W opinii związkowca, realizacji Programu powinny sprzyjać zbliżające się wybory.

Program dla Śląska, przygotowywany przez Ministerstwo Rozwoju ze stroną społeczną, to jeden z kluczowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i jeden z dwóch dedykowanych regionom (obok Polski Wschodniej).

Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński zapowiedział podczas środowego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach (WRDS), że ostateczna wersja Programu powinna zostać zaprezentowana przed świętami. W projekcie Programu mowa o bezpośrednim rządowym wsparciu najważniejszych przedsięwzięć w regionie na co najmniej 35 mld zł – mówił.

Szef śląsko-dąbrowskiej „S” ocenił po posiedzeniu WRDS, że przedstawiony w środę projekt jest znacznie lepszy niż ten, który zaprezentowano w lipcu br. Od tego czasu, w wyniku konsultacji, wprowadzono do dokumentu wiele poprawek.

„Poprzednia wersja Programu nie wnosiła niczego, w zasadzie prawie w ogóle nie odnosiła się do porozumienia zawartego na WRDS we wrześniu 2016 r.” - powiedział Kolorz. Chodzi o podpisane z udziałem wicepremiera ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju woj. śląskiego.

„Teraz mamy bardzo dużo konkretów, mamy wskazane źródła finansowania tych inwestycji, to jest bardzo ważne. Zaprezentowany w lipcu dokument (poprzedni projekt Programu - PAP) to był bardziej dokument akademicki, który naprawdę niczego do rozwoju Śląska by nie wniósł. Ten, jestem o tym przekonany, wniesie” - uważa Kolorz.

„Oczywiście zawsze jest tak, że dokument jest fajny, a w +praniu+ mogą wydarzyć się różne rzeczy, ale mówiąc trochę kolokwialnie, to m.in. +S+ jest od tego, żeby przypilnować realizacji tego programu” - zaznaczył.

Szef śląsko-dąbrowskiej „S” powiedział, że w Programie szczególnie cieszą go zapisy dotyczące innowacji i modernizacji w energetyce, dotyczące m.in. tworzenia systemów kogeneracyjnych, dających oszczędności i bardziej przyjaznych dla środowiska. Taki blok kogeneracyjny ma powstać w Rybniku, należącym do miast najbardziej zanieczyszczonych smogiem.

We wrześniu ub. roku Kolorz - który programowo nie nosi krawatów - zadeklarował w rozmowie z Morawieckim, że jeśli zostanie zrealizowana choć połowa Programu dla Śląska, kupi wreszcie krawat. „Po przedstawieniu dzisiejszego dokumentu mogę powiedzieć, że na krawat już zbieram” - podsumował Kolorz.

Celem Programu dla Śląska ma być m.in. wzmocnienie gospodarcze województwa śląskiego. Program stawia sześć podstawowych celów. To wzrost innowacyjności przemysłu i inwestycji rozwojowych w regionie, zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkańców, poprawa jakości środowiska, rozwój i modernizacja infrastruktury transportowej, wykorzystanie potencjału regionu w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozwój innowacji w energetyce, a także poprawa warunków rozwojowych miast województwa.(PAP)