Zespół zbada projekty m.in. pod kątem zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i sprawdzi, czy planowane zadania dotyczą terenów będących własnością gminy.

„Szacowana jest również ich wartość, ponieważ koszt realizacji każdego projektu powinien mieścić się w kwocie 200 tys. zł. Każdy złożony wniosek powinien być też poparty 20 podpisami mieszkańców obszaru, którego dotyczy” – dodał rzecznik.

Zespół Technicznej Oceny Projektów składa się z przedstawicieli merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta, Zarządu Dróg Miejskich i Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej.

Ostateczna lista projektów rekomendowanych dla każdego z dziesięciu obszarów miasta zostanie utworzona do 29 sierpnia 2014 r. przez Zespół Kwalifikacji Projektów. Składa się on z przedstawicieli: Rady Pożytku Publicznego, Rady Sportu, Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Legnickiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miejskiej, Rady Miejskiej Legnicy, Spółdzielni Mieszkaniowej Piekary, Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i specjalistów branżowych, reprezentujących prezydenta miasta.

Głosowanie nad projektami będzie się odbywać od 1 do 8 października, a jego wyniki zostaną ogłoszone do 24 października 2014 r. Procedurę zakończy wpisanie wybranych w głosowaniu zadań do projektu budżetu miasta na rok 2015. (PAP)