Prawo.pl
W Polsce jest za mało rodzin zastępczych, wobec czego małe dzieci, odbierane rodzicom z powodu zagrożenia zdrowia czy życia, trafiają do placówek instytucjonalnych. Pobyty takich dzieci w pogotowiach opiekuńczych i rodzinnych są przedłużane ponad dopuszczalne granice – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich.
Grażyna J. Leśniak
02.09.2020
Prawo rodzinne
Domeny internetowe „.pl” to obecnie podstawowe narzędzie biznesowe do promowania, jak i prowadzenia działalności gospodarczej zarówno przez przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne. Podmiot pozbawiony domeny internetowej praktycznie nie liczy się na rynku. Dlatego wiele jest sporów prawnych o te domeny - mówią Ireneusz Matusiak i Artur Piechocki,
Krzysztof Sobczak
02.09.2020
Nowe technologie Prawo gospodarcze
Prezydent Andrzej Duda podpisał przepisy, które zagwarantują przyznanie prawa do świadczenia wyrównawczego osobom o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej. Pomoc dostaną także osoby represjonowane z powodów politycznych, których emerytura, renta inwalidzka lub renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa niż 2400 zł.
Krzysztof Koślicki
01.09.2020
Administracja publiczna Finanse

Reforma OFE jeszcze we wrześniu

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Do końca trzeciego kwartału rząd chce przyjąć przepisy, które doprowadzą do przekształcenia powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE), zarządzającymi otwartymi funduszami emerytalnymi (OFE), w towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Po reformie OFE mają stać się specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi (SFIO). Wynika to z wykazu prac rządu.
Krzysztof Koślicki
01.09.2020
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Z państwowych autostrad znikną szlabany

Ordynacja Domowe finanse Administracja publiczna Finanse
Resort finansów pracuje nad wprowadzeniem nowego sposobu poboru opłat za przejazd autostradą. Przejazd odcinkami Konin – Stryków (autostrada A2) i Bielany Wrocławskie – Sośnica (autostrada A4) bez zatrzymywania się przed szlabanem będzie możliwy od czwartego kwartału 2021 roku.
Krzysztof Koślicki
01.09.2020
Ordynacja Domowe finanse Administracja publiczna Finanse
Po śmierci jednego z małżonków z ulg mu przysługujących, może skorzystać drugi. Mąż lub żona mogą wybrać: wypełnić PIT indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem. Wspólne rozliczenie przysługuje również w sytuacji, w której jeden z małżonków zmarł po zakończeniu roku podatkowego, ale przed rozliczeniem podatku.
Krzysztof Koślicki
01.09.2020
Domowe finanse PIT
Stowarzyszenie domagało się ukarania grzywną Burmistrza, który przez ponad rok nie przesłał jej...
Aleksandra Partyk
01.09.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Państwo polskie coraz surowsze dla osiadłych cudzoziemców

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Sądy wraz z wojewodami przyjmują, że nawet niepoinformowanie o toczącym się wobec cudzoziemca postępowaniu o wykroczenie skarbowe, jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Po kilkunastu latach pobytu rezydentów wydala się z Polski do krajów pochodzenia, nie dając im szans na obronę.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.09.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Główny Geodeta Kraju naruszył zasadę zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych. Udostępniał też w sposób umyślny bez podstawy prawnej na portalu GEOPORTAL2 dane osobowych w postaci numerów ksiąg wieczystych pozyskanych z ewidencji gruntów i budynków. O nałożeniu kary administracyjnej zdecydował Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Krzysztof Koślicki
31.08.2020
Administracja publiczna RODO
Ministerstwo Zdrowia przypomina, że od soboty, 29 sierpnia, w powiatach zakwalifikowanych do strefy czerwonej nie obowiązuje już zakaz prowadzenia leczenia uzdrowiskowego ani rehabilitacji uzdrowiskowej.
Katarzyna Nowosielska
31.08.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Spłata wierzytelności pożyczkowej bez PIT dla otrzymującego

Domowe finanse PIT Podatek od spadków i darowizn
Spłata części kapitałowej i odsetkowej wierzytelności pożyczkowej otrzymanej darowizną od ojca wraz z przedsiębiorstwem nie powoduje u syna konieczności zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Potwierdza to najnowsze stanowisko skarbówki.
Wiesława Moczydłowska
31.08.2020
Domowe finanse PIT Podatek od spadków i darowizn
W poniedziałek kończą się konsultacje projektu zmian w unijnej regulacji dotyczącej identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym. Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, to przepisy istotne dla wszystkich, dla których ważne są usługi takie jak np. elektroniczne podpisy i pieczęci.
Krzysztof Sobczak
31.08.2020
Rynek i konsument Nowe technologie Prawo unijne
Wójt przy wymierzeniu kary pieniężnej za wycięcie drzew bez uzyskania wymaganego zezwolenia nie ustalił dlaczego prezes Ochotniczej Straży Pożarnej nie dokonał zgłoszenia. A także, czy nie działał w stanie wyższej konieczności - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
Robert Horbaczewski
31.08.2020
Samorząd terytorialny Środowisko

Urzędy otwarte, ale czasem drzwi zamknięte

Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Według urzędników jest ryzyko, że po ustaniu pandemii wzrośnie liczba spraw, które mieszkańcy zostawią niezałatwione z obawy o zdrowie. Problemy z załatwieniem formalności niestety są, bo konieczność zachowania reżimu sanitarnego zamknęła swobodny dostęp do urzędów. Czasem nie działa telefon albo są trudności z umówieniem się na wizytę online. Ale są i takie, które wprowadzają nowe rozwiązania - np. samoobsługę klientów.
Katarzyna Kubicka-Żach
31.08.2020
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo

Wizyty w szpitalu nie powinny być jednoznacznie zakazane

Opieka zdrowotna Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Szpitale zakazały odwiedzin z powodu pandemii, a rodziny nie mogą uzyskać informacji od personelu medycznego o stanie zdrowia bliskich, którzy są obłożnie chorzy i przebywają na hospitalizacji. Po korytarzach poradni "błąkają się" zaś zdezorientowane osoby starsze czy niedołężne, bo opiekun nie może z nimi wejść do lecznicy.
Katarzyna Nowosielska
31.08.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Rządowe aplikacje do śledzenia kontaktów nie cieszą się specjalnym zaufaniem polskich obywateli - wiele osób ma wątpliwości co do ich bezpieczeństwa. Obawiają się, że ProteGO Safe będzie informować służby o tym, gdzie idą i z kim się spotykają. Według Panoptykonu takiego ryzyka raczej nie ma.
Monika Sewastianowicz
29.08.2020

Allegro nie sprzeda towarów naruszających prawo

Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Serwis Allegro postanowił wycofać ze sprzedaży książkę zawierającą treści o charakterze antysemickim i poddające w wątpliwość historyczne fakty dotyczące Zagłady oraz zadeklarował konsekwentne stosowanie zasad wycofywania z oferty produktów naruszających prawo i regulamin serwisu.
Krzysztof Sobczak
29.08.2020
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Prawo do emerytury nie może automatycznie przekreślać możliwości ubiegania się przez opiekuna osoby niepełnosprawnej o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. Osoby mające prawo do emerytury, i to w niższej wysokości niż świadczenie pielęgnacyjne, także powinny mieć możliwość dokonywania wyboru pomiędzy wykluczającymi się świadczeniami z systemu zabezpieczenia społecznego – uznał WSA w Rzeszowie.
Grażyna J. Leśniak
29.08.2020
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Obowiązujące obecnie rozporządzenie ministra w sprawie schronisk dla zwierząt jest już nieaktualne i wymaga zmiany. Chcemy stworzyć takie przepisy, które będą lepsze dla zwierząt i będą lepiej je chroniły – zapowiedział pełnomocnik ministra rolnictwa i rozwoju wsi ds. ochrony zwierząt Wojciech Albert Kurkowski.
Krzysztof Sobczak
29.08.2020
Administracja publiczna

Darowizny i majątek rodzinny łakomym kąskiem dla fiskusa

Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Stosowanie przepisów podatkowych dotyczących darowizn i dzielenia majątku przypomina manewry na polu minowym, szczególnie gdy ludzie wykorzystują różne metody dla uniknięcia podatku. Idą na przykład do notariusza, by podpisać umowę darowizny. Okazuje się jednak, że fiskus zastawił na nich pułapkę i oczekuje podatku od spadków i darowizn. Ryzykowne są też podziały majątków po rozwodzie.
Krzysztof Koślicki
29.08.2020
Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn

Dylemat w kantorze: kupno z lewej czy z prawej?

Prawo cywilne Małe i średnie firmy Finanse
Czy na tablicy informacyjnej w kantorze aktualny kurs kupna waluty powinien być wyświetlany po prawej, czy po lewej stronie? W układzie poziomym czy pionowym? Przepisy prawa o tym milczą, a zabiegani klienci czują się zdezorientowani i często tracą na transakcjach. Gdy spór UOKiK i sieci kantorów trafił do sądu, ten uznał, że jest luka w prawie.
Robert Horbaczewski
29.08.2020
Prawo cywilne Małe i średnie firmy Finanse
Kryterium zakupu abonamentu mieszkańca w strefie płatnego parkowania może być zameldowanie na tym obszarze. Pod warunkiem, że gmina dopuszcza jego zakup przez zameldowanych zarówno na pobyt stały, jak i czasowy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie. Wykluczone z regulacji jest jednak postępowanie reklamacyjne w przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej.
Marek Sondej
29.08.2020
Samorząd terytorialny Domowe finanse

Niekorzystne zmiany dla pasażerów linii lotniczych nie są jeszcze przesądzone

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo unijne Koronawirus a prawo
Kilka lat temu Komisja Europejska zaproponowała znaczące zmiany do rozporządzenia regulującego kwestie odszkodowań dla pasażerów za opóźnienie lotu. Teraz to do Rady Unii Europejskiej należy decyzja o podjęciu prac nad nowelizacją. Niemcy, którzy objęli prezydencję jeszcze jednak jej nie podjęli. Niewykluczone, że sytuacja związana z koronawirusem będzie miała na nią wpływ.
Dorian Lesner
29.08.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo unijne Koronawirus a prawo

Minister zdrowia przygotowuje poluzowanie zasad izolacji i kwarantanny

Opieka zdrowotna Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Lekarze rodzinni mają być stopniowo włączani w zwalczanie epidemii, także lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zdecyduje o zakończeniu izolacji domowej pacjenta zakażonego SARS-COV-2. Przepisy, które mają być wkrótce ogłoszone, skrócą też do 10 dni czas obowiązkowej kwarantanny oraz zniosą obowiązek przeprowadzania testu na jej zakończenie.
Katarzyna Nowosielska
28.08.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Sprzedaż nieruchomości po podziale majątku wspólnego małżonków może być zwolniona z PIT. Ważne, by transakcja miała miejsce po upływie pięciu lat. Okres ten liczy się od końca roku, w którym nastąpiło nabycie tej nieruchomości. Ważna jest data nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków, a nie nabycie przez jednego z nich wskutek podziału majątku. Potwierdzają to organy skarbowe.
Wiesława Moczydłowska
28.08.2020
Prawo rodzinne Domowe finanse PIT
Brakuje informacji o przyczynach objęcia poszczególnych miast obostrzeniami. Samorządowcy podkreślają, że nie są informowani o przebiegu epidemii i jej ogniskach, a także symulacjach i prognozach rządu. RPO pyta o kryteria podejmowania decyzji o obostrzeniach.
Monika Sewastianowicz
28.08.2020
Resort pracy zapowiada zmianę przepisu dotyczącego zasiłku macierzyńskiego tak, by podstawa wymiaru świadczenia z ubezpieczenia chorobowego nie uwzględniała zmiany wymiaru czasu pracy. Zasada, wprowadzona w tarczy antykryzysowej 1, uderzyła w kobiety przebywające na urlopach macierzyńskich. Rząd chce to naprawić, ale w sposób sprzeczny z konstytucją.
Grażyna J. Leśniak
28.08.2020
Ubezpieczenia społeczne
Na kwarantannę trafić łatwo, trudniej się z niej wydostać. Co więksi pechowcy spędzają w domu po parę miesięcy, bo skontaktowanie się z sanepidem i doproszenie o szybki test na COVID-19... zakrawa na cud. Resort zdrowia decyduje się właśnie na zmiany w przepisach i poluzowanie rygorów, ale raczej nie rozwiążą one wszystkich problemów.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha Katarzyna Nowosielska Grażyna J. Leśniak
28.08.2020
Koronawirus a prawo
Powodowie w toku kilkuletniego procesu domagali się przyznania im odszkodowania związanego z pogorszeniem się sytuacji życiowej po śmierci dziecka. Mimo, że byli reprezentowani przez zawodowego pełnomocnika, nie zgłosili dodatkowego roszczenia o zasądzenie zadośćuczynienia. Nie ma więc podstaw do przyznania im świadczeń z tytułu traumy doznanej po śmierci dziecka
Aleksandra Partyk
28.08.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Trwają badania nad wynalezieniem szczepionki na COVID-19, a tymczasem wiele osób wcale nie zamierza się zaszczepić. Wydaje im się, że epidemii nie ma i szczepionka nie jest im do niczego potrzebna. W takiej sytuacji zasadne staje się pytanie o prawne uregulowanie kwestii obowiązkowego szczepienia.
Katarzyna Redmerska
27.08.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia