Program musi być dostosowany do tzw. stolików multimedialnych SMART, jakie są wykorzystywane w części przedszkoli regionu. Te wielofunkcyjne urządzenia pozwalają na prowadzenie interaktywnych zajęć, adzieci przez dotykanie i przesuwanie obrazów na aktywnej powierzchni mogą się bawić i uczyć.

Konkurs nosi tytuł Mój region i moja ojczyzna w Zjednoczonej Europie. Tematyka programów multimedialnych przygotowanych przez studentów - zgodnie z regulaminem konkursu - ma uwzględniać treści dotyczące województwa kujawsko-pomorskiego i jego walorów turystycznych oraz historycznych, a także Unii Europejskiej i członkostwa w niej Polski oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin nadsyłania prac mija 22 listopada. Autor zwycięskiej pracy otrzyma 4 tys. zł, a wyróżniony w konkursie - 1,5 tys. zł. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie, zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W regulaminie m.in. wskazano skąd zaczerpnąć darmowe oprogramowanie do tworzenia aplikacji na multimedialne stoliki SMART.