Poinformowała o tym PAP rzeczniczka Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Ewa Sadowska.

„Nasz projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną ministerstwa środowiska i uplasował się na trzecim miejscu na liście rankingowej wśród 12 projektów z całego kraju rekomendowanych do uzyskania dofinansowania. Wartość wszystkich wynosi ponad 298 mln zł, a do podziału jest 300 mln zł, co oznacza, że wszystkie mogą liczyć na wnioskowane dofinansowanie” – powiedziała.

 

Projekt pn. "Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. - etap I" dotyczy zlewni w rejonie ulic: Olimpijskiej, Żwirowej, Słowiańskiej i Szmaragdowej. W ramach przedsięwzięcia planowana jest rozbudowa, przebudowa i renowacja kanalizacji deszczowej wraz z budową nowych zbiorników retencyjnych oraz remontem istniejących w obszarze wyżej wskazanych zlewni.

 

„Inwestycja jest niezbędna dla dalszego rozwoju tych rejonów miasta i poprawy standardu życia mieszkańców, poprzez rozbudowę i modernizację systemu gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi. Obecnie przy ulewnych deszczach dochodzi tam do lokalnych podtopień, gdyż system kanalizacji burzowej nie jest w stanie sprawie oprowadzić dużych ilości wód z opadów” – wyjaśniła Sadowska.

 

Dodała, że zwiększenie retencji pozwoli również na lepsze wykorzystanie wód opadowych i roztopowych do nawadniania obszarów, gdzie wody jest zbyt mało.

 

„Czekamy na pisemne potwierdzenie listy już zatwierdzonej przez ministerstwo środowiska i szykujemy się do kompletowania załączników potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie” – dodała dyrektor Wydziału Strategii Miasta gorzowskiego magistratu Agnieszka Sokołowska. (PAP)