Prawo.pl
Biegli nie zwrócili uwagi na to, że oskarżona przejawiała w czasie trwania obserwacji medycznej zachowania charakterystyczne dla choroby afektywnej dwubiegunowej, takie jak wielomówność. Wnioski z ich badań nie były spójne - zauważył Sąd Najwyższy w Izbie Karnej i uchylił orzeczenie w sprawie kobiety, która dopuściła się oszustwa: Wyciągnęła pieniądze od starszych ludzi na zagrożoną ciążę.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.11.2020
Prawo karne
Posłowie zagłosowali za przyjęciem prawie wszystkich poprawek Senatu do ustawy o doręczeniach elektronicznych. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta. Dzięki niej możliwa ma być prosta i przejrzysta komunikacja elektroniczna między administracją publiczną a obywatelem.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.11.2020
Administracja publiczna Nowe technologie

Powstanie jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy

Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna
Specjalny urząd skarbowy będzie obsługiwał największe firmy z całego kraju. Jego utworzenie przewiduje opublikowany w środę projekt rozporządzenia ministra finansów. W założeniu nowa jednostka ma zapewnić kompleksową i profesjonalną obsługę podatkowym grupom kapitałowym i spółkom ich tworzącym.
Krzysztof Koślicki
18.11.2020
Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna
Europejski Trybunał Praw Człowieka wyrokiem z 17 listopada uznał, iż brak odpowiedniego zbadania przez władze krajowe ryzyka prześladowania ze strony osób fizycznych, na jakie w przypadku deportacji do Gambii narażona jest osoba homoseksualna, stanowił naruszenie konwencyjnego zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania.
Katarzyna Warecka
18.11.2020
Administracja publiczna

Adoptowane dziecko nie odziedziczy długów po biologicznym ojcu     

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Adoptowana dziewczynka nie nabyła spadku obciążonego długiem – orzekł prawomocnie sąd okręgowy, rozpatrując sprawę po orzeczeniu Sądu Najwyższego, który uwzględnił skargę nadzwyczajną RPO w sprawie niemożności odrzucenia przez rodziców adopcyjnych spadku w imieniu dziecka. Inny sąd wcześniej uznał to dziecko w sprawie spadkowej za pełnoprawnego spadkobiercę.
Krzysztof Sobczak
18.11.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Niedawne orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy potwierdza jednoznacznie, że podatek od wyjścia (exit tax) nie powinien być pobierany od osób fizycznych. Rząd wbrew regulacjom unijnym nałożył go jednak także na osoby prywatne. W rezultacie muszą oni podatek, jeśli zdecydują się przenieść majątek do innego kraju.
Krzysztof Koślicki
18.11.2020
CIT PIT

Będą wytyczne kiedy stosować teleporadę

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Ministrer zdrowia przyznał, że przekształcenie łóżek szpitalnych na covidowe i wprowadzenie na dużą skalę teleporad ograniczają dostępność leczenia. Dlatego zespół przy kierowanym przez niego resorcie opracował wytyczne, kiedy teleporada powinna być stosowana, a kiedy nie.
Katarzyna Nowosielska
18.11.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Koronerzy stwierdzają zgony covidowe, inne nadal w prawnej próżni

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Rząd płaci powołanym przez wojewodów lekarzom-koronerom około 1000 zł za wyjazd do pacjenta zmarłego poza szpitalem z powodu COVID-19 i wypisanie mu karty zgonu. Ale nadal nie uregulował kwestii stwierdzania zagonu u innych pozaszpitalnych nieboszczyków i nie ma komu do nich jeździć.
Katarzyna Nowosielska
18.11.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Po wyrokach TSUE w polskich sprawach - kredytu frankowego państwa Dziubaków i zwrotu kosztów kredytu po jego wcześniejszej spłacie - lawinowo wzrosła liczba wniosków o pomoc do Rzecznika Finansowego. Zdaniem rzecznika potrzeba kilku lat, aby sytuacja kredytobiorców się ustabilizowała. By ją poprawić proponuje powołanie sądu polubownego.
Jolanta Ojczyk
18.11.2020
Rynek i konsument
Gmina odpowiada za otwartą furtkę na terenie boiska po godzinach jego oficjalnego udostępniania. Odgłosy dobiegające z boiska naruszyły poczucie bezpieczeństwa, mir domowy, prawo do wypoczynku i prywatności, czyli dobro osobiste nietykalności mieszkania, które wprost wymienia art. 23 kodeksu cywilnego - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.11.2020
Samorząd terytorialny Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Poznaniu wstrzymał wykonalność wszystkich środków zapobiegawczych zastosowanych wobec Romana Giertycha przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu. O decyzji sądu poinformował we wtorek pełnomocnik Giertycha adwokat Jakub Wende, a potwierdził to rzecznik Sądu Okręgowego w Poznaniu sędzia Aleksander Brzozowski.
Krzysztof Sobczak
17.11.2020
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Trybunał Konstytucyjny w Bułgarii opublikował we wtorek orzeczenie, zgodnie z którym śledzenie telefonów komórkowych obywateli, ich rozmów i kontaktów elektronicznych, uzasadniane pandemią koronawirusa, jest sprzeczne z konstytucją. Bo, jak uznał, prawo do prywatności nie jest przywilejem wyłącznie w okresach względnego spokoju, lecz również w kryzysowych.
Grażyna J. Leśniak
17.11.2020
Nowe technologie Koronawirus a prawo
Przejrzysty, odpowiedzialny, demokratyczny i pluralistyczny proces stanowienia prawa, pewność prawna, zakaz arbitralności władzy wykonawczej, skuteczna ochrona sądowa, w tym dostęp do wymiaru sprawiedliwości, zapewniane przez niezawisłe i bezstronne sądy - tak m.in. zdefiniowana jest praworządność w przyjętym w poniedziałek rozporządzeniu dotyczącym warunkowości w budżecie UE.
Krzysztof Sobczak
17.11.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Rolnicy dostaną jeden złoty zwrotu akcyzy od każdego litra wykorzystanego do produkcji rolnej oleju napędowego. Wprowadzenie takiej zasady przewiduje opublikowany we wtorek przez resort finansów projekt rozporządzenia. Nowa zasada ma obowiązywać już w 2021 roku.
Krzysztof Koślicki
17.11.2020
Domowe finanse Akcyza
Decyzja w sprawie dalszej nauki zdalnej powinna zapaść pod koniec tego lub w przyszłym tygodniu - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Pytany o ewentualny pełny lockdown, powiedział, że dane o zakażeniach, które aktualnie spływają, nie dają uzasadnienia, by wprowadzić w tym momencie dalsze ograniczenia.
Agnieszka Matłacz
17.11.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Komendant policji nie przyznał funkcjonariuszowi dwóch dni na opiekę nad dzieckiem. Został źle zrozumiany i czekał na decyzję, aż wreszcie zwolniono go ze służby. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że przekroczenie terminów załatwienia sprawy nie było rażące zważywszy, że skarżący odebrał nadpracowane godziny
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.11.2020
Prawo pracy
Kwota dofinansowania utrzymania miesięcznego jednego miejsca w Klubie „Senior+” powinna być wyższa – uważa Związek Powiatów Polskich. Zdaniem samorządów, pozwoliłoby to na zapewnienie sfinansowania realizacji zadania na odpowiednim poziomie.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.11.2020
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Decyzja ministra kultury o wsparciu 2 tys. firm i instytucji kultury poszkodowanych pandemią zapadła w piątek. Wybuchła wielka wrzawa. Największe pieniądze przypadły instytucjom rozrywkowym i kulturze popularnej, teatry i filharmonie dostały mniej. Następnego dnia minister wycofał się z decyzji i powołał w poniedziałek komisję, która zweryfikuje kryteria i poprawi listę beneficjentów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.11.2020
Prawo gospodarcze
Proces legislacyjny projektu ustawy wdrażającej pakiet zmian tzw. Slim VAT cały czas trwa. Resort finansów wziął pod uwagę wiele postulatów zgłaszanych przez środowiska biznesowe. Pewnych poprawek wymaga jednak jeszcze m.in. system zwrotów podatku w ramach procedury TAX FREE.
Krzysztof Koślicki
16.11.2020
Domowe finanse VAT
Absolutnie nie zgadzam się z tzw. "piątką dla zwierząt" - stwierdził prezydent Andrzej Duda. Ocenił, że zawarte w niej rozwiązania są "źle przygotowane" oraz "przyszły w złym czasie". - Ja się z tą ustawą absolutnie nie zgadzam. W wielu punktach jest absolutnie nieprzemyślana" - podkreślił. I dodał, że "zrobi wszystko", żeby nie dopuścić do wejścia w życie jej przepisów.
Krzysztof Sobczak
16.11.2020
Prawo karne Środowisko
Już nie trzeba czekać w długiej kolejce przed urzędem skarbowym, żeby załatwić sprawę. Przez internet można umówić się na konkretną godzinę. Od lata trwały testy tego rozwiązania w kolejnych województwach, a od 16 listopada usługa dostępna jest w całym kraju.
Agnieszka Matłacz
16.11.2020
Ordynacja
Kodeks postępowania cywilnego powinien zawierać przepis, według którego w sprawie przeciwko konsumentowi sąd może wydać nakaz zapłaty na podstawie weksla wyłącznie po stwierdzeniu, że umowa, z której wynika dochodzone roszczenie nie zawiera niedozwolonych postanowień umownych - twierdzi prof. Anny Hrycaj z Uczelni Łazarskiego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.11.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument
Pilnuj swoich spraw. Chroń majątek. Porozmawiaj o tym z notariuszem – to temat przewodni 11. edycji Dnia Otwartego Notariatu. W sobotę 28 listopada br. w godzinach 10-16 notariusze będą udzielać bezpłatnych informacji prawnych – zarówno telefonicznie, mailowo, jak i za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Patrycja Rojek-Socha
16.11.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Karetki czekają z pacjentami w kilkugodzinnych kolejkach pod szpitalami, bo SOR-y i izby przyjęć się zapchały. Dlatego medycy ze szpitali domagają się, by dać im prawo podejmowania czynności ratunkowych wobec chorych w ambulansach, a przynajmniej wykonywania im testów. Według obecnych przepisów za stan pacjenta w karetce odpowiada jej załoga.
Katarzyna Nowosielska
16.11.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Pod koniec października Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia zadał dwa pytania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów frankowych. Prawnicy nie mają wątpliwości, że są zbędne, bo odpowiedź na nie jest znana. Uważają jednak, że tym razem ich autor, sędzia Michał Maj chce wytrącić argumenty bankom.
Jolanta Ojczyk
16.11.2020
Prawo cywilne Prawo unijne Kredyty frankowe
Po środowym Marszu Niepodległości nasuwa się pytanie, kto i czy w ogóle poniesie odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Ustalenie sprawców zniszczeń jest trudne, ale może im zostać przypisana odpowiedzialność cywilna, ale także karna – pisze adwokat Klaudyna Rybak z Kancelarii Dubois i Wspólnicy.
Klaudyna Rybak
14.11.2020
Prawo karne Prawo cywilne Administracja publiczna
Nie trzeba dokumentować trzech lat okresów składkowych i nieskładkowych osoby niezdolnej do pracy, gdy niezdolność ta powstała przed ukończeniem 20 lat - orzekł Sąd Najwyższy. Sam fakt złożenia wniosku o przyznanie prawa do renty w 2016 r. czyli przed ukończeniem 24 lat nie powoduje odmowy prawa do renty. Zwłaszcza, że wykryta choroba to wada wrodzona serca.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.11.2020
Ubezpieczenia społeczne

Alimenty na dziecko – materiał na ugodę

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Rodzice dzieci po rozstaniu niejednokrotnie nie są w stanie porozumieć się w zakresie wysokości należnych na nie alimentów. Spór może rozwiązać sąd, wydając arbitralnie wyrok. Jednak w wielu przypadkach udaje się tego uniknąć, gdy rodzice zawierają ugodę sądową lub ugodę przed mediatorem. Może być szybciej i taniej.
Aleksandra Partyk
14.11.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Lionel Messi wygrał przed Sądem Unii Europejskiej toczącą się od kilku lat batalię o możliwość rejestracji znaku towarowego, który brzmi dokładnie tak jak jego nazwisko. Potem Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że sława nazwiska przesądza o rozpoznawalności znaku towarowego. Pomimo wygranej Messiego, sprawa ta pokazuje trudności związane z koniecznością przedstawienia dowodów w takich sporach.
Monika Gaczkowska
14.11.2020
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Znaczenie tolerancji w samorządach podkreślają prezydenci i burmistrzowie polskich oraz zagranicznych miast w apelu w sprawie poszanowania zasad równości. Z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji wyrażają w ten sposób solidarność z osobami doświadczającymi wykluczenia, dyskryminacji i nierównego traktowania.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.11.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna