Projektowana regulacja stanowi mechanizm ochronny w kontekście obserwowanego nie tylko na krajowym, ale i unijnym rynku wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Sytuacja ta powoduje obawę przed obniżeniem stopy życiowej, zwłaszcza w stosunku do gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym oraz gospodarstw domowych o niskich dochodach, ponieważ koszty energii pochłaniają znaczną część budżetów domowych ich mieszkańców - czytamy w informacji opublikowanej w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Projekt przewiduje m.in.:

  • wprowadzenie zakazu wstrzymania dostaw do odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, w przypadku gdy posiada on zaległości w płatnościach za energię elektryczną w tzw. miesiącach zimowych,
  • możliwość zwrócenia się przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej oraz odbiorcę wrażliwego paliw gazowych z wnioskiem odpowiednio do sprzedawcy energii elektrycznej albo sprzedawcy gazu o zastosowanie programu wsparcia wobec zaległych i bieżących należności za energię elektryczną albo paliwa gazowe lub świadczone usługi,
  • ochronę przed wstrzymaniem dostaw energii elektrycznej dla osób objętych opieką długoterminową w warunkach domowych, w związku z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających wentylacji mechanicznej,
  • wprowadzenie definicji ubóstwa energetycznego, o ogólnym i uniwersalnym charakterze, który pozostawia możliwość doprecyzowania i zawężania kryteriów definicji dla poszczególnych programów wsparcia lub redukcji ubóstwa w przyszłości, w zależności od celu ich zastosowania. 

Według przedstawionych założeń, wsparcie finansowe w postaci dodatku osłonowego wspomoże budżety rodzin oraz zwiększy poczucie bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego. - Dodatek osłonowy jest częścią przedstawionej w listopadzie 2021 br. przez Prezesa Rady Ministrów tarczy antyinflacyjnej – rozwiązaniem przygotowanym jako narzędzie pomocowe gospodarstwom domowym w 2022 roku - napisano w uzasadnieniu.

Z informacji tej wynika, że ustawa wprowadzi definicję ubóstwa energetycznego, o "ogólnym i uniwersalnym charakterze, który pozostawia możliwość doprecyzowania i zawężania kryteriów definicji dla poszczególnych programów wsparcia lub redukcji ubóstwa w przyszłości, w zależności od celu ich zastosowania".

Czytaj także: Posłowie za dalszymi pracami nad projektem obniżającym akcyzę na paliwa i prąd>>