SN: Nie było zmowy na rynku telewizji mobilnej

Rynek i konsument Nowe technologie
Wymiana informacji nie podlega zakazowi zawierania porozumień ograniczających konkurencję - orzekł Sąd Najwyższy i oddalił skargę kasacyjną prezesa UOKiK. I dodał, że relacje z utworzonym konsorcjum czterech operatorów były uzasadnione i adekwatne do istniejących warunków rynkowych oraz realizacją wspólnego przedsięwzięcia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.10.2019
Rynek i konsument Nowe technologie
Polska, Czechy i Węgry złamały prawo Unii Europejskiej odmawiając relokacji uchodźców - napisała w opinii dla Trybunału Sprawiedliwości jego rzecznik generalny. Zdaniem polskiego rządu były podstawy do takiej decyzji. Opinia rzecznika nie wiąże Trybunału, ale w ok. 90 proc. przypadków orzeczenia są zbieżne z opiniami rzeczników.
Krzysztof Sobczak
31.10.2019
Administracja publiczna Prawo unijne
Jestem zaskoczony pojawieniem się rozbieżności na poziomie Sądu Najwyższego co do prawa do uzyskania zadośćuczynienia przez bliskich osób ciężko i trwale poszkodowanych w wypadkach. Rozpoczęliśmy już prace nad wnioskiem o uchwałę Sądu Najwyższego rozstrzygającą tę rozbieżność – prof. Mariusz Jerzy Golecki, rzecznik finansowy.
Jolanta Ojczyk
31.10.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Konkurs na Facebooku był umową dotyczącą dostępu do konkursu - orzekł Sąd Najwyższy. Jednak uznał, że nie wszystkie umowy były jednakowe, więc nie można twierdzić, iż mamy do czynienia z konkursem, lecz promocją. I uznał, że dla oceny umowy ważne są obiektywne elementy, w tym data końcowa.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.10.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument

Zmarłych chowa się na cmentarzach, ale są wyjątki

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Przepisy przewidują „furtkę”, dzięki której można dokonać pochówku poza cmentarzem. Muszą jednak być spełnione szczególne warunki, bo za naruszenie prawa o chowaniu zmarłych grozi areszt lub grzywna. Zdaniem ekspertów kary nie zapobiegają łamaniu norm.
Katarzyna Kubicka-Żach
31.10.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Rzecznik Praw Pacjenta chce, aby Sąd Najwyższy rozstrzygnął jeszcze raz, czy osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, może przysługiwać zadośćuczynienie pieniężne. Obecnie za sprawą orzeczeń SN są dwa sprzeczne poglądy. Podobny wniosek chce złożyć też Rzecznik Finansowy.
Jolanta Ojczyk
30.10.2019
Prawo cywilne
Państwowa Komisja Wyborcza zajęła dotychczas stanowiska wobec 107 protestów wyborczych, które przekazane zostały do zaopiniowania przez Sąd Najwyższy. W żadnym z nich "nie zawarto poglądu, iż protest zasługuje na uwzględnienie".
Krzysztof Sobczak
30.10.2019
Wybory
Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych na posiedzeniu niejawnym pozostawił w środę bez dalszego biegu kolejne dwa protesty wyborcze złożone przez pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Kwestionowały one ważność wyborów do Senatu w okręgach wyborczych nr 12 i nr 92.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.10.2019
Wybory

NSA: Nie warto sprowadzać uszkodzonych aut z USA

Środowisko Prawo gospodarcze Prawo unijne
Naprawa lub wymiana części w pojeździe wycofanym z eksploatacji, a następnie jego rejestracja nie pozbawi go w ten sposób statusu odpadu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. - W tej sytuacji auto po wypadku sprowadzone z USA i naprawione w Polsce powinno być dostarczone do punktu demontażu - dodał sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.10.2019
Środowisko Prawo gospodarcze Prawo unijne
W piątek, 1 listopada, zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania książek i czasopism elektronicznych. Resortowi finansów zależało na uporządkowaniu i obniżeniu stawek VAT. Zdaniem ekspertów, nie wszystkie problemy udało się jednak rozwiązać. Niejasne pozostaje opodatkowanie audiobooków, a czasopisma specjalistyczne będą obciążone wyższą daniną.
Krzysztof Koślicki
30.10.2019
VAT
Komisja Nadzoru Finansowego rozpoczęła prace zmierzające do ograniczenia możliwości wprowadzania do obrotu, dystrybucji oraz sprzedaży ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Informację taką podała we wtorek Komisja w komunikacie i dodała, że rozpoczął się proces tzw. interwencji produktowej
Krzysztof Sobczak
29.10.2019
Rynek i konsument Finanse
27 krajów członkowskich UE formalnie zaakceptowało we wtorek przedłużenie procesu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE do końca stycznia 2020 roku. Rada Europejska wyklucza możliwość renegocjowania umowy. Donald Tusk ostrzega, że to może być ostatnie przedłużenie.
Jolanta Ojczyk Krzysztof Sobczak
29.10.2019
Prawo unijne
Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem kobiety w więzieniach lub aresztach mogą otrzymać odpowiednią do pory roku bieliznę tyle, że w rozumieniu regulacji należą do niej koszula nocna, majtki damskie oraz skarpety - nie biustonosz. Na bieliźniany problem zwrócił uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich, a minister sprawiedliwości informuje, że trwają prace nad zmianą przepisów.
Patrycja Rojek-Socha
29.10.2019
Wymiar sprawiedliwości
Sąd Najwyższy zdecydował we wtorek o pozostawieniu bez dalszego biegu protest wyborczy pełnomocnika komitetu wyborczego PiS dotyczącego okręgu nr 75 w wyborach do Senatu.
Krzysztof Sobczak
29.10.2019
Wybory
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał firmę Arstele, która dzwoniła do konsumentów i zapraszała na badania w ramach „Akademii Zdrowia", a telemarketerzy nie informowali o tym, że podczas spotkania odbędzie się sprzedaż, a także nie mieli zgody konsumentów na przekazanie informacji marketingowych.
Krzysztof Sobczak
29.10.2019
Rynek i konsument

Większość Polaków jeszcze nie wie, czy przystąpi do PPK

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Aż 65 proc. Polaków nie zdecydowało jeszcze, czy skorzysta z Pracowniczych Planów Kapitałowych, 25 proc. twierdzi, że to dobre rozwiązanie, a co piąty (20 proc.) ma odmienne zdanie" - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.
Krzysztof Sobczak
29.10.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Mimo korzystnego wyroku TSUE dla osób, które wcześniej spłaciły kredyt, część banków nie chce zwracać im wszystkich poniesionych kosztów. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, niektóre banki nie respektują wyroku TSUE i wprowadzają swoich klientów w błąd. Dla banków taktyka jest korzystniejsza, bo może zniechęcić konsumentów do drogi sądowej.
Jolanta Ojczyk
29.10.2019
Prawo cywilne Finanse Prawo unijne
Dziecku nie należy się odszkodowanie i renta za błąd lekarski - orzekł Sąd Najwyższy. - Niezadowolenie z opinii biegłych, którzy nie stwierdzili związku między chorobą a diagnozą i niewłaściwym leczeniem nie może być powodem powołania kolejnego biegłego, jako dowodu - dodał sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.10.2019
Prawo cywilne Opieka zdrowotna
Zmiany w adwokackim kodeksie etyki, liberalizujące np. zasady łączenia innych zajęć z wykonywaniem zawodu trwają od pewnego czasu. W połowie listopada Naczelna Rada Adwokacka ma zająć się propozycjami dotyczącymi adwokackiej reklamy, która obecnie jest zakazana. Prawnicy w tym zakresie są podzieleni
Patrycja Rojek-Socha
29.10.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sprzeczne uchwały SN wymagają uporządkowania

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Niedawna uchwała Sądu Najwyższego stwierdzająca, że osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, nie przysługuje zadośćuczynienie budzi wątpliwości, bo jest sprzeczna z wcześniejszym orzecznictwem SN, ale też pokazuje strukturalny problem
Mirosław Wróblewski
29.10.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała w poniedziałek, że nie stwierdziła naruszeń prawa wyborczego, które mogłyby mieć wpływ na wynik głosowania i wynik wyborów. Także w poniedziałek PKW wydała negatywne opinie nt. 36 protestów wyborczych. Cztery z nich pochodziło od PiS, jeden od Koalicji Obywatelskiej i jeden PSL.
Krzysztof Sobczak
28.10.2019
Wybory
Do poniedziałkowego popołudnia do Sądu Najwyższego wpłynęło 235 protestów wyborczych. Dotychczas SN rozpoznał siedem protestów i w przypadku wszystkich nie wydał merytorycznych rozstrzygnięć - pozostawił je "bez dalszego biegu", wskazując, że zostały złożone przed ustawowym terminem.
Krzysztof Sobczak
28.10.2019
Wybory
W życie może wejść nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którą termin wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa ale też macierzyństwa, powinien być liczony od daty, w której pełnoletnie dziecko dowiedziało się o swoim rzeczywistym pochodzeniu.
Patrycja Rojek-Socha
28.10.2019

SN orzeknie 7 listopada o aneksie frankowym do umowy kredytowej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Sąd Najwyższy 7 listopada 2019 r. wyda wyrok w sprawie hipotecznego kredytu złotowego przewalutowanego na franki szwajcarskie aneksem do umowy. Spór koncentruje się na obowiązkach informacyjnych banku i kwestii indywidualnego negocjowania aneksu do umowy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.10.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Referaty sięgające w wydziałach rodzinnych, cywilnych i gospodarczych po kilkaset nawet do tysiąca spraw, a także praca wieczorami i w weekendy - to rzeczywistość polskich sądów. Już w 2018 r. liczba wakatów na stanowiskach sędziowskich i asesorskich była dwukrotnie większa niż w 2017 r. Obecna - jak szacują rozmówcy Prawo.pl - też będzie rekordowa.
Patrycja Rojek-Socha
28.10.2019
Wymiar sprawiedliwości
Wyzwania dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, w tym m.in. zapewnienie prawa do wynagrodzenia dla twórców treści publikowanych w internecie oraz wyegzekwowanie obowiązku filtrowania serwisów internetowych pod kątem przestrzegania praw autorskich, były tematem międzynarodowej konferencji
Krzysztof Sobczak
27.10.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze Prawo unijne
Kryzys ustrojowy nie sprzyja komentowaniu Konstytucji, ale paradoksalnie zwiększył on zainteresowanie sprawami ustrojowymi - mówił podczas spotkania na krakowskich targach książki prof. Piotr Tuleja. Goście stoiska Wolters Kluwer mogli także posłuchać autorów książek o prawie autorskim, o prawach zwierząt, a także prof. Stanisława Waltosia o prawie karnym i jego zainteresowaniu sztuką.
Prawo.pl
27.10.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Podczas zaplanowanego na 2021 rok spisu powszechnego będzie pytanie o religię, ale ma ono charakter dobrowolny i nie narusza zasady wolności sumienia i wyznania - zapewnił prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut. To reakcja na wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
26.10.2019
Administracja publiczna RODO
Od soboty 26 października hulajnogi elektryczne stały się we Francji środkami lokomocji, które podlegają specjalnym przepisom wprowadzonym do kodeksu drogowego. Mogą poruszać się jedynie ścieżkami rowerowymi i specjalnymi tzw. zielonymi ścieżkami. W Polsce wprowadzenie takich przepisów zapowiadane jest na wiosnę.
Krzysztof Sobczak
26.10.2019
Administracja publiczna

Głośna sprawa ciszy nocnej

Policja Budownictwo
Cisza nocna obowiązuje zwyczajowo w godzinach od 22.00 do 6.00 rano. To najczęściej w tych porach mieszkańcy informują policję, że dochodzi do jej naruszenia. Zakłócający spokój i porządek publiczny podlegają karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Mariusz Łubiński
26.10.2019
Policja Budownictwo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski