Jak poinformowała PAP Izabela Smaczna-Jórczykowska z departamentu zarządzania RPO, do końca stycznia samorządy, uczelnie, parki narodowe, nadleśnictwa, ale też mikro-, małe i średnie firmy mogą składać wnioski w konkursie na inwestycje w odnawialne źródła energii. Do zdobycia są 24 mln zł.

Trwa także konkurs dla samorządów, które chciałyby jeszcze zdobyć pieniądze na przygotowanie terenów dla inwestorów. Na ten cel przeznaczono jeszcze 8 mln zł. Termin składania wniosków mija 31 stycznia.

Ostatni konkurs jest skierowany do firm, które mogą zdobyć pieniądze na innowacyjną działalność badawczo-rozwojową, np. zainwestować w laboratoria i prowadzenie badań naukowych. Pula pieniędzy na ten cel to 9,4 mln zł. To reszta pieniędzy, które pozostały po poprzednim konkursie, bo nie zostały wykorzystane. Wnioski można składać do 8 lutego.

"Wszystko wskazuje na to, że to ostatni konkurs w ramach RPO. Nie planujemy dodatkowych, gdyż wszystkie pieniądze przeznaczone na ten cel są już rozdysponowane" - poinformowała Smaczna-Jórczykowska. Przypomniała, że w 2012 roku urząd ogłosił 13 konkursów na dotacje z RPO i większość z nich będzie rozstrzygana w 2013 roku.

Z najnowszych danych urzędu marszałkowskiego wynika, ze dotychczas w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Podlaskiem podpisano ponad 980 umów, na które łączna unijna dotacja to 2,4 mld zł. Łączna wartość tych projektów przekracza 4 mld zł. W 2013 roku urząd marszałkowski w Białymstoku planuje wypłacić wszystkim podmiotom, które dostały dotacje około 350 mln zł. "Środki przyznane naszemu regionowi zostaną w całości wydane do końca 2015 roku, kiedy to zakończy się realizacja wszystkich projektów" - poinformowała Smaczna-Jórczykowska.

Jak podaje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, od początku funkcjonowania wszystkich Regionalnych Programów Operacyjnych do końca 2012 roku w regionach złożono 55,3 tys. wniosków w konkursach na dotacje na łączną kwotę dofinansowania 110 mld zł. 28,3 tys. projektów dostały dofinansowanie z UE w łącznej wysokości 60,4 mld zł. Stanowi to 85,1 proc. całej alokacji w ramach programów regionalnych na lata 2007-2013. Podmioty realizujące te projekty dołożyły do nich 40,2 mld zł; to kwota odpowiadająca 56,6 proc. alokacji.

kow/ bk/