"Po raz pierwszy w Sosnowcu w ramach tzw. godzin prezydenckich ruszamy z regionalizmem dotyczącym Zagłębia i Sosnowca" - powiedział prezydent miasta Arkadiusz Chęciński. "Zdarza się niestety, że mieszkańcy Sosnowca mówią o sobie jako +Śląsk+. Mamy nadzieję, że dzięki tym lekcjom uczniowie dowiedzą się m.in., czym jest Śląsk i czym jest Zagłębie" - zaznaczył.

W obecnym roku szkolnym miasto sfinansuje w drugich klasach miejskich gimnazjów po dziesięć godzin lekcyjnych dotyczących edukacji regionalnej (w ramach tzw. godzin poza limitem przydzielonych przez organ prowadzący). Samorząd wskazał już dziesięć ramowych tematów takich zajęć.

Wśród nich znalazły się: "Miasto Sosnowiec na mapie Polski – położenie i zróżnicowanie przestrzenne elementów środowiska geograficznego regionu", "Sosnowiec – szata roślinna i zwierzęta. Ochrona środowiska", "Struktura organizacyjna gminy i powiatu miasta Sosnowiec" czy "Nasze korzenie".

Inne tematy to: "Tradycja, kultura i sport w Sosnowcu", "Zabytki miasta Sosnowiec. Sosnowiec miasto tolerancji", "Miejsca pamięci narodowej", "Współczesne problemy miasta Sosnowiec", "I co dalej, młody człowieku?" oraz "Nasze sukcesy – sukcesami Sosnowca".

"Te zajęcia nie muszą odbywać się w szkołach, w salach lekcyjnych. Mogą odbywać się w różnych miejscach naszego regionu" - wyjaśnił Chęciński. Lekcje będą mogły być przygotowywane pojedynczo lub w blokach, także we współpracy z miejskimi jednostkami kulturalnymi oraz TKKF i w ramach tzw. projektów gimnazjalnych.

Podsumowaniem cyklu lekcji powinny być prace poszczególnych uczniów lub klas, które zostaną poddane ocenie powołanego przez prezydenta miasta zespołu fachowców (najlepsze prace będą nagrodzone). Prace te mają być też jedną z podstaw ewaluacji projektu, na podstawie której ma on być kontynuowany – z ew. modyfikacjami.

Według informacji pełnomocnika prezydenta Sosnowca ds. edukacji Zbigniewa Byszewskiego założenia tamtejszych lekcji edukacji regionalnej były konsultowane przez dr Pawła Matyszkiewicza z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Katowicach – konsultanta ds. nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie.

W drugiej połowie października w Sosnowcu odbędą się spotkania organizacyjne z dyrekcjami szkół i nauczycielami, którzy będą realizowali program. Wezmą w nich udział także przedstawiciele miejskich jednostek kulturalnych.

To nie jedyna inicjatywa samorządów z woj. śląskiego dotycząca edukacji regionalnej. Władze województwa uruchomiły właśnie Internetową Platformie Edukacji Regionalnej "Eduś". To przygotowane przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach ogólnodostępne narzędzie z materiałami do zajęć tego typu dla uczniów i nauczycieli z całego województwa.(PAP)