Rada Główna ZZPiPP wskazuje przy tym, że z umiarkowanym zadowoleniem przyjęła treść art. 27 ust. 1 pkt 16 znowelizowanego w dniu 25 marca 2021 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przepis przypomnijmy umożliwia objęcie szczepieniami osób zapewniających funkcjonowanie podstawowej działalności państwa. Są nimi m.in. pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, usług teleinformatycznych, poczty, bezpieczeństwa żywności i leków, transportu publicznego. Należą do nich również urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze służb celno-skarbowych, którzy wcześniej mieli być szczepieni po np. prokuratorach, w drugim etapie szczepień. Związkowcy obawiają się jednak pominięcie części pracowników prokuratury. 

Czytaj: Rząd zmienia zasady szczepień przeciwko Covid-19>>

Wskazują, że ponad wszelką wątpliwość grupą, która powinna być zaszczepiona już teraz, są zatrudnieni w polskich prokuraturach urzędnicy, asystenci i pozostali pracownicy. - Dlatego też za niezbędne należy uznać podjęcie decyzji o włączeniu ich w program szczepień wraz z prokuratorami, w przypadku których takie szczepienia są obecnie realizowane. Co istotne, szczepieniami tymi objęto również prokuratorów w stanie spoczynku. Nie kwestionując tej decyzji, która dotyczy osób zaawansowanych wiekowo, należy podkreślić bezwzględną konieczność szczepień dla osób czynnych w służbie na rzecz bezpieczeństwa prawnego obywateli, tj. całej kadry wspomagającej pion orzeczniczy - wskazano w stanowisku. 

Związek apeluje do ministra Michała Dworczyka aby zwrócił się do ministra zdrowia o "poinformowanie jednostek prokuratury o możliwości wystawienia skierowania na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19 w oparciu o znowelizowane przepisy rozporządzenia".

Czytaj: Prokuratorzy przed sędziami i kuratorami - pierwsza grupa do szczepienia budzi kontrowersje>>

Prokuratura nie kończy się na prokuratorach

Związkowcy zwracają uwagę, że wszyscy wymienieni pracownicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury tworzą nierozdzielną społeczność prokuratury. - To zespół naczyń połączonych bez którego zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli nie jest możliwe. Działalność prokuratury nie ogranicza się wyłącznie do pracy prokuratorów i asesorów. Zaszczepienie tylko części pracowników z pominięciem pracowników niebędących w/w grupą zawodową spowoduje, że transmisja wirusa nie zostanie zahamowana. W konsekwencji może przyczynić się do wzrostu zakażeń pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i tym samym zaburzenia ciągłości pracy prokuratury - wskazano w stanowisku. 

Dodano, że dla prawidłowego funkcjonowania prokuratury istotna jest realizacja czynności kancelaryjno-biurowych, tzw. administracyjnych, organizacyjnych i obsługi. - Dlatego z tych względów, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie prokuratury jako instytucji konieczne jest objęcie szczepieniem wszystkich pracowników zatrudnionych w wymiarze sprawiedliwości. W związku z tym domagamy się równego traktowania wszystkich zatrudnionych w prokuraturze oraz całego systemu wymiaru sprawiedliwości od prokuratora oraz sędziego do pracownika obsługi. Pominięcie i wyłączenie urzędników, asystentów innych pracowników prokuratury spowodowało bowiem uzasadnione oburzenie i frustracje - wskazano.

 


- Mamy taką sytuację, że cały wymiar sprawiedliwości funkcjonuje bez większych ograniczeń. Dotyczy to zarówno prokuratury, jak i sądów. W tym samym czasie w innych urzędach wprowadza się ograniczenia. Z jednej strony to dobrze dla bezpieczeństwa prawnego obywateli, z drugiej jednak rodzi to ryzyko dla pracowników i stron zakażeniem Covid 19. Dlatego w interesie jednych i drugich, niezbędne jest szybkie zaszczepienie pracowników prokuratury i sądów - mówi portalowi Jacek Skała, przewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. 

I dodaje, że w chwili obecnej od tej grupy wymaga się nadzwyczajnych poświęceń, w tym pracy na dwie zmiany ale "nie zapewnia się podstawowego bezpieczeństwa". - Będziemy wykonywać w sposób niezakłócony służbę, która jest tak istotna dla państwa ale szybko zaszczepcie całą kadrę wspomagająca prokuratorów - wskazuje.  

Czytaj: Kolejność szczepień przeciwko COVID-19 określona w rozporządzeniu>>

Adwokaci też apelują

Praktycznie od samego początku o szybsze uwzględnienie w planach szczepień adwokatów i radców prawnych apelują oba samorządy. Nowy prezes NRA adwokat Przemysław Rosati rozmawiał o tym - 30 marca br. - Anną Goławską, podsekretarz stanu Ministerstwa Zdrowia. 

Jak poinformowano, według deklaracji przedstawiciela ministerstwa, z uwagi na coraz większą ilość dostarczanych szczepionek, adwokaci będą mogli zaszczepić się w perspektywie najbliższych tygodni, w ramach realizacji planu rozszerzenia dostępu do szczepień.  - Przy czym ministerstwo nie przewiduje włączenia adwokatów jako grupy zawodowej do tego planu - wskazała NRA.