O tym jak duże emocje budzi kolejka do szczepień świadczy choćby niedawne wystąpienie adwokata Mikołaja Pietrzaka, dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, który apelował o włączenie adwokatów do grupy zero - wskazując na rolę jaką odgrywają w zapewnieniu praw obywatelom, ryzyko jakie podejmują w codziennej pracy i fakt, że ryzyko zakażenia COVID-em nie może być przyczyną odmowy pomocy prawnej dla klienta.

To wystąpienie do ministra zdrowia spotkało się jednak z falą krytyki i odniosło się do niego Ministerstwo Sprawiedliwości. W stanowisku podkreślono, że resort "sceptycznie ocenia wystąpienie dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, dotyczące wpisania adwokatów do grupy zerowej – zatem wraz m.in. z lekarzami, pielęgniarkami i innymi pracownikami służby zdrowia, ratującymi życie i zdrowie Polaków – w procedurze szczepień przeciwko COVID-19".

- Podjęta przez władze warszawskiej adwokatury próba umiejscowienia adwokatów przed innymi zawodami prawniczymi czy też szczególnie zagrożonymi grupami społecznymi nie jest niczym uzasadniona – zwłaszcza gdy się weźmie pod uwagę, że sądy i ich pracownicy, funkcjonariusze Służby Więziennej szczepieni będą w kolejnych, po lekarzach i personelu medycznym, etapach, zgodnie z harmonogramem szczepień, przy czym pracownicy wymiaru sprawiedliwości zostaną zaszczepieni w etapie drugim – wskazano. 

Czytaj: Kolejność szczepień przeciwko COVID-19 określona w rozporządzeniu>>

Prokuratorzy najpierw, potem reszta wymiaru sprawiedliwości

Z najnowszej zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które obowiązuje od 15 stycznia, wynika że wśród grup zawodowych i osób, które zostaną zaszczepione po medykach i m.in. seniorach, znajdą się nauczyciele ale też funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze. 

- Prokuratorzy są, sędziów nie ma. Prokurator Generalny to przecież też prokurator - to tylko niektóre komentarze, które pojawiły się na forach internetowych po publikacji rozporządzenia. Równocześnie większość osób biorących udział w tej dyskusji nie ma wątpliwości, że prokuratorzy powinni być jak najszybciej zaszczepieni, choćby ze względu na charakter ich pracy i fakt, że w dużej części jest to praca w terenie. 

Pozostaje jednak pytanie co z resztą wymiaru sprawiedliwości. Listą wręcz rozgoryczeni są kuratorzy sądowi, którzy z racji wykonywanych obowiązków na co dzień stykają się z zagrożeniem koronawirusem, tym bardziej, że ich podopieczni często bardzo lekko podchodzą do zabezpieczeń.

 

Już 7 grudnia 2020r. Grzegorz Kozera, przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów zwrócił się z pismem do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 w grupie kuratorów sądowych.

Wskazał, że kuratorzy sądowi, z uwagi na charakter swojej pracy, powinni mieć możliwość skorzystania ze szczepień przeciw COVID-19 wraz z innymi grupami zawodowymi, które będą mogły poddać się szczepieniu w pierwszej kolejności. Podkreślał, że mimo pandemii, ograniczeń w pracy sądów, kuratorzy niezmiennie działają w środowisku swoich podopiecznych, w szczególności w sytuacjach pilnych lub w sprawach dotyczących zagrożenia życia lub zdrowia. A chodzi zarówno o sprawy rodzinne - choćby kwestie kontaktów z dzieckiem, jak i sprawy karne.  

Związkowcy prokuratury apelują do premiera

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP zaapelowała do premiera o pilną zmianę rozporządzenia. Powód? Nieuwzględnienie w nim pracowników prokuratury - czyli urzędników, asystentów i kadry pomocniczej. 

- Z całkowicie niezrozumiałych powodów grupa ta nie została ujęta w zestawieniu podmiotów podlegających szczepieniom w pierwszej kolejności. W naszej ocenie nie ma najmniejszych podstaw aby różnicować w jakikolwiek sposób całą kadrę zatrudnioną w prokuraturze bez względu na to, czy są to prokuratorzy czy urzędnicy - wskazano w uchwale. 

Związkowcy wskazują równocześnie, że fakt ciągłego funkcjonowania prokuratury w trudnych miesiącach pandemii jest w ogromnej mierze zasługą "całego aparatu pomocniczego" na co dzień wspierającego kilka tysięcy prokuratorów. - Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż prokuratura, a wraz z nią cała kadra orzecznicza i pozaorzecznicza, jako jedyna instytucja państwowa w Polsce, wiosną ubiegłego roku podjęła trud pracy zmianowej. Wszystko po to by zapewnić bezpieczeństwo prawne państwu i obywatelom - wskazano. 

Wyrażono też pełną solidarność z sędziami i pracownikami sądów. Jak wskazano podobnie jak prokuratorzy powinni znaleźć się w pierwszej grupie uprawnionych do szczepień.