"Istotą powodzenia planu cyfryzacji kraju jest współpraca. Współpraca samorządów, administracji rządowej, przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a także organizacji działających na rzecz walki z wykluczeniem cyfrowym" – podkreślił cytowany w piątkowym komunikacie minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki. Dodał też, że niezbędne jest efektywne wykorzystanie funduszy unijnych.

Program budowy sieci światłowodowych, które będą stanowić infrastrukturę dla szerokopasmowego internetu w Polsce, jest jednym z sztandarowych projektów MAC. Pieniądze na ich budowę pochodzą głównie ze środków Unii Europejskiej. W ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) przeznaczono na ten cel ponad 4,5 mld zł.

Celem projektu jest budowa sieci szkieletowo–dystrybucyjnych na terenach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - tam gdzie operatorzy telekomunikacyjni nie planują w najbliższych latach inwestycji z powodu ich niskiej opłacalności. Sieci budowane w ramach środków unijnych nie zapewnią jeszcze użytkownikom dostępu do internetu, jednak znacznie obniżą koszty inwestycji ponoszonych przez operatorów, do których będzie należało wybudowanie sieci dostępowych.

"Polska jest obecnie ogromnym placem budowy sieci szerokopasmowych. W całym kraju powstają cyfrowe autostrady, które umożliwiają dostęp do szybkiego internetu. Dzieje się to dzięki wysiłkowi samorządów i przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dzięki pracy administracji oraz dobremu wykorzystaniu funduszy unijnych" - przekonuje min. Halicki.

Aby wspierać podmioty zaangażowane w budowę sieci szerokopasmowych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opracowało tzw. Kodeks Dobrych Praktyk. Jak powiedziała PAP zastępca dyrektora departamentu telekomunikacji MAC Justyna Romanowska, dokument ten ma zachęcać samorządy do prowadzenia polityki sprzyjającej inwestycjom.

"Samorządy są dla nas bardzo ważnym partnerem, ponieważ są gospodarzami projektów realizowanych na ich terytorium. To od ich decyzji zależy tempo inwestycji, ich późniejszy los i utrzymanie, to na poziomie lokalnym zapadają decyzje dotyczące podatków, opłat lokalnych, budowania zachęt inwestycyjnych dla przedsiębiorców i w ogóle kosztów ich działania" - powiedziała Romanowska.

"Kodeks jest krótką publikacją, adresowaną wyłącznie do jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest upowszechnianie świadomości i potrzeb w zakresie inwestycji szerokopasmowych" - dodała.

Romanowska wyjaśniła również, że kodeks jest przewodnikiem po roli samorządów w całym procesie inwestycyjnym i korzyściach, jakie mogą dzięki nim osiągnąć.

Kodeks ma również pokazywać przykłady samorządów, które dobrze radzą sobie z przeprowadzaniem inwestycji. "Mamy kilku liderów - np. województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie stworzyły bardzo dobre warunki do ich realizacji i są chwalone w dokumencie. Wskazujemy też gminy, które zachęcają przedsiębiorców tak, żeby sieci przebiegały właśnie u nich". Dodała, że kodeks ma także uczulać samorządy na sposób kalkulowania przedsiębiorców, którzy mogą omijać z inwestycjami gminy, w których opłaty są zbyt wysokie. (PAP)