Krajowa Administracja Skarbowa zyska nowe narzędzie IT. Będzie je wykorzystywać do analizy zdjęć RTG przewożonych towarów. Granice mają być lepiej chronione przed nielegalnym przemytem. Twórcą systemu jest zwycięzca konkursu Ministerstwa Finansów i KAS realizowanego w ramach Programu GovTech Polska.
Krzysztof Koślicki
12.08.2019
Ordynacja
Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym jest przeludniony, co sprzyja atakom agresji i niekontrolowanym protestom pacjentów. W takiej sytuacji nie sposób realizować ustawowych celów, ani też prowadzić terapii pacjentów - wynika z kontroli sądu w ośrodku. W placówce przebywa obecnie już 69 osób, a jego pojemność to 60.
Patrycja Rojek-Socha
12.08.2019
Wymiar sprawiedliwości
Kod z smsem przy logowaniu do banku czy wprowadzanie PIN po kilku niewielkich płatnościach kartą - to zmiany, które mają zwiększyć bezpieczeństwo korzystania z usług płatniczych oferowanych drogą elektroniczną i tym samym ograniczyć możliwości wystąpienia oszustw związanych z tymi usługami. Banki mają je wprowadzić od 14 września tego roku.
Krzysztof Sobczak
11.08.2019
Domowe finanse Finanse
Radiolodzy posługują się przestarzałymi aparatami USG, które uniemożliwiają wykrycie guzów w organizmie. Przepisy wymagają stosowania do badań sprawnego sprzętu, ale już praktyka jego serwisowania pozostawia wiele do życzenia. Prawo nie określa jednak, kiedy sprzęt może być uznany za przestarzały.
Katarzyna Nowosielska
10.08.2019
Opieka zdrowotna
Dokumenty wewnętrzne w urzędach stanowią, że samochody służbowe są wykorzystywane do celów służbowych. Na ogół nie zawierają zakazów przewożenia członków rodziny. Jak się dowiadujemy, nie ma mowy o wożeniu rodziny, bo jest to jasne i zrozumiałe dla każdego. Są jednak małe wyjątki.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.08.2019
Administracja publiczna
W obecnym stanie prawnym w sporze wytoczonym przeciwko konsumentowi sąd musi zbadać, czy roszczenie powoda nie jest przedawnione. Taka analiza jest przeprowadzana, nawet jeśli pozwany nie zgłosi zarzutu przedawnienia – orzekł Sąd Rejonowy w Człuchowie. Problematykę przedawnienia wyjaśnia adwokat Piotr Ruszkiewicz.
Aleksandra Partyk
10.08.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument

Autonomiczne pojazdy czekają na swoje prawo

Prawo gospodarcze Kontrola zarządcza
Pojazdy autonomiczne, sztuczna inteligencja, internet rzeczy, robotyzacja, czy druk 3D to siły napędowe współczesnego świata. Czwarta rewolucja przemysłowa jest faktem i już wywiera wpływ na pracę, relacje międzyludzkie, zdrowie, edukację i przemieszczanie się. To z kolei stanowi ogromne wyzwanie dla szeroko rozumianej praktyki tworzenia i wdrażania prawa.
Prawo.pl
10.08.2019
Prawo gospodarcze Kontrola zarządcza
Uchwalenie aktu godzącego np. w prawa mniejszości seksualnych narusza przewidzianą w Konstytucji zasadę równości wobec prawa. Takie akty są sprzeczne z różnymi przepisami prawa, w tym umowami międzynarodowymi. Osoby, które czują się dyskryminowane mają szereg środków prawnych do swojej ochrony – wskazuje dr hab. Grzegorz Krawiec.
Aleksandra Partyk
10.08.2019
Samorząd terytorialny
Komitety wyborcze trzeba zarejestrować do 26 sierpnia, a do 3 września należy zgłosić listy kandydatów. Już 28 września ruszy natomiast kampania wyborcza w mediach publicznych. W Dzienniku Ustaw opublikowano postanowienie Prezydenta RP w tej sprawie.
Monika Sewastianowicz
09.08.2019
Wybory
Elżbieta Witek, dotychczasowa minister spraw wewnętrznych i administracji, została w piątek powołana na stanowisko marszałka Sejmu. Zastąpi Marka Kuchcińskiego, który podał się do dymisji w związku z zarzutami o sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami wykorzystywanie rządowych samolotów.
Krzysztof Sobczak
09.08.2019
Administracja publiczna
Wyroki nakazowe - dopuszczalne, gdy okoliczności czynu i wina oskarżonego w drobniejszych sprawach nie budzą wątpliwości – są wydawane na posiedzeniu sądu bez udziału stron, a ich treść udostępnia się publicznie przez złożenie jego odpisu na 7 dni w sekretariacie sądu. Czy jest to zgodne z Konstytucją, która stanowi, że wyrok ogłaszany jest publicznie?
Krzysztof Sobczak
09.08.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Sklepy internetowe i inne podmioty prowadzące działalność przez internet muszą informować odwiedzających ich strony, że przekazują ich dane Facebookowi. Jeżeli dotychczas takich informacji nie zamieściły, a korzystają z wtyczki „Lubię to”, powinny uzupełnić swoje klauzule informacyjne.
Krzysztof Sobczak
09.08.2019
RODO
Kilka kolejnych spraw o zapłatę zadośćuczynienia toczących się z udziałem Rzecznika Praw Pacjenta w ostatnim czasie zostało pomyślnie zakończonych dzięki ugodom zawartym z podmiotami leczniczymi i ich ubezpieczycielami. Część z nich dotyczyła spraw związanych z błędami przy porodzie.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
09.08.2019
Opieka zdrowotna
Przyczyną deklaracji przeciw ideologii LGBT, czyli „uchwał anty-LGBT”, nie były na ogół planowane happeningi czy zajęcia dla dzieci. Często to inicjatywy radnego, które poparła większość. Na sesjach protestowano przeciw lekcjom z „latarnikami”, ale też uspokajano, że nie ma zagrożenia wprowadzenia LGBT do szkół, a rada nie powinna zajmować się tematem.
Katarzyna Kubicka-Żach
09.08.2019
Samorząd terytorialny

Medycyna rodzinna dofinansowana, ale mało wydajna

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Co roku NFZ przeznacza coraz więcej pieniędzy na gabinety lekarzy rodzinnych, ale ilość świadczeń, jakich udzielają pacjentom nie rośnie już tak dynamicznie. W efekcie szpitalne oddziały ratunkowe są coraz bardziej obciążone bieżącą obsługą pacjentów, w tym także takich, którzy nie wymagają pomocy o charakterze ratunkowym.
Katarzyna Nowosielska
09.08.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Szybko nam minął ten rok, bo i wiele się w prawie działo! Podobnie jak w Prawo.pl – bo serwis cały czas rośnie i zyskuje nowych Czytelników. Jedno jest niezmienne - stawiamy na rzetelne, obiektywne i aktualne informacje prawne oraz serwis otwarty dla wszystkich.
Ewa Usowicz
09.08.2019
Spis powszechny ludności odbędzie się w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Pierwszy spis próbny testujący możliwości techniczne i organizacyjne ma być przeprowadzony w dwóch gminach między 1 a 31 października 2019 r. Drugi zaplanowano od 1 do 30 kwietnia 2020 r. w 16 gminach.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.08.2019
Administracja publiczna
Sytuacja jest krytyczna - przekonywał posłów szef Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson, apelując o poparcie wniosku Ministerstwa Finansów, aby podwyższyć płace urzędnikom i pilotom. Dodatkowe środki są potrzebne na zatrudnienie nowych pracowników, aby zgodnie z nowymi przepisami Unii Europejskiej móc zapewnić certyfikację lotnictwa.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.08.2019
Finanse publiczne Administracja publiczna
Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi, aby Sąd Okręgowy w Gliwicach uwzględnił pozew mieszkańca Rybnika, który skarżył Skarb Państwa za zanieczyszczone powietrze. Według rzecznika ochrona środowiska jest jedną z możliwych podstaw ograniczania wolności i praw człowieka.
Katarzyna Kubicka-Żach
08.08.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Kościołowi nie trzeba zwracać lasów, odebranych mu przez państwo na mocy dekretu po II wojnie światowej. Pierwszeństwo ma zasada zachowania narodowego charakteru strategicznych zasobów kraju, a nie przepisy ustawy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego - taki jest sens uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.08.2019
Finanse publiczne
W krótkim czasie zostanie złożony projekt ustawy, który ureguluje w sposób "rygorystyczny", kto i w jakich okolicznościach może latać samolotami rządowymi - zapowiedział w czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński. To reakcja szefa rządzącej partii na kontrowersje wokół przelotów czołowych polityków rządowymi samolotami.
Krzysztof Sobczak
08.08.2019
Administracja publiczna
Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie testuje nowe urządzenie, które ma ułatwić poruszanie się rowerem po mieście. To system informujący rowerzystów o zalecanej prędkości, z którą należy jechać, aby na najbliższym skrzyżowaniu trafić na zielone światło. Na znakach pojawi się Syrenka - symbol stolicy.
Katarzyna Kubicka-Żach
08.08.2019
Samorząd terytorialny
Zmiana ustawy, która przesuwa na 13 sierpnia ostateczny termin składania oświadczeń przez niektórych odbiorców energii, została podpisana przez prezydenta i czeka na publikację. Czas na złożenie tych oświadczeń skończy się więc w najbliższy wtorek.
Krzysztof Sobczak
08.08.2019
Rynek i konsument
Prawo karne zawiera przepisy, które w szczególny sposób chronią grupy narażone na dyskryminację. Nie dotyczy to jednak choćby uprzedzeń co do wieku, orientacji seksualnej lub niepełnosprawności. Takim osobom pozostaje tryb prywatnoskargowy lub powództwo cywilne. Społeczna komisja kodyfikacyjna proponuje nowatorskie podejście do ścigania przestępstw z nienawiści.
Monika Sewastianowicz
08.08.2019
Prawo karne
Sędziowie z Olsztyna przyznają, że podpisali listę poparcia dla sędziego Macieja Nawackiego, czworo z nich wycofało się jednak jeszcze przed zakończeniem procedury. Informują o tym w oświadczeniu, które opublikowało Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, bo jak zapewniają szanują wyrok NSA, że listy mają być ujawnione. Sędzia Nawacki zaskarżył ich upublicznianie do prezesa UODO, a ten wszczął postępowania i wstrzymał wykonanie wyroku sądu.
Patrycja Rojek-Socha
08.08.2019
Wymiar sprawiedliwości
Wymieniony w ustawie wykaz celów fundacji jest niepotrzebnie ograniczony jedynie do celów społecznie lub gospodarczo użytecznych - uważa adwokat dr hab. Joanna Dominowska. I postuluje dalszy rozwój prawa fundacyjnego w kierunku fundacji o celach prywatnie użytecznych na przykład takich, jak fundacje rodzinne.
Andrzej Mazurowski
08.08.2019
Prawo cywilne

Ustawa podpisana - możliwe wyższe opłaty za brak segregacji śmieci

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę mającą m.in. zachęcać do segregowania odpadów oraz ułatwić gminom kontrolę nad odbiorem odpadów komunalnych. Jedna ze zmian stanowi, że osoby które nie będą segregowały śmieci zapłacą nie mniej niż dwukrotność, ale nie więcej niż czterokrotność opłaty śmieciowej.
Krzysztof Sobczak
07.08.2019
Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów
O ważności wyborów prezydenta, do Sejmu, Senatu i do Parlamentu Europejskiego, a także o ważności referendum ogólnokrajowego rozstrzygać będzie cały skład "właściwej izby" Sądu Najwyższego - stanowi podpisana przez prezydenta nowelizacja Kodeksu wyborczego.
Krzysztof Sobczak
07.08.2019
Wybory
Hulajnogami elektrycznymi będzie można jeździć po chodnikach, ale tylko wtedy gdy nie ma ścieżki rowerowej. Będą one musiały ustępować pieszym, a ich dopuszczalna prędkość nie będzie mogła przekroczyć 25 km na godzinę. Takie m.in. zasady przewiduje projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym.
Krzysztof Sobczak
07.08.2019
Administracja publiczna
Możliwość prowadzenia procesu przez sąd pod nieobecność obrońcy i oskarżonego, możliwość skazania przez sąd odwoławczy oskarżonego, wobec którego sąd I instancji warunkowo umorzył postępowanie, a także wymierzenia kary dożywocia, która nie zapadła w I instancji oraz zapis dający prokuratorowi możliwość wstrzymania wykonanie decyzji sądu o uchyleniu aresztu
Patrycja Rojek-Socha
07.08.2019
Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski