To odpowiedź na liczne w ostatnim czasie informacje medialne o kolejności szczepień ustalonej nowelizacją rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które obowiązuje od 15 stycznia. Prawo.pl jako jedno z pierwszych mediów informowało o tym, że prokuratorzy i asesorzy prokuratury znaleźli się wraz z żołnierzami, policjantami, strażakami czy strażnikami granicznymi w grupie pierwszej, której szczepienia mają rozpocząć się po medykach i seniorach, przed sędziami i - przeciwko czemu od razy zaprotestowali związkowcy - przed pracownikami prokuratury i sądów. W komentarzach zwracano uwagę m.in. na fakt, że minister sprawiedliwości jest Prokuratorem Generalnym. 

Czytaj: Prokuratorzy przed sędziami i kuratorami - pierwsza grupa do szczepienia budzi kontrowersje>>

Minister na szczepienie poczeka

Resort informuje, że Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro nie będzie szczepiony w ramach pierwszej grupy. 

- Prokuratorzy zostali zakwalifikowani do grupy pierwszej przez Ministra Zdrowia na prośbę Prokuratora Krajowego. Są osobami należącymi do grupy wysokiego ryzyka zakażeniem – charakter ich pracy wymaga bezpośredniego i długotrwałego kontaktu z innymi osobami, także takimi, u którym stwierdzono zakażenie. Przesłuchując świadków i podejrzanych, często przez wiele godzin przebywają z nimi w małych pomieszczeniach. Są też w częstym kontakcie z personelem medycznym i przedstawicielami służb mundurowych, którzy zostali w pierwszej kolejności zakwalifikowani do szczepień - wskazano w specjalnym komunikacie. 

MS podkreśla również, że z powodu zwiększającej się liczby przypadków zarażenia się prokuratorów koronawirusem działalność niektórych jednostek prokuratury została w znacznym stopniu ograniczona, co z kolei może zagrozić sprawności działania państwa i utrudnić równy dostęp wszystkich obywateli do wymiaru sprawiedliwości. 

- W tej samej co prokuratorzy grupie zostaną zaszczepieni także przedstawiciele m.in. policji i wojska. Umieszczenie prokuratorów w grupie pierwszej zostało zaakceptowane przez Ministra Zdrowia. Jednak w trakcie dalszych zmian w Narodowym Programie Szczepień, decyzją ministra Michała Dworczyka - pełnomocnika premiera Mateusza Morawieckiego ds. szczepień, z nieznanych powodów prokuratorzy zostali przeniesieni do drugiego etapu. Po interwencji Prokuratora Krajowego prokuratorzy zostali ponownie włączeni do pierwszej grupy szczepionych - dodano. 

Czytaj: Kolejność szczepień przeciwko COVID-19 określona w rozporządzeniu>>

Czekają też kuratorzy sądowi

Pozostaje jednak pytanie co z resztą wymiaru sprawiedliwości. Listą wręcz rozgoryczeni są kuratorzy sądowi, którzy z racji wykonywanych obowiązków na co dzień stykają się z zagrożeniem koronawirusem, tym bardziej, że ich podopieczni często bardzo lekko podchodzą do zabezpieczeń.

Już 7 grudnia 2020r. Grzegorz Kozera, przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów zwrócił się z pismem do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 w grupie kuratorów sądowych.

Wskazał, że kuratorzy sądowi, z uwagi na charakter swojej pracy, powinni mieć możliwość skorzystania ze szczepień przeciw COVID-19 wraz z innymi grupami zawodowymi, które będą mogły poddać się szczepieniu w pierwszej kolejności. Podkreślał, że mimo pandemii, ograniczeń w pracy sądów, kuratorzy niezmiennie działają w środowisku swoich podopiecznych, w szczególności w sytuacjach pilnych lub w sprawach dotyczących zagrożenia życia lub zdrowia. A chodzi zarówno o sprawy rodzinne - choćby kwestie kontaktów z dzieckiem, jak i sprawy karne.

Związkowcy prokuratury apelują do premiera

Z kolei Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP już 15 stycznia zaapelowała do premiera o pilną zmianę rozporządzenia. Powód? Nieuwzględnienie w nim pracowników prokuratury - czyli urzędników, asystentów i kadry pomocniczej. 

 


- Z całkowicie niezrozumiałych powodów grupa ta nie została ujęta w zestawieniu podmiotów podlegających szczepieniom w pierwszej kolejności. W naszej ocenie nie ma najmniejszych podstaw aby różnicować w jakikolwiek sposób całą kadrę zatrudnioną w prokuraturze bez względu na to, czy są to prokuratorzy czy urzędnicy - wskazano w uchwale. 

Związkowcy wskazują równocześnie, że fakt ciągłego funkcjonowania prokuratury w trudnych miesiącach pandemii jest w ogromnej mierze zasługą "całego aparatu pomocniczego" na co dzień wspierającego kilka tysięcy prokuratorów. - Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż prokuratura, a wraz z nią cała kadra orzecznicza i pozaorzecznicza, jako jedyna instytucja państwowa w Polsce, wiosną ubiegłego roku podjęła trud pracy zmianowej. Wszystko po to by zapewnić bezpieczeństwo prawne państwu i obywatelom - wskazano. 

Wyrażono też pełną solidarność z sędziami i pracownikami sądów. Jak wskazano podobnie jak prokuratorzy powinni znaleźć się w pierwszej grupie uprawnionych do szczepień.