"To właśnie mieszkańcy, którzy znają swoją okolicę od podszewki, wiedzą, co jest w niej najbardziej potrzebne. Miasto może ich wesprzeć finansowo" - podkreślają urzędnicy. Zaznaczają, że wnioskodawcy muszą określić swój udział w realizacji danego pomysłu. Może to być wkład finansowy lub praca społeczna. Wybrane zadania zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

Inicjatywa lokalna, to istniejąca od 2013 r. jedna z form współpracy miasta z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych. W obecnym roku, lokalny samorząd wsparł - na łączną kwotę miliona złotych - 65 pomysłów mieszkańców.

"Dziękujemy im za wyjątkową aktywność i realne działania podejmowane na rzecz integracji i budowania więzi lokalnych społeczności, za zaangażowanie się w zmiany najbliższego otoczenia oraz wspólne dążenie z samorządem do poprawy warunków życia mieszkańców" - powiedziała pełnomocniczka prezydenta Katowic ds. organizacji pozarządowych Agnieszka Lis.

Inicjatywy mogą dotyczyć takich zadań, jak np. budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, działalności charytatywnej, pielęgnowania tradycji narodowej, kultury i sztuki, edukacji, oświaty, czy ochrony przyrody.

Wnioski będzie można zgłaszać do 15 listopada. Mogą je składać bezpośrednio mieszkańcy miasta lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych, mających siedzibę w Katowicach. (PAP)