"Program Zintegrowany Puszcza Białowieska – Leśne dziedzictwo Europy" - realizowany jest przez Lasy Państwowe w latach 2014-2022.

W czwartek w Hajnówce (Podlaskie) podpisano list intencyjny między Lasami a samorządami znajdującymi się na terenie Puszczy Białowieskiej. List podpisał także minister środowiska Maciej Grabowski oraz marszałek województwa podlaskiego Mieczysław Baszko.

Jak powiedział PAP kierownik projektu, nadleśniczy Nadleśnictwa Krynki Waldemar Sieradzki, w ubiegłym roku program był konsultowany z samorządami, aby uzgodnić szczegóły. Dodał, że z inicjatywy ministerstwa podpisano list intencyjny, by - jak podkreślił Sieradzki - "pokazać, że zamierzamy zrobić to razem".

Program zakłada realizowanie zadań na rzecz przyrody i społeczeństwa, które - jak mówi Sieradzki - mają też wpłynąć na rozwój gospodarki na tym terenie. "Ideą jest wypracowanie modelu, który będzie łączył wszystkie potrzeby tego terenu, funkcję przyrodniczą, gospodarczą i społeczną, by każda z nich mogła się rozwijać i przynosić korzyści" - dodał.

Koszt kilkuletniego projektu to - jak mówi Sieradzki - 100-140 mln zł. Pieniądze mają pochodzić z Lasów Państwowych, ale też z funduszy europejskich - programów regionalnych oraz ze środków centralnych.

Jednym z założeń jest zwiększenie ruchu turystycznego w Puszczy. Sieradzki powiedział, że obecnie odwiedza ją ok. 150 tys. osób, w większości są to przyjazdy jednodniowe i głównie do Białowieży. "Poprzez promocję chcemy zwiększyć ten ruch o kolejne 100 tys. turystów, zatrzymać ich na dłużej tworząc atrakcje w innych miejscach" - dodał.

I tak miejscowościami, do których mają zajrzeć turyści ma być Hajnówka oraz Narewka. W tych miejscach mają powstać centra edukacyjno-przyrodnicze. W Hajnówce - przyrodniczy Kopernik, a jego koszt to ok. 30-50 mln zł. Natomiast w Narewce ma powstać pierwsza w kraju ścieżka edukacyjna w koronach drzew. Ścieżka ma powstać w przeciągu 2-3 lat, a jej koszt wynieść ok. 14 mln zł.

W ramach promocji puszczańskich terenów projekt zakłada też stworzenie m.in. aplikacji i informatorów, które mają ułatwiać turystom poruszanie się, a także np. przybliżać im ciekawostki przyrodnicze. Innym pomysłem jest stworzenie programu merytorycznego edukacji przyrodniczo-leśnej, który ma być ofertą dla szkół z całej Polski.

Ważnym punktem - jak podkreślił Sieradzki - jest wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego tych terenów. W programie znajdą się też środki na szkolenia i nowe inicjatywy dla mieszkańców tych gmin.

Jak powiedział PAP burmistrz Hajnówki Jerzy Sirak, program to szansa dla regionu Puszczy Białowieskiej, przede wszystkim dla rozwoju jego potencjału turystycznego, ale też dla mieszkańców, by mogli się przekwalifikować. Mówił, że centrum przyrodnicze - przyrodniczy Kopernik, będzie dużą atrakcją dla turystów. Drugim miejscem, jakie ma powstać, będzie profesjonalne pole dla kamperów. Zdaniem Siraka, w regionie jest potrzeba, by je stworzyć i - jak dodał - to nowa forma aktywnej turystyki. (PAP)