Głównym założeniem inwestycji, które zostaną zrealizowane z wykorzystaniem środków unijnych przewidzianych na lata 2014-2020, jest stworzenie sieci dojazdów do autostrady A-1 i przyszłej drogi ekspresowej S-5. Rozwiązanie to ma usprawnić połączenie z mniejszymi miejscowościami.

"Te drogi już istnieją, ale ich standard jest dalece niezadawalający, więc nie mogą właściwie pełnić swojej funkcji. Mają też niską nośność, co powoduje wręcz rozjeżdżanie jezdni przez cięższe samochody" – powiedziała w czwartek PAP rzeczniczka marszałka województwa Beata Krzemińska.

Zgodnie z warunkami ogłoszonych przetargów na dokumentacje projektowe, większość zmodernizowanych dróg będzie miała siedem metrów szerokości. Jedynie szerokość drogi wojewódzkiej nr 269 łączącej Izbicę Kujawską z Kowalem wyniesie sześć metrów.

Przy wszystkich drogach powstaną pobocza, chodniki i ścieżki rowerowe, tak zwane azyle dla pieszych i wyspy spowalniające ruch na terenach zabudowanych. Na niektórych odcinkach wycięte zostaną drzewa rosnące tuż przy jezdni.

Kwota, jaką samorząd województwa przeznaczył na realizację inwestycji może ulec zmianie. Jak podkreśliła rzeczniczka marszałka, trudno mówić o szczegółach przed zakończeniem przetargów na wykonanie przedsięwzięcia.

Modernizacja dróg wojewódzkich w regionie kujawsko-pomorskim rozpoczęła się w 2007 roku. Do końca zeszłego roku przebudowano ponad 240 kilometrów jezdni na łączną kwotę 444 mln zł, z czego 128 mln zł pochodziło z budżetu województwa, a reszta z Regionalnego Programu Operacyjnego. (PAP)