Rażące naruszenia prawa, podważenie fundamentów państwa i zasad wymiaru sprawiedliwości zarzuca Rzecznik Praw Obywatelskich prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Chodzi o listy poparcia dla kandydatów do KRS. PUODO zablokował ich publikowanie, mimo że NSA stwierdził, że nazwiska sędziów, którzy ich popierali mają być jawne.
Patrycja Rojek-Socha
19.08.2019
Wymiar sprawiedliwości
Unia Europejska jest gotowa na bezumowny brexit - zadeklarowała w poniedziałek Komisja Europejska po wyjściu na jaw dokumentów brytyjskiego rządu, że w razie bezumownego rozstania kraj będzie borykał się z brakami żywności, leków, paliwa i chaosem w transporcie. KE zapewniła, że UE jest gotowa na twardy brexit i nie ucierpi jak druga strona.
Krzysztof Sobczak
19.08.2019
Prawo gospodarcze
Celem ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, którą podpisał prezydent, jest stopniowa poprawa dostępności podmiotów publicznych, dzięki której osoby ze szczególnymi potrzebami w sposób możliwie samodzielny będą mogły korzystać z usług publicznych.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.08.2019
Samorząd terytorialny
Rozwiązanie problemu wyczerpywania się sum gwarancyjnych, do wysokości których zakłady ubezpieczeń odpowiadają za szkodę, w przypadku obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego - cel nowej ustawy, którą właśnie podpisał prezydent.
Krzysztof Sobczak
19.08.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Ustawa o zakazie geoblokowania może wejść w życie

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Dostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym - to cel ustawy, którą właśnie podpisał prezydent.
Krzysztof Sobczak
19.08.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Jeśli po wyjściu z aresztu właściciel nie zgłosi się po umieszczone w schronisku zwierzę, może odpowiadać za znęcanie się nad nim – uważa ekspert. Gmina powinna wyznaczyć określony termin na odbiór, po upływie którego zwierzę będzie uznane za porzucone.
Kucharski Dominik
19.08.2019
Samorząd terytorialny
W mijającej kadencji 2015-2019 r. Sejm uchwalił łącznie 1262 - uchwały i ustawy, nowelizując w jednym roku po kilka razy ten sam akt. Tę kadencję cechowała nadzwyczajna szybkość procedowania, niekiedy wbrew regulaminowi Izby i Konstytucji. Co gorsza - uchwalone ustawy spowodowały powolne zmiany ustrojowe, konflikt z Komisją Europejską i spory przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.08.2019
Zmiany mają uprościć prowadzenie spraw - sąd będzie mógł odstąpić od konieczności bezpośredniego przesłuchiwania świadków, którzy nie wniosą do sprawy nic ważnego. Nie trzeba będzie też odczytywać na rozprawie wszystkich dokumentów, zaliczonych do materiału dowodowego. Prokurator będzie mógł wstrzymać wykonanie decyzji sądu o uchyleniu aresztu po wpłaceniu kaucji
Patrycja Rojek-Socha
19.08.2019
Wymiar sprawiedliwości
Polska czuje się dyskryminowana w kwestii reparacji wojennych - powiedział minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Jednak zastrzegł, że jest zbyt wcześnie, aby dyskutować o podejmowaniu ewentualnych kroków prawnych. Niemieckie władze konsekwentnie uważają to jednak za temat zamknięty".
Krzysztof Sobczak
19.08.2019
Prawo cywilne
Trybunał Konstytucyjny zbada zgodność z konstytucją nakazu opublikowania list poparcia kandydatów do KRS – poinformowała w niedzielę prezes TK Julia Przyłębska. Nie podała jednak daty ogłoszenia orzeczenia w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
19.08.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Podatnik i jego żona - ustanowiona pełnomocnikiem w postępowaniu podatkowym - wyjechali na długi urlop. Z tego powodu o wydaniu decyzji dowiedzieli się już po terminie do wniesienia odwołania. Pełnomocnik (choć niezawodowy) miał za zadanie dochować należytej staranności w prowadzeniu spraw mocodawcy, ale dopuścił się zaniedbań - orzekł WSA w Olsztynie.
Aleksandra Partyk
19.08.2019
Ordynacja
Dyrektorzy jednostek penitencjarnych informują, że zamierzają wystąpić z kolejnymi ośmioma wnioskami o uznanie osadzonych, którzy kończą karę, za stwarzających zagrożenia dla zdrowia i życia, czyli o umieszczenie ich w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Tymczasem placówka już jest przepełniona
Patrycja Rojek-Socha
19.08.2019
Wymiar sprawiedliwości
Przewoźnik nie musi wypłacać odszkodowania, jeżeli wykaże zaistnienie nadzwyczajnej okoliczności, której nie mógł uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że taką sytuacją jest obecność paliwa na pasie startowym, ale pod warunkiem, że nie pochodzi ono z samolotu przewoźnika obsługującego opóźniony lot.
Dorian Lesner
19.08.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument
Od 1 września 2019 r. dyrektor musi zawiadamiać o czynie nauczyciela naruszającym prawo i dobra dziecka. Autorzy tego przepisu liczą, że zaostrzone prawo ukróci proceder zamiatania poważnych spraw pod dywan. Zmiany oceniane są różnie - część nauczycieli uważa, że to zbyt restrykcyjne przepisy. Według psychologów - potrzeba dalej idących rozwiązań.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
19.08.2019
Kadry w oświacie
Wnioskodawca wskazywał, że zaczął pełnić funkcję kuriera AK, gdy miał zaledwie 4 lata i domagał się z tego tytułu przyznania uprawnień kombatanckich. WSA w Rzeszowie uznał jednak, że nie mógł on być członkiem tej organizacji, ponieważ jego wiek wykluczał możliwość złożenia przysięgi, podporządkowania służbowego oraz wyznaczenia stanowiska.
Dorian Lesner
18.08.2019
Emerytury i renty
Nie ma wątpliwości, że przepisy powinny być sformułowane jednoznacznie i nie budzić wątpliwości interpretacyjnych. Ale w praktyce przepis niebudzący wątpliwości jest rzadkością, co stwarza pole działania dla całej rzeszy prawników. Tak też jest w przypadku art. 16 unijnej dyrektywy o zwrocie kosztów kredytu przy jego wcześniejszej spłacie
Bernadeta Kasztelan-Świetlik
17.08.2019
Domowe finanse Prawo gospodarcze Finanse
Wprowadzenie przez ustawodawcę obowiązku transmisji obrad wzmacnia regulację konstytucyjną, zgodnie z którą obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej. To już działa, ale praktyka pokazuje, że przepisy nie są jednoznaczne, bo nie ma np. jednolitych wymagań co do standardów technicznych tych transmisji
Aleksander Hyżorek
17.08.2019
Samorząd terytorialny
Realizacja szczepień obowiązkowych i kwalifikacja do ich podania u dziecka leży w gestii lekarza, który decyduje o tym po wykonaniu szczegółowego badania. Nie jest to decyzja rodzica, który ze względu na swoje przekonania sprzeciwia się wykonaniu szczepień w okresach uzasadnionych medycznie i epidemiologicznie. Tak orzekł WSA w Warszawie.
Dorian Lesner
17.08.2019
Opieka zdrowotna
Jeśli skarżąca chce uzyskać zwolnienie z kosztów sądowych, to musi przedkładać także dokumentację odnoszącą się do stanu majątkowego jej męża. Nawet gdy mają oni rozdzielność majątkową. Taki jest sens postanowienia referendarza sądowego WSA w Gorzowie Wielkopolskim.
Aleksandra Partyk
17.08.2019
Prawo cywilne Prawo rodzinne

Już 50 tys. urodzeń zgłoszono on-line

Samorząd terytorialny Prawo rodzinne Administracja publiczna
W lipcu padł rekord - online zgłoszono wtedy dokładnie 4703 nowonarodzonych dzieci. E-usługa umożliwiająca zgłaszanie online narodzin dziecka osiągnęło dziś - jak podaje resort cyfryzacji - kolejny ważny etap swojego życia. Dzięki niej zarejestrowano narodziny 50 tysięcy maluchów.
Krzysztof Sobczak
16.08.2019
Samorząd terytorialny Prawo rodzinne Administracja publiczna
Od kilku tygodni wokół polskich sądów trwa kolejny etap batalii. Z jednej strony stowarzyszenia sędziowskie, adwokaci, radcy prawni, organizacje międzynarodowe, Rzecznik Praw Obywatelskich domagają się ujawnienia list poparcia dla sędziów-członków KRS, z drugiej rządzący zdają się robić wszystko co w ich mocy, by do tego nie doszło.
Patrycja Rojek-Socha
16.08.2019
Wymiar sprawiedliwości

Uchodźców w Unii więcej, a w Polsce mniej

Administracja publiczna Prawo unijne
Liczba wniosków o przyznanie statusu uchodźcy w Unii Europejskiej w pierwszym półroczu wzrosła o 10 proc. w porównaniu z takim okresem ubiegłego roku. W Polsce natomiast w pierwszym półroczu 2019 r. wnioski o ochronę międzynarodową złożyło 1,8 tys. cudzoziemców, czyli o około 12 proc. mniej niż w takim samym okresie 2018 roku.
Krzysztof Sobczak
16.08.2019
Administracja publiczna Prawo unijne
W praktyce procedury bankowe dotyczące nieautoryzowanych transakcji opierają się na tym, jak regulacje powinny według banków wyglądać, a nie jak one są opisane w ustawie o usługach płatniczych. To się po prostu bankom bardziej opłaca - uważa Izabela Dąbrowska-Antoniak, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w biurze Rzecznika Finansowego.
Jolanta Ojczyk
16.08.2019
Domowe finanse Finanse
Jeśli nie będziemy segregować śmieci, możemy zapłacić nawet cztery razy więcej, niż ustali gmina za zbieranie śmieci selektywnie. Powinno to zniechęcić do mieszania odpadów. Problem i tak będzie w blokach, gdzie pojemniki są wspólne i trudno ustalić, kto wrzucił śmieci niewłaściwie. A wtedy wszyscy mogą zapłacić więcej, mimo że segregują, nawet gdy tylko jeden sąsiad tego nie robi.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.08.2019
Samorząd terytorialny Środowisko

Od września dentysta w każdej szkole, ale tylko na papierze 

Finanse samorządów Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
12 września zacznie obowiązywać nowa ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Zgodnie z nią każde dziecko ma mieć zapewnioną w szkole profilaktykę zdrowotną oraz opiekę stomatologiczną. Zarówno samorządowcy, jak i dentyści twierdzą, że zmiana przepisów nie poprawi uzębienia dzieci i młodzieży, bo nie zagwarantowano na to dodatkowych pieniędzy.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
16.08.2019
Finanse samorządów Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Słabym ogniwem rozpatrywania spraw dotyczących przemocy w rodzinie jest etap przyjmowania, a zawiadomień czy kwalifikowania czynów ściganych z oskarżenia prywatnego - uważają eksperci. Tu - według nich - dochodzi do błędów, które mogą prowadzić do uniewinnienia sprawcy czy umorzenia sprawy.
Patrycja Rojek-Socha
16.08.2019
Wymiar sprawiedliwości
Brak pieniędzy na wyspecjalizowane oddziały dziecięce, umieszczanie dzieci na oddziałach dla dorosłych, przemoc, w tym przemoc seksualna, dorosłych pacjentów względem małoletnich - to niektóre problemy, na które w piśmie skierowanym do ministra zdrowia wskazuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Przypomina, że Polska powinna w tym zakresie wypełniać standardy wynikające choćby z Konwencji o Prawach Dziecka.
Patrycja Rojek-Socha
15.08.2019
Opieka zdrowotna
Andrzej Duda powiedział, że w tej chwili nie ma takich planów ani założeń, a doniesienia o możliwości obniżenia wojskowych emerytur są "absolutną nieprawdą". Zapewnił, że nigdy nie podpisze takiej ustawy.
Patrycja Rojek-Socha
15.08.2019
Prawo pracy
Zagwarantowanie wszystkim obywatelom pełnego prawa do swobodnego głoszenia ich poglądów w okresie kampanii wyborczej to mój priorytet - zadeklarował w środę nowo powołany minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.
Krzysztof Sobczak
15.08.2019
Administracja publiczna Policja
Tylko niespełna połowa użytkowników portali społecznościowych próbowała zmienić ustawienia prywatności w swoim profilu osobistym z ustawień domyślnych. Pozostali mają zaufanie do serwisów społecznościowych albo nie wiedzą, że można to zrobić – wynika z badania przeprowadzonego przez Komisję Europejską.
Krzysztof Sobczak
15.08.2019
RODO
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski