Zgodnie z komunikatem, od początku roku zadłużenie wzrosło o 50 mld 369 mln zł, czyli o 7,2 proc. Zadłużenie krajowe wyniosło na koniec czerwca 546 mld 758,6 mln zł, co oznacza wzrost o 3 mld 449,2 mln zł (0,6 proc.) wobec maja 2011 r. Od początku roku zadłużenie krajowe wzrosło o 39 mld 747,1 mln zł, czyli o 7,8 proc.

Zadłużenie zagraniczne w czerwcu wyniosło 205 mld 460,9 mln zł, co oznacza wzrost wobec maja o 5 mld 806 mln zł, czyli o 2,9 proc. Od początku roku zadłużenie zagraniczne wzrosło o 10 mld 621,9 mln zł, czyli o 5,5 proc.

Ministerstwo finansów podało, że na koniec czerwca 2011 roku średni okres zapadalności rynkowych skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym wyniósł 4,12 lat (4,09 w maju). Średni okres zapadalności obligacji rynkowych wyniósł 4,33 lat, czyli tyle samo, co w maju.

Zgodnie z informacją MF, według stanu na koniec czerwca 2011 r., w przyszłym roku zapadają obligacje rynkowe o wartości 105 mld 302 mln zł, bony skarbowe o wartości 16 mld 747 mln zł oraz obligacje oszczędnościowe warte 1 mld 962 mln zł.

Zadłużenie Skarbu Państwa w złotych stanowiło na koniec czerwca 2011 r. 72,7 proc. całości zadłużenia wobec 73,1 proc. na koniec maja 2011 roku. Zadłużenie w euro wyniosło 19,2 proc., czyli tyle samo, co na koniec maja 2011 r. Zadłużenie w dolarach wyniosło 4 proc., wobec 3,7 proc. na koniec maja 2011 r. Zadłużenie w pozostałych walutach (frank szwajcarski, jen) wyniosło 4 proc., czyli tyle samo, co na koniec maja 2011 r.

Zapadalność długu zagranicznego w 2012 roku, według stanu na koniec czerwca 2011 roku, wynosi 3 mld 583 mln euro, w 2013 roku 3 mld 754 mln euro, w 2014 r. 4 mld 460 mln euro.