Od środy 1 grudnia do 1 marca 2022 r. przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy. Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie granicy państwowej, która umożliwiła wprowadzenie tego zakazu, na czas określony i na określonych zasadach komendant placówki SG będzie mógł zezwolić na przebywanie na tym obszarze również innych osób, w szczególności dziennikarzy.

- Do tej pory wpłynęło kilkanaście wniosków o zgodę na wyjazd. Trwają przygotowania organizacyjne. Chcemy jak najszybciej zorganizować pierwszy wyjazd dziennikarzy na granicę, może uda się go zorganizować w piątek – powiedziała por. Anna Michalska, rzecznik prasowa Straży Granicznej.

Czytaj także: Straż Graniczna od piątku pozwoli mediom na pracę przy granicy>>
 

Dziennikarz tylko na podstawie zgłoszenia

Zgodnie z zasadami ustalonymi przez Straż Graniczną, redakcja zgłasza chęć uczestniczenia w wizycie mailowo, wysyłając zgłoszenie na adres: akredytacje.kg@strazgraniczna.pl. Zgodę na udział dziennikarzy w wizycie wydaje komendant miejscowej jednostki Straży Granicznej na określony czas i na określonych zasadach.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko,
  • nr PESEL (w przypadku braku informacje o obywatelstwie i nr paszportu),
  • numer telefonu kontaktowego,
  • zaświadczenie z redakcji o współpracy,
  • proponowany termin i miejsce (placówka SG) odbycia wizyty,
  • zgodę na procedurę weryfikacji,
  • oświadczenie o świadomości zagrożeń związanych z udziałem w wizycie,
  • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji wizyty przez Straż Graniczną;

Wysłanie powyższego zgłoszenia jest traktowane jak zgoda na udział w wizycie na zasadach określonych przez Straż Graniczną.

 

Redakcje muszą się zdecydować albo tekst, albo zdjęcia

Straż Graniczną ustaliła, że jednorazowo w wizycie wziąć może udział nie więcej niż jeden dziennikarz lub fotoreporter z danej redakcji lub grupy medialnej. W przypadku ekip telewizyjnych wizytę może odbywać dziennikarz z operatorem.

Komendant poinformuje zgłoszonych dziennikarzy o możliwości udziału w wizycie i wyznacza termin, wskazując miejsce rozpoczęcia wizyty. Warunkiem uczestniczenia w wizycie jest odbycie szkolenia organizowanego bezpośrednio przed rozpoczęciem wizyty. Każdy dziennikarz biorący udział w wizycie musi posiadać i nosić kamizelkę z napisem „PRESS”, identyfikującą go jako przedstawiciela mediów;

Zasady normują, że Straż Graniczna ustala termin trwania wizyty oraz szczegóły trasy, jaką przemieszczają się uczestnicy wizyty w pasie granicznym – biorąc pod uwagę sytuację na granicy i bezpieczeństwo uczestników. Także Straż Graniczna przy współpracy z Wojskiem Polskim i innymi służbami mundurowymi w zależności od potrzeb organizacyjnych zapewnia dziennikarzom transport.

Pogranicznik decyduje co można filmować i fotografować

Straż Graniczna zastrzega, że wizyta może zostać skrócona lub przerwana, jej przebieg może ulec zmianie – z uwagi na bieżącą sytuację na granicy i poziom zagrożeń dla uczestników wizyty. Funkcjonariusz Straż Graniczna straży granicznej może wydawać jej uczestnikom polecenia dotyczące niefilmowania wskazanych obiektów oraz osób.

 

Monika Nowikowska, Zofia Zawadzka, Joanna Sieńczyło-Chlabicz

Sprawdź  
POLECAMY