Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego kasację od postanowienia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który zmienił postanowienie sądu okręgowego i nie umieścił danych skazanego za gwałt na małoletnim w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Krzysztof Sobczak
02.08.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Sąd Najwyższy rozstrzygnie, czy prokurator może udaremnić uznanie ojcostwa przez osobę transseksualną wobec dziecka pochodzącego ze sztucznego zapłodnienia od anonimowego dawcy nasienia. Sąd pierwszej instancji ustalił bezskuteczność uznania ojcostwa, ale odwołał się od tego wyroku transseksualny mężczyzna.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.08.2019
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Wpłata na własne konto gotówki otrzymanej od rodziców nie daje prawa do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zapomniał jednak, że NSA w identycznej sprawie zajął niedawno zupełnie inne stanowisko.
Krzysztof Koślicki
02.08.2019
Podatki i opłaty lokalne Finanse
Po zmianach w ustawie śmieciowej przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne. Są jednak wątpliwości, co w przypadku, gdy gmina objęła już takie nieruchomości swoim systemem – pisze Artur Modrzejewski.
Artur Modrzejewski
02.08.2019
Środowisko
Kamila Gasiuk-Pihowicz, posłanka PO-KO złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie dotyczące wstrzymania publikacji list poparcia dla członków KRS. Jej zdaniem Jan Nowak, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, utrudnia wykonanie prawomocnego wyroku.
Jolanta Ojczyk
01.08.2019
Wymiar sprawiedliwości
Rolnicy i przedsiębiorstwa sektora rolnego mają prawo skorzystać z rozwiązań przewidzianych w ustawie o cenach prądu – informuje resort rolnictwa. Przedłużony termin składania oświadczeń do firm energetycznych to 13 sierpnia.
Katarzyna Kubicka-Żach
01.08.2019
Małe i średnie firmy
Szkody wyrządzone Polsce podczas okupacji nie zostały przez ich sprawcę naprawione, to uniemożliwia nam uznanie kwestii reparacji za zamkniętą - stwierdził w czwartek minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Szef MSZ Niemiec Heiko Maas nie nawiązał do tej wypowiedzi.
Krzysztof Sobczak
01.08.2019
Administracja publiczna
Rząd chce już we wrześniu uruchomić program „Mój prąd” - zapowiada Krzysztof Tchórzewski, minister energii. Przeznaczy na niego 1 miliard złotych. To oznacza, że około 200 tysięcy właścicieli domów może otrzymać 5 tysięcy złotych bezzwrotnego dofinansowania do instalacji paneli słonecznych.
Jolanta Ojczyk
01.08.2019
Środowisko
Od 14 sierpnia br. obowiązywać będą nowe znaki informujące o odcinkowym pomiarze prędkości. Jak poinformowało w czwartek Ministerstwo Infrastruktury, będą one bardziej czytelne, a nowe oznakowanie ma pomóc rozróżnić znaki odcinkowego pomiaru prędkości od punktowego.
Krzysztof Sobczak
01.08.2019
Prawo karne Administracja publiczna
Idea Bank wprowadzał konsumentów w błąd podczas sprzedaży obligacji GetBack. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał w jego sprawie częściową decyzję. Stwierdził w niej stosowanie nieuczciwych praktyk bankowych polegających m.in. na obietnicy bezpieczeństwa i gwarantowanego zysku.
Jolanta Ojczyk
01.08.2019
Rynek i konsument Finanse
Błędy popełnione we wnioskach o świadczenie rodzinne mogą opóźnić wypłatę pieniędzy. Resort rodziny podpowiada, jak uniknąć pomyłek. Od 1 sierpnia można już złożyć papierowy wniosek w urzędzie. Po rozszerzeniu formuły programu „Rodzina 500+” uprawnienie dotyczy łącznie ok. 6,8 mln dzieci.
Katarzyna Kubicka-Żach
01.08.2019
Pomoc społeczna
W czwartek, 1 sierpnia 2019 roku, weszły w życie przepisy dotyczące zwolnienia z PIT dochodów osób przed 26 rokiem życia. Jeśli młodzi chcą skorzystać z tego uprawnienia, muszą złożyć swoim pracodawcom specjalne oświadczenia, że mają prawo do zwolnienia.
Krzysztof Koślicki
01.08.2019
PIT
Odszkodowanie za opóźniony lot można uzyskać w przypadku, gdy start opóźnia się o ponad trzy godziny, albo w wypadku odwołania lub odmowy wejścia na pokład samolotu. Wysokość kwoty zależy od odległości między lotniskiem startu i lądowania i może wynosić nawet 600 euro. Od kwietnia 2019 r. nowy urząd pomaga bezpłatnie w sporach z liniami lotniczymi.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.08.2019
Administracja publiczna
O ważności wyborów prezydenta, do Sejmu, Senatu i do Parlamentu Europejskiego, a także o ważności referendum ogólnokrajowego rozstrzygać będzie cały skład "właściwej izby" Sądu Najwyższego - przewiduje uchwalona w środę wieczorem przez Sejm nowelizacja Kodeksu wyborczego.
Krzysztof Sobczak
31.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Z informacji na kopercie przesyłki sądowej można było dowiedzieć się o terminie rozprawy i jej zawartości, m.in. że zawiera pismo powódki i odpis orzeczenia. Adresat poskarżył się na naruszenie tajemnicy korespondencji, a RPO pyta prezesa sądu, na jakiej podstawie na kopercie umieszczono tego rodzaju informacje.
Krzysztof Sobczak
31.07.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości RODO
Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że od 19 lipca br. obowiązują nowe regulacje dotyczące kierowania na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. Stanowią one, że o skierowanie na leczenie uzdrowiskowe można starać się najwcześniej rok po zakończeniu poprzedniego. Trzeba je dostarczyć do NFZ w ciągu 30 dni, inaczej straci ważność.
Krzysztof Sobczak
31.07.2019
Opieka zdrowotna
Być może ustawodawca powinien poważnie rozważyć umożliwienie organizowania (bez współdziałania) przewozów do gmin sąsiednich, choćby jedynie do określonych miejsc, np. dworców. Mogłoby to być użytecznym uzupełnieniem obowiązujących przepisów o współdziałaniu samorządów - pisze Adrian Misiejko
Adrian Misiejko
31.07.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Rada Legislacyjna rekomenduje rozwiązanie, które umożliwia legalizację obiektów budowalnych po 20 latach od ukończenia ich budowy, nawet w sytuacji, gdy są one niezgodne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Warunek: organ nadzoru budowlanego nie wszczynał przez te lata postępowania w sprawie wstrzymania budowy lub rozbiórki.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.07.2019
Administracja publiczna Budownictwo
Najnowsza nowelizacja tzw. ustawy przekształceniowej wprowadziła aż 99 proc. bonifikaty dla rodzin wielodzietnych, osób z niepełnosprawnościami, kombatantów. Przysługuje ona niezależnie od zniżki uchwalonej przez samorząd, nawet tym, którzy już ją wnieśli. To oznacza, że za zmianę użytkowania we własność mogą zapłacić tylko 1 proc. opłaty przekształceniowej.
Jolanta Ojczyk
31.07.2019
Finanse publiczne Domowe finanse
Kancelaria Sejmu nie wykona na razie orzeczenia NSA i nie poda do publicznej wiadomości list sędziów, którzy poparli kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Powołuje się na postanowienie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który postanowił zbadać zgodność z prawem polskim i europejskim procedury udostępnienia takich list.
Jolanta Ojczyk Krzysztof Sobczak
30.07.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości RODO
Dr Marek Balicki został powołany przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego na pełnomocnika do spraw reformy w psychiatrii. Balicki jest lekarzem psychiatrą, byłym ministrem zdrowia i wieloletnim parlamentarzystą. Kieruje obecnie biurem pilotażu Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego.
Krzysztof Sobczak
30.07.2019
Opieka zdrowotna
Chcemy, żeby w sytuacjach nieformalnych, gdy rodzina korzysta z przelotu, płacono cenę biletu rejsowego - poinformował prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zapowiedział wystąpienie w tej sprawie do Kancelarii Prezydenta, Sejmu i Senatu oraz do MON. A szef kancelarii premiera poinformował, że we wtorek zmienił zarządzenie w sprawie podróży krajowych i zagranicznych .
Krzysztof Sobczak
30.07.2019
Administracja publiczna
Idea Bank w ogóle nie powinien przedstawić oferty nabycia obligacji, bo takie czynności nie mieściły się w jego statucie - takie stanowisko przedstawiła rzecznik finansowy Aleksandra Wiktorow w sprawie poszkodowanego w aferze GetBack. Serwis Prawo.pl dotarł do pierwszego "istotnego poglądu" w tej sprawie.
Jolanta Ojczyk
30.07.2019
Prawo cywilne
Samorządowcy nie chcą likwidacji nalepki kontrolnej ani wprowadzenia możliwości zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego. Jednocześnie akceptują zniesienie karty pojazdu ze względu na ułatwienia dla obywateli, mimo związanych z tym ubytków w dochodach powiatów i miast na prawach powiatów.
Hanna Hendrysiak
30.07.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Notariusze potwierdzili już ponad 800 tys. spadków

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse
Od 10 lat sprawę spadkową, czyli stwierdzenie kto jest spadkobiercą, można przeprowadzić w sądzie albo u notariusza, aby uzyskać sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Przez 10 lat notariusze przeprowadzili już ponad 800 tysięcy spraw spadkowych.
Krzysztof Sobczak
30.07.2019
Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse
Wprowadzenie do kodeksu karnego czynu zabronionego, jakim jest łamanie zakazu handlu wzbudziło wiele pytań i wątpliwości. Inspektorzy każdorazowo muszą interpretować przepisy: czy osoba stojąca za ladą jest uprawniona, czy naruszenie jest uporczywe lub złośliwe, czy jest przewaga prasy i biletów jako towarów wyłączonych z zakazu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.07.2019
Prawo karne
Senacki projekt zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym ma na celu uniezależnienie wydania pojazdu od uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Nakłada więc na właściciela usuniętego pojazdu obowiązek zapłaty w terminie siedmiu dni od wydania pojazdu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.07.2019
Administracja publiczna
Sprawcy wypadków drogowych czy cyberprzestępcy nie powinni odbywać kary pozbawienia wolności w klasycznym modelu. Rozwiązaniem dla nich może być dozór elektroniczny lub zakłady typu otwartego. Tyle, że Polska ma w tym zakresie duże zaległości - twierdzi profesor Tomasz Kalisz, kierownik Katedry Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Patrycja Rojek-Socha
30.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Treść poświadczenia dziedziczenia może być zmieniona na rzecz urodzonego dziecka spadkodawcy - stwierdza uchwała Izby cywilnej Sądu Najwyższego. Dlatego że nie można dopuścić do sytuacji, gdy rozporządzenie dokonane przez innych spadkobierców było skuteczne i pozbawiałoby spadku dziecko nie urodzone - dodał sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.07.2019
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Firma umieszczając na swojej stronie wtyczkę osoby trzeciej, np. facebookowy przycisk „Lubię to” staje się współadministratorem danych osobowych i musi spełnić obowiązek informacyjny, a być może także zebrać zgodę na ich przetwarzanie. Tak uznał w poniedziałek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Jolanta Ojczyk Krzysztof Sobczak
29.07.2019
Prawo cywilne Nowe technologie RODO
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski