"Chcemy sprawdzić, ile szkół jest naprawdę zainteresowanych tym przedsięwzięciem. Wiemy, że część dyrektorów wolałaby mieć lepiej wyposażone pracownie językowe" – powiedziała wiceprezydent Krakowa ds. edukacji i sportu Katarzyna Cięciak.

Godzina angielskiego codziennie dla uczniów podstawówek i gimnazjów to pomysł, który w kampanii wyborczej zgłaszali niemal wszyscy kandydaci na prezydenta miasta. Wcześniej "Angielski 5 razy w tygodniu" zaproponował radny dzielnicy III Prądnik Czerwony Łukasz Wantuch i rozwiązanie to było testowane w siedmiu szkołach.

Wantuch mocno promował ten pomysł w kampanii poprzedzającej głosowanie nad budżetem obywatelskim Krakowa w 2014 r. Choć dodatkowy angielski znalazł się na trzecim miejscu wśród projektów, które otrzymały najwięcej głosów, okazało się, że koszty jego wprowadzenia przewyższałyby cały budżet obywatelski.

Problemem okazały się nie tylko pieniądze. Podczas konsultacji dyrektorzy szkół zwracali uwagę, że po dodaniu kolejnych lekcji angielskiego przekroczona zostanie maksymalna liczba zajęć obowiązkowych, jakie uczniowie mogą mieć w tygodniu.

Dyrektorzy postulowali, żeby nie wprowadzać zmian w trakcie roku szkolnego. Zaproponowali podział na grupy w klasach I-III i dodatkową godzinę angielskiego w klasach IV-VI. Nauka języka odbywałaby się w trybie zajęć dodatkowych. Według nauczycieli zwiększanie liczby godzin niekoniecznie wpłynie znacząco na poziom znajomości języka u dzieci oraz na wyniki egzaminów, ważniejsza jest praca w mniejszych grupach i zastosowanie nowoczesnych technik nauczania.

"Proponujemy wykorzystanie formuły +innowacji pedagogicznej+ określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Mamy nadzieję, że pilotaż doprowadzi do znalezienia najlepszego rozwiązania sprawy dodatkowych zajęć z języka angielskiego" – mówiła Cięciak.

Dodała, że zgodnie z zarządzeniem prezydenta Krakowa dotyczącym wyposażenia pracowni przedmiotowych, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne będą mogły wnioskować o pieniądze także na pracownie językowe. Szkoły zainteresowane pilotażowym programem "Jedna godzina języka angielskiego codziennie w szkołach podstawowych i gimnazjach" powinny do końca marca złożyć dokumenty związane z planowaną innowacją do Wydziału Edukacji. Wprowadzenie innowacji pedagogicznej powinna poprzedzać uchwała rady pedagogicznej, podjęta po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą w tym programie uczestniczyć oraz opinii Rady Szkoły.

W dokumentacji dyrektorzy powinni wskazać m.in. oczekiwane efekty, sposób podziału na grupy, liczbę godzin, czas trwania i skutki finansowe wprowadzenia innowacji. Jak podkreśliła wiceprezydent Cięciak realizacja innowacji pedagogicznej będzie priorytetowa w tych gimnazjach, w których wyniki egzaminów zewnętrznych z języka angielskiego należą do najsłabszych w Krakowie. Ubieganie się o wprowadzenie innowacji pedagogicznej nie wyklucza udziału szkół w projektach finansowanych z budżetu obywatelskiego 2015. (PAP)