Podpisane w olsztyńskim ratuszu porozumienie dotyczy zasad współpracy przy tworzeniu i realizacji strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Olsztyna. Dokument jest niezbędny do uzyskania dodatkowego dofinansowania w latach 2014-2020. Podpisali go przedstawiciele władz Olsztyna, starostwa olsztyńskiego oraz gmin: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda.

Związek powołany przez te samorządy zamierza uzyskać ponad 42 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 16 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego. Będzie nim zarządzać komitet sterujący, którego przewodniczącym został prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

Prezydent zapowiedział, że jeszcze w marcu gotowy będzie projekt strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego. Strategia zostanie przekazana do akceptacji marszałkowi województwa, a potem do zatwierdzenia ministrowi infrastruktury i rozwoju regionalnego. "Wtedy będziemy mogli przystąpić do wyboru projektów, które zechcemy wspólnie realizować" - wyjaśnił Grzymowicz.

W jego ocenie nowy instrument finansowania daje samorządom szansę na wspólne rozwiązywanie problemów dotyczących rozwoju miasta wojewódzkiego i przyległych gmin, co przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Jednym z priorytetów ma być usprawnienie komunikacji zbiorowej między Olsztynem i sąsiednimi gminami. Ma to nie tylko ułatwić dojazd do pracy mieszkańcom podolsztyńskich miejscowości, ale też odciążyć miasto od zatłoczenia samochodami. Wspólne projekty będą dotyczyć także rewitalizacji terenów poprzemysłowych i powojskowych, ochrony zdrowia, edukacji czy kultury.

Przedstawiciele mniejszych gmin podkreślali natomiast, że w podpisanym w czwartek porozumieniu widzą szansę na partnerskie traktowanie przez stolicę regionu. Jak mówił wójt Jonkowa Wojciech Giecko, do tej pory kontakty z Olsztynem i powiatem bywały trudne i przez lata nie uzyskano przełomu w wielu kwestiach. "To pierwszy dokument, który jednoczy działania samorządów różnego szczebla w celu załatwiania określonych spraw mieszkańców" - ocenił.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowy instrument finansowania, który Komisja Europejska zaplanowała na lata 2014-2020. Ich celem jest m.in. sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na terenie obszarów metropolitalnych - przede wszystkim tam, gdzie skala problemów związanych z brakiem współpracy i komplementarności działań różnych jednostek administracyjnych jest największa.(PAP)