Wśród państw przeciwnych utworzeniu Prokuratury Europejskiej w proponowanej obecnie formie jest Polska.

Powołanie Prokuratury Europejskiej, zajmującej się ściganiem przestępstw na szkodę interesów finansowych UE zapisano w Traktacie z Lizbony z 2009 r. Projekt rozporządzenia w tej sprawie Komisja Europejska przedstawiła w 2013 r. Do tej pory jednak rządy państw unijnych nie były w stanie porozumieć się w tej sprawie.

"Okazuje się, że porozumienie w sprawie utworzenia Prokuratury Europejskiej jest trudne do osiągnięcia" - przyznał we wtorek maltański minister sprawiedliwości Owen Bonnici, cytowany w komunikacie Rady UE. Dodał, że Malta będzie pośredniczyć w porozumieniu między tymi państwami, które chcą rozpocząć tzw. wzmocnioną współpracę w sprawie powołania wspólnej prokuratury.

Ostatnią próbą doprowadzenia do konsensu wszystkich państw unijnych ma podjąć Rada Europejska, czyli szefowie państw i rządów. Temat może trafić pod obrady szczytu UE w marcu. Jeżeli po czterech miesiącach nie będzie jednomyślności, to możliwe stanie się zawarcie porozumienia tylko przez część państw unijnych, które chcą nawiązać współpracę.

Zgodnie z traktatem UE nawiązanie tzw. wzmocnionej współpracy wymaga udziału co najmniej dziewięciu państw członkowskich. Według źródeł dyplomatycznych porozumienie w sprawie Prokuratury Europejskiej popiera obecnie 16 państw.

W tej grupie nie ma Polski. Powołanie Prokuratury Europejskiej w proponowanej formie "oznaczałoby oddanie kompetencji organów krajowych abstrakcyjnemu ponadnarodowemu organowi. Nie mamy pewności, czy będzie to skuteczne" - tłumaczył PAP jeden z polskich dyplomatów.

Zastrzeżenia polskich władz dotyczą także proponowanych uprawnień Prokuratury Europejskiej dotyczących zwalczania transgranicznych oszustw związanych z VAT. W grudniu ub. roku na spotkaniu ministrów państw UE polski wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak podkreślał, że Polska nie kwestionuje samej idei powołania Prokuratury Europejskiej i jej celu, jakim jest wzmocnienie transgranicznej współpracy w sprawach przestępstw na szkodę interesów finansowych Unii.

Z Brukseli Anna Widzyk (PAP)