Celem współpracy ma być realizacja w przyszłości projektów w różnych dziedzinach, współfinansowanych m.in. z funduszy europejskich.

Deklarację o współpracy podpisali w czwartek przedstawiciele władz Lublina, Tibilisi w Gruzji oraz miast ukraińskich: Dniepropietrowska, Iwanofrankiwska, Łucka, Odessy, Równego, Sum, Tarnopola i Winnicy. W najbliższym czasie podpiszą je również władze Kiszyniowa w Mołdawii, Timiszoary w Rumunii, Brześcia na Białorusi oraz Lwowa i Mikołajewa na Ukrainie.

Lublin chce być liderem współpracy terytorialnej w Europie Środkowo-Wschodniej i przyczyniać się do współtworzenia europejskiej polityki sąsiedztwa. "Lublin stara się budować różnorakie relacje zarówno w sferze kultury, edukacji, współpracy naukowej, jak i gospodarki, społeczeństwa obywatelskiego czy administracji. Mamy do zaoferowania dobre praktyki w każdym obszarze, ale takie dobre praktyki są i u naszych partnerów, od których też się uczymy” – powiedział prezydent Lublina Krzyszof Żuk.

Podpisana deklaracja zakłada, że ośrodkiem wiodącym, inspirującym i koordynującym wspólne działania będzie miasto Lublin. Szczegółowe cele i zamierzenia zostaną zapisane w opracowywanej jeszcze Strategii Współpracy Terytorialnej Lublina w latach 2014-2020.

W założeniach tej strategii wskazano sześć kluczowych obszarów współpracy: społeczeństwo obywatelskie, sprawne zarządzanie w administracji, kultura dla rozwoju, nauka i edukacja, relacje biznesowe, zrównoważony rozwój.

Współpraca miast dotyczyć ma m.in. zwiększenia udziału obywateli w życiu publicznym, usprawnienia administracji, rozwoju przedsiębiorczości i biznesu transgranicznego. Lublin ma być też ośrodkiem integrującym środowiska naukowe i edukacyjne z Unii Europejskiej i krajów Partnerstwa Wschodniego.

Strategia ma być gotowa do końca roku. W oparciu o zapisane w niej cele i działania, miasta będą mogły opracowywać konkretne projekty i występować o ich finansowanie m.in. z funduszy unijnych.

Uczestniczący w otwarciu Kongresu doradca prezydenta Henryk Wujec powiedział, że polityka wschodnia należy obecnie do najważniejszych spraw w Polsce, a Lublin wyróżnia się wśród innych ośrodków jako miejsce inicjowania współpracy z partnerami ze Wschodu. "Wiele zależy od tego, czy potrafimy wykorzystać te nadzieje, które są po stronie ukraińskiej, gruzińskiej, mołdawskiej, że te wspólne działania przybliżą naszych przyjaciół do wejścia do całej struktury europejskiej” – powiedział Wujec.

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej, organizowany w Lublinie po raz trzeci, ma służyć inspirowaniu współpracy między Unią Europejską a krajami leżącymi za jej wschodnią granicą.

W Kongresie, który potrwa do soboty, weźmie udział kilkaset osób - przedstawicieli samorządów, różnych ośrodków społecznych, kulturalnych i edukacyjnych – w większości z krajów Partnerstwa Wschodniego.

Obrady kongresu podzielono na osiem linii programowych: dobre rządzenie, społeczeństwo obywatelskie, edukacja i nauka, ochrona środowiska, konteksty, turystyka, dziedzictwo, kultura dla rozwoju. Dla każdej z nich sformułowane zostały szczegółowe tematy i zagadnienia, wokół których będą się koncentrowały panele dyskusyjne.

Kongresowi towarzyszy XV Międzynarodowy Festiwal "Najstarsze Pieśni Europy", podczas którego tradycyjne, archaiczne pieśni, prezentowane są w dawnych, nieraz zrekonstruowanych technikach śpiewania. Podczas kongresu będzie też rozstrzygnięty konkurs na najlepsze projekty transgraniczne. (PAP)