Nagroda została ustanowiona przez Bronisława Komorowskiego w 2012 roku.
"Nagroda ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie osób, które potrafiły wykorzystać 25 lat wolności dla pożytku obywateli i swoją praca i zaangażowaniem w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju swoich miejscowości i regionów oraz poprawy życia mieszkańców" - powiedział doradca prezydenta Henryk Wujec, który zasiada w kapitule nagrody.

Jest ona - jak wskazano w regulaminie - wyróżnieniem wybitnych, nowatorskich i efektywnych działań obywatelskich na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić wzory do naśladowania.

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie wniosku na Witrynę Obywatelską, która – w zamierzeniu jej twórców - jest miejscem gromadzenia i rozpowszechniania dobrych praktyk.

Przedsięwzięcia podzielono tam na trzy kategorie: Wspólnota Obywatelska, Partnerstwo Samorządów i Obywatelska Inicjatywa Lokalna. I w takich trzech kategoriach przyznawana jest prezydencka nagroda.

Wnioski o zamieszczenie na Witrynie mogą składać m.in. osoby fizyczne, grupy obywateli, organizacje pozarządowe, uczelnie i instytucje badawcze, samorządy gospodarcze i zawodowe. Wnioskodawca musi być czynnie zaangażowany w realizację inicjatywy opisanej we wniosku. Wniosek może złożyć również osoba bądź podmiot, na rzecz którego zostały podjęte działania w nim opisane.

Laureaci nagrody otrzymują statuetkę i dyplom. Ich wręczanie odbywa się przy okazji obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego, przypadającego 27 maja.
Podczas ubiegłorocznej edycji w kategorii Wspólnota Obywatelska wyróżniono opracowanie społecznego projektu zagospodarowania plaży w gminie Płużnica.

W kategorii Partnerstwo Samorządów uhonorowano program budowy mieszkań socjalnych i obiektów użyteczności publicznej, system szkoleń osób bezrobotnych. W kategorii Obywatelska Inicjatywa Lokalna nagrodzono przedsięwzięcie, w ramach którego dzięki współpracy m.in. organizacji pozarządowych, szkół, firm i instytucji, wyremontowano oddział dziecięcy szpitala w Gostyniu.

Prezydent wskaże laureatów spośród nominowanych wyłonionych przez Kapitułę Nagrody. Szczegóły dotyczące składania wniosków i samego konkursu dostępne są na stronie www.prezydent.pl (PAP)