Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska powiedziała w poniedziałek w Katowicach, że przygotowując swoisty wzorzec dokumentacji dla tego typu projektów, resort chce zachęcić samorządy do korzystania z takich rozwiązań, a jednocześnie rozwiać ich obawy związane ze stopniem skomplikowania takich projektów.

Chodzi też o to, by samorządy nie musiały każdorazowo od podstaw tworzyć kosztownej dokumentacji, a jedynie dostosowywać stworzony w resorcie wzorzec do realiów konkretnych przedsięwzięć.

„Chcemy mieć dla samorządów ofertę przykładowej dokumentacji dotyczącej projektów hybrydowych w różnych tematach: odpadów (np. budowy spalarni), dróg, turystyki, szpitali oraz – być może – szkół” - powiedziała PAP minister, uczestnicząca w katowickim II Forum Nowej Gospodarki.

Przywołała przykłady budowy spalarni odpadów w Poznaniu oraz projektu modernizacji dróg wojewódzkich w woj. dolnośląskim, które mają być finansowane właśnie w taki hybrydowy sposób, z udziałem środków unijnych, krajowych oraz prywatnych.

Minister oceniła, że udostępnienie przykładowej dokumentacji dla tego typu projektów z jednej strony zmniejszy koszty, które musiałyby na ten cel wydać samorządy, z drugiej rozwieje niepewność co do prawidłowości zastosowanych rozwiązań.

„W partnerstwie publiczno-prywatnym najważniejsze jest, aby prawidłowo zabezpieczyć interesy dwóch stron. Z jednej strony samorząd musi mieć pewność, że firma prywatna, która wchodzi w partnerstwo, będzie wykonywać swoje obowiązki, z drugiej strony firma musi mieć pewność zysków, szczególnie w sytuacji, gdy mówimy o umowach na 20-30 lat” - tłumaczyła Bieńkowska.

Jej zdaniem prawidłowe skonstruowanie takiej dokumentacji to podstawa każdego projektu, a zarazem rzecz często najtrudniejsza i kosztowna – stąd pomysł ministerstwa, aby stworzyć wzorce dla samorządów. Resort chce doradzać samorządom także na dalszym etapie prac, gdy konkretne projekty będą już na etapie przygotowań do realizacji.(PAP)