Skargę konstytucyjną wniósł do TK mężczyzna, który ubiegał się o pozwolenie na broń. Wnioskujący przedstawił orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do dysponowania bronią. Jednak po odwołaniu przez organ wydający pozwolenie od tego orzeczenia, lekarze stwierdzili, że mężczyzna nie może posiadać broni. Ostatecznie policja nie wydała mężczyźnie pozwolenia. Skarżący odwołał się w tej sprawie do sądu administracyjnego; wszystkie instancje sądów oddaliły jednak jego odwołania. Ostatecznie złożył on do TK skargę konstytucyjną dotyczącą zgodności z konstytucją tego przepisu. 

Jak poinformowano, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 listopada 2022 r., skargi konstytucyjnej Z.P. o zbadanie zgodności: art. 15h ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 284) rozumianego w ten sposób, że przewiduje w postępowaniu administracyjnym o wydanie pozwolenia na broń szczególne ograniczenie dowodowe w postaci braku możliwości oceny dowodu w postaci ostatecznego orzeczenia lekarskiego (wydanego w oparciu o art. 15h powołanej ustawy), w szczególności poprzez brak możliwości przeprowadzenia dowodu przeciwko temu orzeczeniu, a także poprzez ograniczone możliwości kontroli instancyjnej tego orzeczenia, z art. 2 oraz art. 78 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, Trybunał orzekł, że przepis ten jest zgodny z art. 2 w związku z art. 78 oraz w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

TK  postanowił umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie w składzie: Jarosław Wyrembak, Zbigniew Jędrzejewski, Mariusz Muszyński, Piotr Pszczółkowski, Bogdan Święczkowski.

Czytaj: Solidarna Polska chce zmian w dostępie do broni, a dwa projekty już czekają w Sejmie>>

Sprawdź w LEX: II SA/Wa 763/20, Cofnięcie pozwolenia na broń palną sportową do celu kolekcjonerskiego - Wyrok WSA w Warszawie >

Sprawdź w LEX: II OSK 3241/19, Rozstrzygnięcie organu w przedmiocie prawa do posiadania broni palnej. Tryb kwestionowania orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego - Wyrok NSA >