Coraz częściej ojcowie zostają z dziećmi w ramach przysługujących im urlopów związanych z narodzinami dziecka - informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Od stycznia do września 2019 r. z urlopu rodzicielskiego skorzystało 342,4 tys. kobiet. Z dziećmi zostało także 3,4 tys. mężczyzn.
Krzysztof Sobczak
26.10.2019
Prawo rodzinne Prawo pracy
W Polsce toczy się ponad 10 spraw z pozwów grupowych przeciwko bankom o kredyty frankowe. Klienci wybierali wspólne dochodzenie roszczeń, bo miało być tańsze i mniej absorbujące. Po wyroku TSUE w sprawie kredytu frankowego państwa Dziubaków, część uczestników wycofuje się z grupy, bo liczy na szybszy wyrok w sprawie indywidualnej. Nie wszyscy mogą.
Jolanta Ojczyk
26.10.2019
Kredyty frankowe
Pasażer może domagać się zwrotu pełnego kosztu biletu na warunkach, na jakich został opłacony, za część lub części niezrealizowanej podróży oraz za część lub części już zrealizowane, jeżeli taka podróż jest już bezcelowa w kontekście pierwotnego planu podróży - twierdzi adwokat Daniel Reck z kancelarii Duraj Reck i Partnerzy.
Daniel Reck
26.10.2019
Rynek i konsument
Ministerstwo Zdrowia analizuje narzędzia walki z nadwagą i otyłością, w tym wykorzystanie polityki fiskalnej. Nie planuje jednak wprowadzenia tzw. podatku cukrowego ‒ zapewnia resort. Także Ministerstwo Finansów deklaruje, że obecnie nie pracuje nad akcyzą na niezdrowe produkty.
Grażyna J. Leśniak
26.10.2019
Akcyza Finanse

Rząd przygotowuje uproszczenia w prawie budowlanym

Administracja publiczna Budownictwo
Przyspieszenie i usprawnienie procesu przygotowania nowych inwestycji to cel pakietu zmian proponowanych przez resort inwestycji i rozwoju w prawie budowanym, który został w piątek zatwierdzony przez Stały Komitet Rady Ministrów.
Krzysztof Sobczak
25.10.2019
Administracja publiczna Budownictwo
Pracodawcy, którzy tworzą w tym roku PPK, będą musieli w listopadzie (albo na początku grudnia w zależności od terminu wypłaty wynagrodzenia) naliczyć, pobrać i przekazać do instytucji finansowej pierwsze wpłaty do PPK. Państwo zasili rachunki uczestników wpłatą powitalną w wysokości 250 zł, ale dopiero w przyszłym roku - piszą Antoni Kolek i Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego.
Antoni Kolek Oskar Sobolewski
25.10.2019
Domowe finanse PPK

Wydawcy i samorządy będą razem promować czytelnictwo

Administracja publiczna Zarządzanie oświatą
Bez wzrostu liczby osób czytających stale Polacy nie będą innowacyjni i konkurencyjni ani w biznesie, ani w nauce, ani w działalności społecznej i politycznej - uznali uczestnicy zorganizowanej w czwartek w Krakowie debaty "Rola samorządów w upowszechnianiu czytelnictwa w Polsce".
Krzysztof Sobczak
25.10.2019
Administracja publiczna Zarządzanie oświatą
Lawinowo wrasta liczba orzeczeń sądów o kontaktach rodzica z dzieckiem w obecności kuratora. W 2012 roku było ich 601, tylko w pierwszej połowie 2019 r. ponad trzykrotnie więcej - wynika z danych, do których dotarło Prawo.pl.
Patrycja Rojek-Socha
25.10.2019
Wymiar sprawiedliwości
Eksperci Instytutu Wzornictwa Przemysłowego docenili Prawo.pl za kompleksowe i aktualne informacje prawne – „całe prawo w jednym miejscu”. Minister Przedsiębiorczości nagrodził nas za pomoc firmom w prowadzeniu działalności gospodarczej. Doceniony został również projekt serwisu – jego layout i funkcjonalność.
Prawo.pl
25.10.2019
572 wystawców i około 800 autorów bierze udział w tegorocznych 23. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie. W ramach imprez związanych z targami spodziewana jest obecność noblistki Olgi Tokarczuk, a z autorów literatury prawniczej będzie na nich m.in. redaktor naukowy nowego komentarza do Konstytucji, wybitny karnista prof. Stanisław Waltoś i autorka książki o prawach zwierząt.
Krzysztof Sobczak
24.10.2019
Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Mimo oczekiwania opinii publicznej w całej Unii Europejskiej nie zanosi się na rezygnację z sezonowej zmiany czasu - powiedział w czwartek podczas konferencji prasowej w Brukseli rzecznik KE Enrico Brivio. Wyjaśnił, że przeciw jest większość państw członkowskich. Przeciwna projektowi jest także Polska.
Krzysztof Sobczak
24.10.2019
Administracja publiczna Prawo unijne
Dopuszczalne jest nałożenie na przedsiębiorcę dwóch kar za jedno zachowanie stanowiące naruszenie zarówno europejskich, jak i polskich przepisów o ochronie konkurencji - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w sprawie pracowniczych ubezpieczeń grupowych na życie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.10.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument
O dwa tygodnie przedłużony został termin składania wniosków o pomoc przez rolników, którzy w bieżącym roku ponieśli straty w uprawach w wyniku suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Pomoc suszowa jest udzielana na każdy hektar upraw dotkniętych klęską żywiołową, gdy szkody wynoszą co najmniej 30 proc. danej uprawy.
Katarzyna Kubicka-Żach
24.10.2019
Samorząd terytorialny
Dalszy zstępny spadkodawcy nie jest uprawniony do dziedziczenia po nim, jeśli bliższy zstępny spadkodawcy złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku - orzekł w uchwale Izby Cywilnej Sąd Najwyższy w sprawie wydziedziczenia jednej z córek przez matkę w testamencie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.10.2019
Prawo cywilne
Prawnicy powinni mieć świadomość, że ich profesja w przyszłości podlegać będzie zmianom. Takie przesłanie płynie z wystąpień prelegentów biorących udział w konferencji naukowej na temat prawnej problematyki śmierci człowieka w obliczu rozwoju sztucznej inteligencji, która odbyła się na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Aleksandra Partyk
24.10.2019
Prawnicy LegalTech
Przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy dożywocia stanowi jej odpłatne zbycie. Jednak przy tego rodzaju umowie niemożliwe jest ustalanie przychodu na podstawie wartości nieruchomości wyrażonej w cenie określonej w umowie lub wartości rynkowej, gdyż ta ‒ w przypadku dożywocia ‒ nie występuje.
Grażyna J. Leśniak
24.10.2019
Domowe finanse PIT
Powołanie się w protestach wyborczych dotyczących wyborów do Senatu na przepisy dotyczące wyborów do Sejmu jest błędem, a podstawą protestu ma być prawidłowo sformułowany zarzut. Według ekspertów w streszczeniach protestów nie ma konkretów.
Katarzyna Kubicka-Żach
24.10.2019
Wymiar sprawiedliwości Wybory
Przedstawiciele firmy telekomunikacyjnej Telestrada SA mogli wprowadzać konsumentów w błąd, że reprezentują ich dotychczasowego operatora. Do tego ich klienci twierdzą, że nie dostawali podpisanych dokumentów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął w tej sprawie postępowanie
Krzysztof Sobczak
23.10.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Sposób przedstawienia informacji w ulotce reklamującej ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym tzw. polisolokaty Getin Noble Banku były przejawem nieuczciwych praktyk rynkowych - orzekł Sąd Najwyższy uchylając korzystny dla banku wyrok sądu drugiej instancji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.10.2019
Prawo cywilne
Zmiany technologiczne generujące nowe sposoby korzystania z utworów i przedmiotów praw pokrewnych stawiają poważne wyzwania przed twórcami prawa w tym zakresie. Tymczasem polski ustawodawca zachowuje się dość pasywnie - twierdzi adwokat dr Rafał Sarbiński, redaktor naukowy nowego komentarza do prawa autorskiego.
Krzysztof Sobczak
23.10.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze Prawo unijne
Sąd umieścił podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym jako osobę niepoczytalną, która nie może odpowiadać za zarzucane mu przestępstwa. Nie dochował jednak obowiązku wysłuchania go, choć biegli lekarze uznali, że może on stawać przed sądem. W ocenie RPO to było błędem, dlatego wniósł kasację.
Patrycja Rojek-Socha
23.10.2019
Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Dyrektorzy placówek medycznych, które są mocno zadłużone, z chęcią podreperowaliby swoje budżety udzielając świadczeń komercyjnych, ale boją się konsekwencji ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Szczególnie, że były już przypadki zerwania kontraktu w takiej sytuacji.
Katarzyna Nowosielska
23.10.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Brytyjska Izba Gmin poparła we wtorkowym pierwszym głosowaniu zgłoszony przez rząd Borisa Johnsona projekt ustawy o porozumieniu w sprawie wystąpienia z Unii Europejskiej. Posłowie nie poparli jednak harmonogramu prac nad ustawą, więc na razie nie trafi ona do dalszych prac w komisjach.
Krzysztof Sobczak
22.10.2019
Prawo unijne
Zarówno PiS jak i opozycja kierują do Sądu Najwyższego protesty wyborcze. Na rozpoznanie wszystkich protestów wyborczych Sąd Najwyższy ma 90 dni. Ważność wyborów stwierdza nowa izba Sądu Najwyższego. Tymczasem wyniki wyborów parlamentarnych na dzisiaj są ważne - podkreśla rzecznik SN Michał Laskowski.
Krzysztof Sobczak
22.10.2019
Administracja publiczna
Osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, nie przysługuje zadośćuczynienie pieniężne - stwierdza uchwała siedmiu sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Jest korzystna dla firm ubezpieczeniowych, ale spowoduje chaos w sądach, bo wcześniej przeciwną uchwałę wydała Izba Cywilna SN.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.10.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Mogliśmy zwolnić funkcjonariuszkę tuż przed porodem, ale zmieniamy decyzję - poinformowała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Po interwencji RPO Agencja twierdzi, że robi to z uwagi na konstytucyjną wytyczną ochrony macierzyństwa.
Krzysztof Sobczak
22.10.2019
Prawo pracy Opieka zdrowotna
Badania statystyczne trzeba prowadzić z poszanowaniem zasad ochrony danych osobowych. Muszą ich przestrzegać wszystkie podmioty zaangażowane w realizację tego ważnego zadania publicznego - stwierdza prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. I skierował wystąpienie do prezesa GUS
Krzysztof Sobczak
22.10.2019
Administracja publiczna Prawo gospodarcze RODO
Fizjoterapeuta udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki zawodowej będzie zobowiązany do prowadzenia karty indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej. Będzie mógł także wydawać zaświadczenia, orzeczenia i opinie. To konsekwencja tego, że od początku 2019 r. mogą samodzielnie badać pacjenta i planować jego terapię.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
22.10.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Prawo i Sprawiedliwość chce oględzin kart i ponownego przeliczenia głosów w sześciu okręgach wyborczych do Senatu. Wnioski złożone już zostały do Sądu Najwyższego w ramach protestów wyborczych. Do poniedziałku do SN wpłynęły 34 protesty wyborcze.
Krzysztof Sobczak
21.10.2019
Administracja publiczna Wybory
Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawę dotyczącą jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników państwowych - poinformował w poniedziałek rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.
Krzysztof Sobczak
21.10.2019
Administracja publiczna RODO
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski