Ranking tworzony jest przez zespół pod kierownictwem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Porównaniem objęte są wszystkie polskie samorządy. Głównym celem zestawienia jest wyłonienie oraz nagrodzenie najlepiej rozwijających się jednostek w Polsce.

Ocenie poddano miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie. Dodatkowo sporządzono ranking województw, który powstał w oparciu o zsumowanie wyników wszystkich jednostek samorządu lokalnego z terenu danego województwa.

Wśród miast na prawach powiatu najlepszy okazał się Sopot, który wyprzedził Warszawę i Poznań. Wśród gmin miejskich Krynica Morska wyprzedziła Łebę i Pruszcz Gdański. W rankingu gmin miejsko-wiejskich liderem okazały się Międzyzdroje, na kolejnych miejscach znalazły się Polkowice i Nowe Warpno. Najlepszymi gminami wiejskimi okazały się kolejno: Kleszczów, Rewal i Kobierzyce. Trzy najlepsze województwa to mazowieckie, dolnośląskie i wielkopolskie.

We wtorek w Poznaniu przedstawiciele nagrodzonych jednostek samorządu terytorialnego odebrali wyróżnienia. Ich wręczenie odbyło się przy okazji Targów Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych Gmina rozpoczętych we wtorek w obiektach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

„Ta nagroda jest wynikiem naszej bardzo konsekwentnej polityki, którą prowadzimy od kiedy powstały nowe województwa. Traktujemy zrównoważony rozwój, czyli relację między rozwojem społeczno-gospodarczym a stanem środowiska naturalnego, jako ważne wyzwanie. Dodatkowo staramy się pomagać naszym gminom i powiatom, by rozwijały swoją infrastrukturę zwłaszcza w obszarze ochrony środowiska” – powiedział we wtorek PAP marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Badanie oparte było na danych GUS-u, pod uwagę wzięto kilkanaście czynników m.in. wydatki inwestycyjne majątkowe oraz wydatki na transport i łączność per capita, liczbę pracujących, bezrobotnych, liczbę absolwentów szkół ponadgimnazjalnych a także procent ludności objętej usługami wodociągowymi, kanalizacyjnymi i oczyszczalni ścieków. W przypadku rankingu województw brane było pod uwagę PKB per capita.

W ramach Targów Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych Gmina prezentowana jest oferta produktów i usług z zakresu architektury miejskiej, infrastruktury techniczno-komunikacyjnej, nowoczesnych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych, oświaty, i informatyki w instytucjach publicznych. (PAP)

 

rpo/ mki/