, że nie negocjował warunków kredytów.

Sąd nie uwzględnił wniosku oskarżonego o warunkowe umorzenie postępowania lub umorzenie ze względu na znikomą szkodliwość społeczną czynu. Sąd argumentował, że ponieważ oskarżonemu grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności, jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie dowodowe na rozprawie. Takie umorzenie może być brane pod uwagę przy zagrożeniu kary do 3 lat więzienia. Dzierzgowski już w śledztwie składał wnioski o umorzenie postępowania, ale nie zostały uwzględnione przez prokuraturę.

Olsztyńska prokuratura, która prowadziła śledztwo w tej sprawie po zawiadomieniu złożonym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, postawiła byłemu wicewojewodzie 13 zarzutów. CBA złożyło zawiadomienie w połowie 2014 r. po analizie oświadczeń majątkowych Dzierzgowskiego. Część z nich dotyczy złożenia "nierzetelnych pisemnych dokumentów co do ilości i wysokości posiadanych zobowiązań wobec banków", w celu uzyskania z innych banków kredytów i pożyczek w latach 2007-2011, w wysokości od 35 tys. zł do 170 tys. zł.

Pozostałe, to zarzuty podawania nieprawdy (w okresie luty 2008 - marzec 2013) w sumie w dziewięciu oświadczeniach o stanie majątkowym, składanych w związku z pełnieniem funkcji wicewojewody podlaskiego poprzez "zatajenie w tych oświadczeniach posiadanych zobowiązań pieniężnych o wartości powyżej 10 tys. zł, w postaci kredytów i innych zobowiązań".

Wicewojewoda został odwołany ze stanowiska z końcem kwietnia 2015 r. - na wniosek wojewody podlaskiego - gdy prokuratura skierowała przeciw niemu akt oskarżenia do sądu. W związku ze sprawą Dzierzgowski przestał też być prezesem wojewódzkich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, którym był od połowy 2008 r.

Proces będzie kontynuowany w środę. (PAP)