Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty papieża Franciszka w Polsce i Światowych Dni Młodzieży przygotowało Rządowe Centrum Legislacji. We wtorek ma się nim zająć Rada Ministrów.

Przewiduje on wyłączenie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w odniesieniu do zamówień, których wartość jest niższa niż kwoty wyznaczone w unijnych dyrektywach zamówieniowych. Dla robót budowalnych - według Karwatowicza - ten pułap liczy się w milionach euro, a dla dostaw i usług - w setkach tysięcy euro, co stanowi, jak podkreślił ekspert, znaczne sumy dla przedsiębiorców działających na polskim rynku.

"To bardzo istotne przepisy. Specustawa pozwala zamawiającym właściwie na uniknięcie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, bo unijne progi są ustawione dosyć wysoko. To korzystne dla organizatorów, dlatego że cały proces będzie wymagał mniej formalności i będzie trwał krócej. Gorzej dla wolnego rynku, przedsiębiorców i konkurencji" - ocenił w rozmowie z PAP Karwatowicz, który jest ekspertem ds. zamówień publicznych w kancelarii GWW.

Jak uzasadniał, choć projekt specustawy wskazuje, że zamawiający musi zamieścić ogłoszenie o udzielanym zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej i zapewnić przejrzystość postępowania czy równe traktowanie podmiotów zainteresowanych, to - w jego ocenie - są to bardzo ogólne zapisy, które w praktyce nie pozwolą przedsiębiorcom, których oferty nie zostaną wybrane, w sposób skuteczny dochodzić swoich praw.

"Tak naprawdę będą to zamówienia dla konkretnie wybranych, wskazanych" - podkreślił ekspert.

Jego zdaniem trudno o jednoznaczną ocenę projektu specustawy na ŚDM. "Rozumiem, że zdaniem autorów projektu ranga tej imprezy, jej złożoność i konieczność szybkiej realizacji inwestycji wymagały specjalnych przepisów. Bo jaki byłby wydźwięk, gdyby wizyta papieża Franciszka oraz Światowe Dni Młodzieży zorganizowano wadliwie, a my byśmy się tłumaczyli zawiłościami Prawa zamówień publicznych. Myślano też pewnie o korzyściach wizerunkowych czy gospodarczych, np. dla branży turystycznej. Jednak w kontekście całego obrotu trudno specustawę ocenić pozytywnie, bo wprowadzają dysproporcję na rynek" - ocenił.

Oprócz propozycji dotyczących zamówień publicznych, projekt specustawy przewiduje także m.in. uproszczoną procedurę instalacji tymczasowych stacji bazowych związanych z ŚDM w obrębie Krakowa oraz gminy Wieliczka. Autorzy uzasadniają to koniecznością zapewnienia przez operatorów telekomunikacyjnych obsługi dodatkowego ruchu głosowego i transmisji danych oraz w szczególności dostępności zasobów sieci dla połączeń alarmowych („112"). Instalacje te będą miały charakter dodatkowy w stosunku do instalacji już istniejących.

Według projektu instalacje takie będą zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia. Konieczne będzie jednakże spełnienie przez nie wymagań w zakresie dopuszczalnych poziomów emitowanych pól elektromagnetycznych. Wyniki pomiarów tych pól operatorzy telekomunikacyjni obowiązani będą doręczyć, przed przystąpieniem do eksploatacji instalacji, do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Tak wybudowane tymczasowe stacje bazowe będą musiały zostać zdemontowane do 14 sierpnia br.

Powołując się na informacje od operatorów telekomunikacyjnych, autorzy przewidują, że konieczna będzie instalacja ok. 20 dodatkowych tymczasowych stacji bazowych (10 - na terenie Błoń Krakowskich oraz 10 na terenie miejscowości Brzegi w gminie Wieliczka).

Światowe Dni Młodzieży, w których weźmie udział papież Franciszek, odbędą się w Krakowie i jego okolicach między 26 a 31 lipca. Organizatorzy spodziewają się nawet 2,5 mln uczestników.(PAP)