Projekt budżetu zakładał dochody mniejsze o ok. 440 tys. zł oraz o 2 mln zł większy deficyt. Po uwagach do projektu zgłoszonych zarówno przez komisję budżetu i finansów oraz przez kluby radnych, prezydent Tadeusz Truskolaski wprowadził do budżetu autopoprawki, m.in. zmniejszając deficyt.

Kilkadziesiąt zmian w budżecie zaproponowali też radni PiS, którzy w nowej Radzie Miasta Białystok mają większość (15 mandatów w 28-osobowej radzie). "Skończył się etap wygody w pracy naszego samorządu" - mówił radny PiS Tomasz Madras, przewodniczący komisji budżetu i finansów.

Odniósł się w ten sposób do tego, że w minionych dwóch kadencjach prezydent Truskolaski, wybrany w ubiegłorocznych wyborach na kolejną kadencję, dysponował w radzie większością. Obecnie większość w radzie jest do prezydenta w opozycji. Madras dodał, że teraz to na radnych PiS ciąży większa odpowiedzialność. "Nie uchylamy się od niej" - zaznaczył.

Najpoważniejsze zmiany zgłoszone przez ten klub radnych, to 5 mln zł na podwyżki dla - najmniej zarabiających - pracowników administracji i obsługi technicznej w miejskiej oświacie.

Pieniądze na ten cel pochodzą m.in. z rezygnacji z organizacji dużego koncertu na miejskim stadionie, który miał promować miasto, jest to część środków, które miały być przeznaczone na działalność straży miejskiej oraz z kosztów reprezentacyjnych magistratu.

2,2 mln zł ma być przeznaczone na budowę kompleksu boisk sportowych na Krywlanach, zamiast na nowoczesne bandy reklamowe na miejskim stadionie. Radni przegłosowali też 1,8 mln zł na zakup tomografu do Białostockiego Centrum Onkologii, kosztem m.in. promocji poprzez sport, budowy ekranów akustycznych i przebudowy jednej z ulic.

6-osobowy klub radnych PO zgłosił swoje poprawki zmierzające do ograniczenia deficytu, o kilka milionów zł, poprzez wykreślenie przygotowania kilku inwestycji drogowych.

Prezydent w autopoprawkach tych propozycji nie uwzględnił. Mówił, że nie jest to możliwe, bo zawarte zostały już wcześniej umowy na sporządzenie stosownej dokumentacji projektowej. "Zerwanie ich spowodowałoby nałożenie na miasto kar finansowych. Właściwie zapłacilibyśmy to samo i nie mielibyśmy produktu. Poza tym byłoby to bardzo złą praktyką" - mówił Truskolaski.

Platforma Obywatelska wspierała dotąd prezydenta Truskolaskiego. Dwa razy startował on jako jej kandydat, w ostatnich wyborach wystartował z własnego komitetu wyborczego, choć PO nadal go wspierała.

W debacie nad budżetem, decyzję o odrzuceniu poprawek zgłoszonych przez radnych PO przez urząd uzasadniała zastępca prezydenta Białegostoku Renata Przygodzka, która jest desygnowana na to stanowisko przez Platformę i jest członkiem PO.

Przygodzka powiedziała, że ma świadomość, iż teraz PO może tę rekomendację cofnąć, ale - jak powiedziała - nie była i nie jest "karierowiczką". "Natomiast przede wszystkim jestem profesorem ekonomii" - powiedziała i uzasadniała dlaczego - właśnie przede wszystkim z powodu zawartych umów - z tych planów nie można zrezygnować.

"Są to projekty, które mają ogromną szansę na współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Do tego typu projektów nie można przygotowywać się w ostatniej chwili" - dodała. Po przerwie w obradach, radni Platformy Obywatelskiej kilka takich propozycji dotyczących rezygnacji z przygotowania inwestycji drogowych sami wycofali, pozostałe przepadły w głosowaniach nad poprawkami.

Ostatecznie, po kilkugodzinnej debacie i głosowaniu nad kilkudziesięcioma poprawkami, radni jednogłośnie poparli uchwałę budżetową. Prezydent Truskolaski nazwał to "historyczną chwilą", bo po raz pierwszy, odkąd sprawuje ten urząd, budżet został przegłosowany na "tak" przez wszystkich radnych.

Dziękował za merytoryczną dyskusję. "Wykazaliśmy, że najważniejsze jest dla nas dobro miasta i każdy może tutaj znaleźć coś dla siebie w tym 1,4 mld zł" - dodał. (PAP)