Wojewoda wydał zarządzenie zastępcze, w którym stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego. Powodem było naruszenie ustawowego zakazu łączenia sprawowanej funkcji z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której radny uzyskał mandat.

 

W markecie sprzedawano towary jednostkom organizacyjnym gminy

Organ wskazał, że w toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, że radny jest wspólnikiem w spółce jawnej, a więc osobą zarządzającą działalnością gospodarczą. W prowadzonym przez ten podmiot markecie budowlanym dochodziło do sprzedaży towarów jednostkom organizacyjnym gminy. Na przestrzeni trzech lat spółka wystawiła na rzecz tych jednostek ok. 200 faktur VAT na kwoty od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Faktury miały odroczone terminy płatności, które wynosiły 40, 30, 21, 14 lub 7 dni. Wojewoda ocenił, że umowy nie miały charakteru powszechnego i ogólnodostępnego, a sprzedaż nie była okazjonalna. Radny nie zgodził się z wydanym zarządzeniem zastępczym, więc wniósł skargę.

ZAŁÓŻ BEZPŁATNE KONTO - artykuł dla użytkowników Moje Prawo.pl
Pozostało: 85% treści Dziękujemy, że tu jesteś! Jeżeli chcesz przeczytać cały artykuł, załóż BEZPŁATNE KONTO
lub zaloguj się
Zaloguj się!
Nie masz jeszcze konta na Moje Prawo.pl? Załóż konto