Skutkiem takich działań będzie powstanie prywatnego monopolu, co dla mieszkańców oznacza podwyżki opłat za wywóz i utylizację odpadów - ostrzega opozycja.

Więcej w ,,Naszym dzienniku".