Jak ocenił w rozmowie z PAP rzecznik Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (GOAP) Walerian Ignasiak, do tej pory nie wypracowano dobrego systemu współpracy pomiędzy mieszkańcami i firmami, które zajmują się przetwarzaniem odpadów.

Na wtorek w ramach konsultacji społecznych zaplanowano otwarte posiedzenie z udziałem mieszkańców, przedstawicieli firm, które przetwarzają odpady oraz sortowni śmieci.

W środę rozpocznie się cykl czterech paneli dyskusyjnych związanych z zagadnieniem odbioru odpadów z terenów nieruchomości jednorodzinnych, wielorodzinnych, niezamieszkałych oraz z terenów rodzinnych ogrodów działkowych, rekreacyjnych, targowisk. Ostatnia debata zaplanowana została na 27 lutego.

Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania m.in. propozycji dotyczących częstotliwości wywozu śmierci oraz odpadów wielkogabarytowych. Mogą także wyrazić opinię nt. ponoszenia ewentualnych dodatkowych opłat związanych z częstszym odbiorem odpadów.

Jednocześnie do 27 lutego mieszkańcy mogą wypełniać ankietę, zamieszczoną na stronie www.goap.org.pl.

Wnioski zebrane podczas konsultacji społecznych zostaną opracowane i zaprezentowane na początku marca. Będą one miały wpływ na ewentualne zmiany w regulaminie, który jest dokumentem określającym zasady funkcjonowania związku międzygminnego. Po uchwaleniu zmian przez związek i ich uprawomocnieniu będą one uwzględnione w warunkach zamówienia przy ogłaszaniu nowych przetargów.

Na mocy tzw. ustawy śmieciowej od 1 lipca 2013 r. gminy ponoszą odpowiedzialność za gospodarkę odpadami komunalnymi na swoim terenie. Gminy są m.in. zobligowane do odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych, odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych, a także usuwania odpadów z nielegalnych wysypisk.

W Poznaniu i ośmiu okolicznych gminach, w których mieszka 715 tys. osób, za nowy system odpowiada Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. (PAP)