Decyzję o wprowadzeniu w Łodzi budżetu obywatelskiego, który jest elementem ogólnego budżetu miasta, łódzcy radni podjęli w ub. roku.

Przekonywali wówczas, że jego powstanie powinno zachęcić łodzian, by "wyciągnęli z szuflad swoje marzenia". Radni zadecydowali także, że budżet obywatelski miałby powstać po raz pierwszy w 2014 r.

Od 30 kwietnia każdy z mieszkańców Łodzi - na specjalnym formularzu - może złożyć propozycję inwestycji, na jaką należy wydać pieniądze. Wnioski, które muszą być podpisane przez co najmniej 15 osób, będzie można składać do 28 czerwca.

Projekty będą podzielone na dwie grupy. Jedna dotyczy pięciu rejonów (dzielnic) miasta, druga - całej Łodzi. Kwoty przeznaczone na działania lokalne wynoszą po 15 proc. puli, czyli po 3 mln zł na dzielnicę. Na projekty miejskie przeznaczone zostanie 25 proc. puli, czyli 5 mln zł.

Po wstępnej weryfikacji oraz zaopiniowaniu inwestycji, pod koniec września, mieszkańcy w publicznym głosowaniu wybiorą te, które zostaną rekomendowane do uwzględnienia w budżecie miasta na 2014 rok.