Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny (ŁOM) tworzyć mają Łódź oraz powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki i zgierski, a także większość gmin i miast wchodzących w ich skład. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego na lata 2014-2020 na ZIT przeznaczonych będzie ok. 800 mln zł.

"Komisja Europejska zdecydowała, że część środków w nowej perspektywie finansowej dla aglomeracji będzie zarządzanych i dysponowanych przez same metropolie. Z tego względu tworzymy Łódzki Obszar Metropolitarny" - powiedział we wtorek na konferencji prasowej wiceprezydent Łodzi Marek Cieślak.

Według niego zainteresowanie gmin jest bardzo duże - z 32 gmin znajdujących się na terenie tych powiatów przystąpienie do stowarzyszenia zadeklarowało 30. Kilka z nich podjęło już uchwały w tej sprawie, a w środę łódzcy radni mają zaopiniować projekt uchwały ws. powstania stowarzyszenia. Ma do niego przystąpić także Urząd Marszałkowski.

"Myślę, że jest to niezmiernie istotne, bo formalizuje pewne związki, które z najbliższymi sąsiadami Łódź ma i pozwala na to, żeby wspólnie z tymi gminami, bez innych instytucji pośredniczących, zagospodarować ponad 800 mln zł, które na projekty związane z funkcjonowaniem Łodzi metropolitarnej znalazły się w nowej perspektywie finansowej" - wyjaśnił wiceprezydent Łodzi.

Jak zaznaczył, pieniądze te są przewidziane tylko i wyłącznie na projekty w zakresie ŁOM, a decyzje, na jakie inwestycje zostaną przeznaczone mają być podejmowane przez stowarzyszenie. "To jest przełom w polityce finansowej, jeśli chodzi o środki pomocowe. To jest także pierwszy bardzo poważny krok do budowania Łodzi metropolitarnej i wskazywania tych projektów, które z punktu widzenia metropolii są niezmiernie istotne" - ocenił.

Urzędnicy magistratu przewidują, że pieniądze zostaną przeznaczone głównie na projekty z zakresu transportu, tj. budowę ścieżek rowerowych, budowę lub przebudowę dróg powiatowych i gminnych, a także kompleksową termomodernizację obiektów, łącznie z ich kompleksową rewitalizacją.

"Do tego dojść mają także projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, które będą sprzyjać polepszeniu sytuacji na metropolitarnym rynku pracy" - zapowiedziała Karolina Włodarska, zastępca dyrektora Biura Funduszy Europejskich łódzkiego magistratu.

Najważniejsze decyzje w ramach stowarzyszenia ma podejmować jego rada składająca się z wójtów, burmistrzów i prezydentów wszystkich gmin i miast, a kierować nim będzie zarząd w pięcioosobowym składzie, na czele z prezydentem Łodzi.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowy instrument finansowania, który Komisja Europejska zaplanowała na lata 2014-2020. Celem ZIT jest m.in.: sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na terenie obszarów metropolitalnych, przede wszystkim tam, gdzie skala problemów związanych z brakiem współpracy i komplementarności działań różnych jednostek administracyjnych jest największa, a także realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy obszarów metropolitalnych. (PAP)

szu/ mki/ dym/