Szydłów - zwany „polskim Carcassonne” - zachował do czasów współczesnych XIV-wieczny układ urbanistyczny. Zespół zamkowy z salą rycerską, skarbczykiem i bramą zamkową jest jednym z najważniejszych zabytków położonej na skalistym wzgórzu miejscowości – obok warownych murów z bramą krakowską, dwóch kościołów i synagogi.

Projekt „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych” będzie realizowany dzięki funduszom Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Decyzję o przyznaniu dofinansowania na jego realizację podjął kilka dni temu zarząd województwa.

Jak podkreślił w rozmowie z PAP wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński, dla samorządu to bardzo ważne, że tak „znaczące pieniądze” wpłyną do miasteczka. Jego zdaniem nie ma w Polsce drugiej takiej małej miejscowości (1,1 tys. mieszkańców) z tak dużą liczbą zabytków. A dzięki renowacji obiektów, gmina - do tej pory słynąca z sadów śliwkowych - zacznie być odwiedzana przez większą liczbę turystów.

„Szydłów jest jeszcze dla wielu nieodkryty. Idziemy w kierunku turystyki, zmodernizowania zabytkowych obiektów i ich zabezpieczenia, a jednocześnie nadania im nowego impulsu, by potrafiły przyciągać turystów, a także związanych z tym potencjalnych inwestorów” – powiedział włodarz.

W ramach projektu, samorząd planuje poddać przebudowie, remontowi i konserwacji pięć zabytkowych obiektów oraz teren wokół nich. Chodzi o byłą synagogę, salę rycerską, skarbczyk i dawną bramę w zespole zamkowym oraz ruiny kościoła i szpitala Św. Ducha. Zagospodarowany zostanie także teren wokół tych budynków.

Budynek XVI-wiecznej synagogi – jednej z najstarszych w Polsce - to dziś siedziba centrum kultury oraz miejsce ekspozycji, przybliżającej kulturę żydowską.

Gmach wymaga kapitalnego remontu i przebudowy, a także doposażenia, by poszerzyć jego ofertę kulturalną i turystyczną. Samorząd planuje również zagospodarować przyległy teren - częściowo odbudować dawne mury, urządzić zieleń i przygotować urządzenia rekreacyjne dla dzieci. Ma tu też się znajdować plenerowa ekspozycja, przybliżająca wybitnych Polaków żydowskiego pochodzenia.

W zespole zamkowym nowy blask zyskają: będąca trwałą ruiną sala rycerska, skarbczyk, w którym mieści się lokalne muzeum oraz brama zamkowa. Będą lepiej zabezpieczone przed niszczeniem oraz doposażone w multimedia, które uatrakcyjnią wystawę.

Jako trwała ruina zostanie zabezpieczony i udostępniony turystom dawny kościół i szpital Św. Ducha. Do tej pory ruiny można było oglądać jedynie z zewnątrz. Podczas renowacji mury zastaną

przykryte. W skrzydłach budowli mieścił się szpitalik dla ubogich - samorząd chce tam urządzić izbę muzealną, przybliżająca dawną medycynę.

Inwestycja ma się rozpocząć wiosną 2018 r. i zakończyć w lipcu 2019 r. – na 690. rocznicę lokacji Szydłowa (miejscowość utraciła prawa miejskie w 1869 r.). Przeprowadzono już niezbędne prace archeologiczne. Konieczne jest opracowanie projektu realizacji całego przedsięwzięcia.

Koszt renowacji szydłowskich zabytków, to ponad 9,8 mln zł, z czego 7,8 mln zł ma pochodzić z funduszy unijnych.

W latach 2009-2011 także dzięki funduszom unijnym, odnowiono część zabytków oraz uliczki i plac w centrum Szydłowa. (PAP)