Poseł SP Jerzy Rębek uzasadniał na wtorkowej konferencji prasowej, że wspólnoty gruntowe, do których należy obecnie ok. 123 tys. hektarów gruntów, są teraz jedynymi nieruchomościami, dla których nie prowadzi się ksiąg wieczystych, mimo że ustawa o księgach wieczystych i hipotece nakazuje prowadzenie ich dla wszystkich nieruchomości. Według niego, dopiero przekształcenie wspólnot we współwłasność umożliwi założenie dla nich ksiąg wieczystych. "Chcemy przede wszystkim zastąpić prawo do udziału we wspólnocie gruntowej, prawem do współudziału w nieruchomości. To jest cel zasadniczy. Dotychczasowi współudziałowcy wspólnot gruntowych, którzy udokumentują prawa do tych udziałów staną się współudziałowcami tych nieruchomości" - powiedział Rębek.

Jak podkreślił, założenia ksiąg wieczystych dla tych gruntów, które - jak mówił poseł SP - bardzo często leżą w atrakcyjnej lokalizacji na terenie miast i małych gmin, spowoduje, że będzie możliwy obrót tą ziemią. "To wszystko ma sprzyjać temu, aby te tereny zostały w końcu w sposób racjonalny zagospodarowany" - zaznaczył. Rębek dodał, że - według propozycji SP - gdy współudziałowcy nie będą w stanie udokumentować prawa do swych udziałów, stracą grunty na korzyść gmin. "Chcemy także poprzez tę ustawę uwłaszczyć gminy, na terenie których te wspólnoty występują, często zaniedbane i absolutnie pozbawione zarządu i zainteresowania ze strony udziałowców" - powiedział.

Poseł Solidarnej Polski wyraził nadzieję, że propozycja zmian w prawie o wspólnotach gruntowych znajdzie poparcie pozostałych klubów parlamentarnych. (PAP)

agy/mok/ mag/