Prace nad nowelizacją Prawa Pogrzebowego dobiegają końca. Według posiadanych przez Polską Izbę Branży Pogrzebowej informacji, projekt powinien wkrótce trafić z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do sejmu. Obecnie trwają jeszcze ostatnie ustalenia międzyresortowe dotyczące poszczególnych działów nowelizowanej ustawy. Przedsiębiorcy zajmujący się usługami funeralnymi z niecierpliwością oczekują wejścia w życie tego prawa w nowej wersji. 

Czytaj też: Zasiłek pogrzebowy - komentarz praktyczny >

Projekt nowelizacji Prawa Pogrzebowego ma wkrótce z Kancelarii Premiera trafić do sejmu. Końca dobiegają ostatnie ustalenia międzyresortowe dotyczące poszczególnych działów tego aktu. - Wejście w życie nowego Prawa Pogrzebowego usprawni znacznie działanie naszych przedsiębiorstw, ale również spowoduje uproszczenie wszelkich procedur i eliminację niedogodności, z jakimi borykają się jeszcze rodziny osób zmarłych po stracie najbliższych – mówi Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

 


Nowa karta zgonu, wnioski do ZUS i cyfryzacja cmentarzy

Prezes Izby przypomina, że łatwiejszym stanie się min. uzyskanie karty zgonu, która drogą elektroniczną przekazywana będzie do Urzędu Stanu Cywilnego. Według niego oznacza to, że rodziny nie będą musiały fatygować się już specjalnie do jednostki leczniczej bądź lekarza rodzinnego po odbiór tegoż dokumentu.

Karta zgonu - WZÓR >>

Sprawdź: Sierpowska Iwona  "Śmierć w ujęciu prawa administracyjnego" >

Kolejnym ułatwieniem stanie się składanie wniosku do ZUS, który również drogą elektroniczną zostanie wysłany do konkretnego oddziału ZUS. - Stanie się tak prawdopodobnie za pośrednictwem domu pogrzebowego. Unikniemy w ten sposób licznych pomyłek błędów, jakie często zdarzają się przy składaniu wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego – prognozuje Robert Czyżak.

Według niego, cyfryzacja samych cmentarzy stanowić będzie również znaczne udogodnienie dla rodzin osób zmarłych oraz zakładów pogrzebowych, a dzisiaj jest to element, który w znaczny sposób utrudnia działania obydwu stronom. - Poprzez odpowiedni system, funkcjonować będzie możliwość dokonania rezerwacji oraz dokładnego wyliczenia tej części ceremonii pogrzebowej, jaką stanowi sam cmentarz – tłumaczy prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

Transport zwłok i zgoda starosty

Wśród pozostałych zmian, w projekcie nowelizacji Prawa Pogrzebowego znaleźć mają się też te, które dotyczą transportu zwłok, zwłaszcza zza granicy. Zostać ma tu zniesiony stosowny obowiązek odprawy konsularnej w polskich placówkach dyplomatycznych, a zgodę ma w tej sprawie wydawać przedstawiciel lokalnych władz w Polsce. Spodziewane jest też uregulowanie kwestii zatrudnienia w firmach pogrzebowych, a także wprowadzenia szeregu obowiązków wobec przedsiębiorstw pogrzebowych. Szczegółowe unormowania dotyczyć mają np. samego procesu kremacji czy samej lokalizacji krematoriów, a także funkcjonowania domów pogrzebowych.

Czytaj też: Postępowanie ze zwłokami po zakończeniu ich oględzin >

Potrzeba nowelizacji prawa pogrzebowego

Polska Izba Branży Pogrzebowej bierze aktywny udział w pracach nad nowelizacją Prawa Pogrzebowego. Prezes Izby potwierdza, że potrzeba ponownego, kompleksowego, a do tego szczegółowego uregulowania wielu zagadnień związanych z egzystencją przedsiębiorstw funeralnych narastała od dawna. Ostatecznie konieczność tę przyśpieszyła pandemia COVID 19 i spowodowany nią znaczny wzrost liczby zgonów w 2021 roku. Skutkowało to bowiem zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi pogrzebowe, i to w każdym ich segmencie – od przechowywania i przygotowania zwłok, przez ich transport, aż po ceremonię pogrzebową i następujące po niej prace kamieniarskie. To wtedy, według prezesa Izby, ujawniło się wiele mankamentów rynku pogrzebowego, które trzeba było jak najszybciej usunąć.

Czytaj też: Realizacja inwestycji w sąsiedztwie cmentarza - praktyczne problemy >

Naturalna selekcja

- Nowelizacja z pewnością wymusi znaczne podwyższenie jakości usług funeralnych. Klienci firm pogrzebowych znajdą się w znacznie lepszej sytuacji, co jest bardzo istotne, gdyż w tak trudnych chwilach jak śmierć bliskich potrzebny jest im najwyższy poziom serwisu, bez żadnych mankamentów skutkujących niepotrzebnym stresem – uważa Robert Czyżak.

Prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej spodziewa się też efektu „naturalnej selekcji”, w wyniku której rynek sam pozbędzie się podmiotów świadczących usługi poniżej dopuszczalnego poziomu, a takie – jak przyznaje Robert Czyżak – wciąż działają i psują opinię o branży funeralnej.

Ustawa Prawo Pogrzebowe w obowiązującym jeszcze kształcie weszła w życie w latach trzydziestych XX wieku. Od tamtej pory nowelizowane były sporadycznie tylko niektóre jej przepisy. Dlatego, jak spodziewa się Polska Izba Branży Pogrzebowej, obecnie oczekiwana nowelizacja będzie rewolucyjna.

Czytaj także: Zmiany w przepisach pogrzebowych - przez dżumę pradziadka ojciec spocznie pod płotem>>