Wyższy poziom usług pogrzebowych zagwarantować mają przepisy znowelizowanego Prawa Pogrzebowego, nad którym od pewnego czasu trwają prace. Ze względu na liczne proponowane zmiany uważane jest ono za przełomowe, bowiem spodziewana nowelizacja to pierwsze tak kompleksowe uregulowanie Prawa Pogrzebowego od około 100 lat.  Ma ono mi.in wprowadzać wymogi dotyczące możliwości zakładania i prowadzenia domów pogrzebowych, krematoriów. Pojawić się ma również Elektroniczna Karta Zgonu oraz zwolnienie z obowiązku odprawy konsularnej przy transporcie ciała z zagranicy. 

Czytaj w LEX: Zasiłek pogrzebowy - KOMENTARZ PRAKTYCZNY >>>

Czytaj w LEX: Uwzględnienie zasiłku pogrzebowego przy ustalaniu należnego odszkodowania >>>

Zasiłek pogrzebowy do podwojenia

Obecnie zasiłek pogrzebowy to 4 tysiące złotych  i jest on wciąż taki sam od 11 lat, a jak wskazuje branża, koszty prowadzenia działalności funeralnych przedsiębiorców znacznie wzrosły, zwłaszcza w ciągu ostatniego roku. 

Czytaj: Zasiłek pogrzebowy jednak wzrośnie? MRiPS analizuje możliwości>>

- Ceny energii i gazu, tak potrzebne np. przy przechowywaniu, transporcie czy kremacji zwłok zwiększają się ostatnio wyjątkowo dynamicznie. Do tego znacznie więcej płacimy za wszystko, co niezbędne do godnego pochówku. Chodzi choćby o drewno do produkcji trumien czy elementy do ich wyposażenia. Coraz częściej ich zakup zaczyna przekraczać możliwości pogrzebowych przedsiębiorców – zauważa Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Stwierdza, że często przedstawiciele branży pogrzebowej de facto kredytować muszą swoich klientów, bowiem od złożenia wniosku o zasiłek do wypłaty tych pieniędzy mijają średnio 4 tygodnie. 

Czytaj w LEX: Odprawa pośmiertna - zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych >>>

Czytaj w LEX: Zasiłek pogrzebowy - prawo do zasiłku członka rodziny - małżonek pozostający w separacji jako członek rodziny uprawniony do zasiłku pogrzebowego po zmarłym małżonku. Glosa do uchwały SN I UZP 8/11 >>>

 


- Według naszych danych, koszty funkcjonowania przedsiębiorstw funeralnych wzrosły średnio o 30-40 procent. Oczekujemy więc szybkiej waloryzacji zasiłku, który jest taki sam jak w 2011 roku, do poziomu co najmniej 8 tysięcy złotych – w ten sposób Robert Czyżak odnosi się do rządowego pomysłu podwyższenia zasiłku o tysiąc złotych. Miałby on zatem wynosić zaledwie 5 tysięcy złotych. - To stanowczo za mało. W przeciwnym razie nasi przedsiębiorcy zmuszeni zostaną do podwyższania cen poszczególnych rodzajów usług pogrzebowych – np. takich, które wymagają wykorzystania większej ilości energii – ostrzega prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Dodaje on, że branża cały czas czeka na dokładną informację, kiedy zasiłek zostałby zrewaloryzowany. 

 

 

Wyższy standard to wyższe koszty

Robert Czyżak twierdzi, że wyzwań jest więcej, ponieważ przepisy nowego Prawa Pogrzebowego m.in. zaostrzą wiele wymagań dla firm funeralnych, podnosząc jednocześnie jakość usług pogrzebowych, a to - przypomina - z pewnością związane będzie z wyższymi kosztami. 

Projekt znowelizowanego Prawa Pogrzebowego ma niebawem trafić do sejmu.  Wśród zapowiadanych zmian znaleźć mają się m.in.: 

  • Dokładne określenie wymogów dotyczących możliwości zakładania i prowadzenia domów pogrzebowych (w tym np. co jest w nich niedozwolone, jaka powierzchnia przypadać ma na przechowywane ciało czy w jakiej temperaturze może się to dziać, a także cała procedura związana z higieną i bezpieczeństwem).
  • Uregulowanie kwestii związanych z prowadzeniem krematoriów - w tym jednolity druk certyfikatu kremacji oraz niepalny identyfikator, który kremowany jest razem z ciałem i umieszczany po kremacji w urnie z prochami.  
  • Posiadanie niezbędnej ilości osób zatrudnionych w firmie pogrzebowej (4 osoby ) oraz niezbędnej ilości karawanów pogrzebowych (2 samochody). 
  • Wprowadzone zostaną też Elektroniczna Karta Zgonu czy brak konieczności odprawy konsularnej w przypadku transportu trumny bądź urny z zagranicy, co dotąd stanowiło źródło wielu komplikacji i wydłużało sprowadzanie ciał do pochówku w Polsce. 

- Teraz cała ta procedura ma się znacznie uprościć, zaś nowe zapisy pozwolą na podwyższenie jakości usług i ich profesjonalizację, zgodnie ze standardami krajów najbardziej rozwiniętych. Rząd, który pracował nad projektem nowelizacji tej ustawy, uwzględnił zdecydowaną większość propozycji Izby, która reprezentuje polskie firmy funeralne – podsumowuje Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej i dodaje, że na nowe przepisy czekają teraz przedsiębiorcy, zarządcy cmentarzy, a także klienci usług związanych z pochówkiem zmarłych. – Im szybciej znowelizowane prawo wejdzie w życie, tym sprawniejsze i jaśniejsze będzie funkcjonowanie całego naszego sektora – prognozuje. 

Czytaj także: Nowelizacja ustawy ma uprościć procedury pogrzebowe>>